- مردمان - http://www.mardoman.net -

دردسرهای روابط عاشقانه بین استاد و دانشجو

[1]
این روزها برقراری روابط عاشقانه بین استاد و دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیشتر از گذشته به چشم می خورد که بعضی به ازدواج می انجامد و برخی دیگر به شکست و سرخوردگی. این نوع روابط نیز مانند سایرین دارای مزایا و معایبی است که دو طرف باید از آنها مطلع باشند. اگر اصلاً تمایلی درمیان باشد، بهترین زمان برای شروع رابطه عاشقانه با استادتان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه می باشد. با اینکه برخی از دانشجویان بدون مشکل خاصی توانسته اند با اساتید خود ارتباط برقرار کنند، این موضوع بیشتر یک استثنا محسوب میشود تا یک قانون.

در زیر با تعدادی از مشکلات مربوط به برقراری ارتباط عاشقانه استاد-دانشجو آشنا میشوید:

• در حالی که او در خصوص نمرات (و بنابراین آینده شما) قدرت فراوانی دارد، برقراری یک رابطه برابر و متعادل مشکل خواهد بود.

• اگر رابطه شما برای افراد دیگر بصورت علنی درآید و نمرات عالی کسب کنید، ممکن است دانشجویان دیگر یا مسئولان دانشکده صحت نمرات شما را زیر سوال برده و به عنوان یک دانشجو زیاد جدی گرفته نشوید.

• اگر رابطه شما مخفیانه باشد، دیگران میتوانند متوجه آن شوند و باز هم صحت نمرات شما را زیر سوال ببرند. از آنجایی که رابطه ای شخصی برقرار نموده اید که احتمال دارد بی طرفی استادتان را تحت تاثیر قرار دهد، خود شما هم ممکن است درباره راندمان واقعی تحصیلیتان مطمئن نباشید و نسبت به خودتان دچار شک و تردید گردید.

• اگر سرانجام رابطه بصورتی ناخوشایند همراه با مقدار زیادی احساسات دردناک در هر دو طرف به پایان برسد، بسته به موقعیت او:

[1]

— ممکن است در زمینه نمرات شما کارشکنی کند و یا اگر احساسات شخصی اش او را تحت تاثیر قرار دهد حداقلش این است که شما را دچار سردرگمی و پریشانی کند.

— ممکن است با اساتید دیگر درمورد شما صحبت کرده و در نوع نگرش آنها نسبت بشما تاثیر منفی بگذارد.

— اگر در یکی از دروسی که مجبور به گذراندان آن هستید، او تنها استاد آن درس باشد، حضور پیدا کردن در آن کلاس بسیار سخت خواهد بود. بسیار دشوار خواهد بود که مطمئن شوید احساسات شخصی او در کلاس و یا زمان نمره دادن در رفتارش نسبت به شما تاثیری نخواهد داشت.

— اگر او در دپارتمان اصلی شما تدریس کند، ممکن است نه تنها بخاطر وجود او بسیار احساس ناراحتی نمایید، بلکه در مورد سایرین نیز ممکن است همین احساس درون شما بوجود آید. در واقع برخی خانمها ممکن است از دانشگاه انصراف تحصیلی دهند که دیگر با آن استاد که نامزد پیشین وی بوده و در کل با آن دانشکده مواجه نشوند که این ممکن است بصورت تجربه ای تلخ در ذهن مانگار شود.

— استفاده از او به عنوان راهنما برای طی درجات بالاتر تحصیلی و یا استخدام شغلی بسیار دشوار خواهد شد.

• حتی اگر رابطه شما دوستانه به اتمام برسد هم نمی توانید مطمئن باشید که احساسات شخصی او در نمرات شما تاثیر خواهد داشت یا خیر، شرکت در کلاسهایش نیز همچنان دشوار خواهد بود.

• یک مرکز دانشگاهی مربوط به روابط عاشقانه تاکید میکند که کوچکترین حرکت از طرف یک استاد آکادمیک به طرف دانشجو در جهت برقراری رابطه عاشقانه با وی به عنوان نقض آشکار اخلاق حرفه ای و استانداردهای رفتاری در شغل آموزگاری تلقی میشود.

[1]