- مردمان - http://www.mardoman.net -

هرم غذایی – میزان مصرف روزانه مواد غذایی

[1]

هرم غذایی

83_1

توضیحات:

۱- چربیها، روغنها و شیرینی جات (در مصرف آنها امساک کنید)

۲- گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ، آجیل جات، لوبیا (۳-۲ واحد) یک واحد شامل:۹۰-۶۰ گرم گوشت لخم ماهی، مرغ و قرمز و یا ۲/۱ فنجان لوبیای پخته و یا ۲ عدد تخم مرغ و یا ۲/۱ فنجان آجیل جات.

[1]

۳- شیر، ماست و پنیر (۳-۲ واحد) یک واحد شامل: ۱ فنجان شیر و یا ماست و یا ۲ برش از پنیر  و یا ۲/۱ یک فنجان بستنی.

۴- میوه جات (۴-۲ واحد) یک واحد شامل: یک عدد سیب، پرتغال و یا موز متوسـط و یــا ۲/۱ فنجان کمپوت میوه و یا ۲/۱ فنجان آب میوه.

۵- سبزیجات (۵-۳ واحد) یک واحد شامل: ۱ فنجان سبزی خام و یا پخته شده و یا ۴/۳ فنجان عصاره سبزیجات.

۶- نان، برنج، اسپاگتی و حبوبات (۱۱-۶ واحد) یک واحد شامل: ۲ تکه نان و یا ۶۰ گرم حبوبات و یا ۲/۱ فنجان برنج و یا ماکارانی پخته.

نوش جان!

[1]