- مردمان - http://www.mardoman.net -

تمرینات ورزشی مخصوص پایین تنه

[1]

پایین تنه برای خانم به شکل مشکلی بزرگ در آمده است. ران و کفل به خاطر خوردن همان کیک ها و بستنی های شکلاتی چاق شده و از شکل می افتد. به این دلیل است که هزاران سال پیش، برای زنده ماندن از زمستان ها و تابستان های سخت و طولانی ذخیره ی چربی در بدن مورد نیاز بوده است. زن هایی که پایین تنه ی چاق تری داشته اند، بهتر می توانستند از این موقعیت های سخت جان سالم به در برند، و همینطور این ژن را به فرزندانشان و نسل های بعدی منتقل کردند. و اکنون که همه جا غذا وجود دارد و دیگر نیازی به این ذخیره سازی در بدن نیست، چه کنیم که بدنمان به شکل عادی برگردد؟

خوشبختانه، با قطع مصرف غذاهای حجیم و تنقلات میتوانید از شر این چربی اضافه خلاص شوید و با تمرینات ورزشی ساده ای که در پایین به آن اشاره خواهیم کرد، میتوانید ماهیچه های اعضاء پایین تنه تان را سفت کنید تا پاهایی صاف و خوش ترکیب داشته باشید. دو یا سه بار در هفته برای هر پا دو سِت ۱۰ تا ۱۲ تایی انجام دهید (بین هر روز تمرینی، یک روز برای استراحت فاصله بیندازید).

چمباتمه روی یک پا

بایستید و پاهایتان را کنار هم جفت کنید.. دست ها در کنار بدن قرار گیرند. وزنتان را روی پای راست بیندازید. پنجه ی پای چپ برای ایجاد توازن کنار پای چپ در حال استراحت قرار گیرد.

پشتتان را صاف نگاه دارید، روی ران و زانوهایتان خم شده و به آرامی روی پای راستتان بنشینید. همینطور که پایین می آیید دستانتان را نیز به جلو ببرید (برای ایجاد توازن می توانید با دستانتان پشت یک صندلی را بگیرید). جایی که ران ها کاملاً موازی زمین شدند، توقف کرده و لحظه ای در آن حالت بمانید. بعد به پای سمت راست فشار آورده و بلند شوید و به حالت اولیه برگردید.

حرکت صلیبی با زانوهای خم

[1]

روی زمین خوابیده و پشتتان را کاملاً صاف نگاه دارید. درحالیکه زانوی چپتان با زاویه ی ۹۰ درجه خم شده است، پای چپ را بالا و عقب ببرید، به طوریکه کف پای چپ روبه سقف باشد. بعد آن را به صورت صلیبی روی ساق پای راست قرار دهید. دقت کنید که باسن را در همه ی لحظات سفت نگاه دارید. به حالت اولیه برگردید. یک سِت انجام داده و بعد به سراغ پای دیگر بروید. (برای سخت تر کردن این تمرین می توانید از وزنه استفاده کنید).

آبداکشن ایستاده

با دست چپ دیوار را بگیرید تا تعادلتان برهم نخورد. کاملاً صاف بایستید اما زانوهایتان کمی خم باشد. پای راستتان را با زانویی صاف کشیده و به پهلو باز کنید، پای چپ را نیز خم کنید. پای راست را تا آنجا که می توانید از بدن دور کنید، بدون اینکه بالاتنه تان تکان بخورد. لحظه ای مکث کرده و بعد به حالت اولیه برگردید. یک سِت برای این پا انجام داده و بعد با پای دیگر شروع کنید.

بالا بردن دوبل پا

روی پهلوی چپتان دراز بکشید، به طوری که پاها روی هم قرار گیرند. برای حفظ تعادل نوک انگشتان دست راست را جلو روی زمین قرار دهید. پای راست را به اندازه ی ۱۲ اینچ بالا ببرید، و بعد خیلی آهسته پای چپ را هم بالا ببرید تا در کنار آن قرار گیرد. دو ثانیه مکث کرده و بعد هر پا را جداگانه به حالت اولیه برگردانید. حرکت را تکرار کنید.

لانژ

درحالیکه پاها کنار هم قرار گرفته اند بایستید. در هر دست دمبلی گرفته و دست ها را در اطراف بدن قرار دهید و کف دست ها به سمت ران ها باشد. با پای راست قدم بلندی به جلو بردارید. پای راست را محکم کرده و بعد روی زانوی چپ خم شوید. زانوی راستتان باید زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد و پشتتان را صاف نگاه دارید. روی پای راست فشار آورده و به حالت اولیه برگردید. حرکت را با پای چپ ادامه دهید .

[1]