- مردمان - http://www.mardoman.net -

انیمیشنی عجیب در مورد پیشگویی وقایع سال ۲۰۷۰!

[1]

این انیمیشن داستانی است بسیار قابل تامل درباره آنچه که در ۶۰ سال آینده اتفاق خواهد افتاد اگر در مصرف آب صرفه جویی نکنیم. حتماً آنرا ببینید و برای دوستان خود نیز ارسال کنید. برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 

دانلود پیشگویی سال ۲۰۷۰

[1]

.

.

.

.

.

[1]