www.mardoman.net

توجه: استفاده از کلیه مقالات و مطالب سایت مردمان در مجلات، روزنامه ها، سایتها و برنامه های تلویزیونی با ذکر منبع آزاد است.

آشنایی با گروه های خونی

تاکنون 29  سیستم گروه خون انسانی ثبت گردیده که مهمترین آنها دو سیستم گروه خونی ABO و Rh می باشند. دانسـتن گروه خونی هنگام دریـافـت و یـا پـیـوند عضـو از اهـمیت بالایی برخوردار است. دریافت خون
نـامتـجــانس میتواند به واکنش شدید ایمنی و تخریب گسترده گلبولهای قرمز، افت فشار خون، نارسایی کلیوی، شوک، لخته شدن خون، حـمـله قلبی، آمبولی، سکته مغزی و حتی مرگ بیانجامد.

نکته: گروههای خونی در جانداران متفاوت می بـاشد، سـگ هـا 4 گروه خونی، گربه ها 11 گروه خونی و گاوها 800 گروه خونی دارند.

نکته:گروه خونی یک ویژگی وراثتی است و از والدین به ارث میرسد.

3 شکل ژن (آلل) مطابق شکل گروه خونی شما را کنترل میکنند. شما 2 آلل دارید که یکی را از پدر و دیگری را از مادر به ارث میبرید، که ژنوتیپ شما میباشد:

274_1

- AA یا iAo:گروه خونی A

- BB یا iBo:گروه خونی B

- AB:گروه خونی AB

- oo:گروه خونی O

بنابراین میتوان گروه خونی فرزندان را مطابق شکل پیش بینی کرد:275_1آنتی بادی یا پادتن یا آنتی کور یا ایمنوگلوبین (antibody/immunoglubin): پروتئین های  Y شکلی میباشند، که سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و خنثی کردن عوامل بیگانه مانند باکتریها و ویروسها از آنها استفاده میکند. هر آنتی بادی(پادتن) قادر به شناسایی یک آنتی ژن (پادگن) خاص میباشد.

آنتی ژن یا پادگن(ANTIGEN):ماده ای است که پاسخ ایمنی بدن را تحریک و تولید پادتن خاص خود را سبب میگردد.

ایمنوگلوبینهای (IgM):بزرگترین آنتی بادیهای بدن بوده که مسئول فرآیند آگلوتیناسیون(AGGLUTINATION) گلبولهای قرمز خون میباشند. هنگامی که دو گروه خونی نامتجانس با یکدیگر امتزاج می یابند، گلبولهای قرمز به هم چسبیده و به شکل توده در می آیند (دلمه میشوند). پادتن های ANTI-A و ANTI-B همان IgM میباشند.

آگلوتیناسیون(AGGLUTINATION):فرایند به هم چسبیدن و به شکل توده در آمدن گلبولهای خون و یا باکتریها ،در پاسخ به برخی آنتی بادیها.

آگلوتینوژن(AGGLUTINOGEN):همان آنتی ژن است.

آگلوتینین(AGGLUTININ): همان آنتی بادی  است.

سیستم خونی ABO:

حضور و یا فقدان آنتی ژن های A وB روی غشاء خارجی گلبولهای قرمز(RBC) تعیین کننده گروههای ABO میباشند.

گروه خونی A:آنتی ژن A روی سطح گلبولهای قرمز حضور دارد،در خون آنتی بادی ضد B در گردش است.

گروه خونی B:آنتی ژن B  روی سطح گلبولهای قرمز حضور دارد،در خون آنتی بادی ضد A در گردش است.

گروه خونی AB:هر دو آنتی ژن های A و B  روی سطح گلبولهای قرمز حضور دارد،خون فاقد هرگونه آنتی بادیهای ضد A و B است.

گروه O:سطح گلبولهای قرمز فاقد هرگونه آنتی ژن های A و یا B است، اما در خون هر دو آنتی بادی های ضد A و B در گردش میباشند.276_1

نکته: در ایران گروه خونی 38% افراد O،33% A،22% B و 7% AB میباشد.

نکته:سیستم ABO در شامپانزه ها و گوریل ها نیز وجود دارد.

سیستم (RHESUS) و یا فاکتور RH و یا آنتی ژن RH D:

چنانچه سطح گلبولهای قرمز فردی واجد این آنتی ژن(D) باشد، گروه خونی فرد RH+­ و چنانچه فاقد این آنتی ژن باشد RH- میباشد، که در کنار سیستم ABO بصورت (+) و یا (-) نشان داده میشود. از آنجایی که نخستین بار در میمون (RHESUS) شناسایی گردید به این نام خوانده میشود.

نکته:85 تا 90 درصد ایرانیان RH+ میباشند.

پیش بینی گروه خونی فرزندان بر حسب آنتی ژن RH D:

چنانچه هر دو والدین RH+ باشند، فرزندانشان ممکن است RH+ و یا RH- شوند.

چنانچه هر دو والدین RH-­ باشند، فرزندانشان RH-­ خواهند بود.

چنانچه یکی از والدین RH+­ و دیگری RH- باشد، فرزندانشان RH+­ و یا RH- خواهند شد.

نکته:بنابراین مثلا حتی اگر گروه خونی پدر و مادر هر دو O+ باشد ممکن است فرزندی با گروه خونی O- بدنیا آورند.

اشخاص RH مثبت و RH منفی هیچکدام دارای آگلوتینین ضد D به طور طبیعی در پلاسمایشان نیستند، و آگلوتینین ضد D فقط در نزد اشخاص RH منفی در صورتی بوجود می آید که به آنها خون RH مثبت داده شده باشد. پس از یکبار انتقال خون RH مثبت، آگلوتینین ضد D در تمام طول زندگی شخص باقی خواهد ماند و این شخص دیگر نخواهد توانست خون RH مثبت دریافت کند. این موضوع فقط در مورد اشخاص RH منفی صدق میکند. افراد RH مثبت فاقد آگلوتینین ضد D در پلاسمای خود بوده، بنابراین میتوانند هم از خون منفی و هم از خون RH مثبت استفاده کنند.

RH مثبت و زنان:

در مورد مردان اگر RH منفی باشند، و بر اثر اشتباه به آنها خون RH مثبت داده شود، تنها ناراحتی که پیش می آید این است که آگلوتینین ضد D در آنها تولید میشود و از این به بعد انتقال خون باید محدود به خون RH منفی گردد.

در مورد زنان هرگز نباید در سنین باروری و یا جوانتر از آن آگلوتینین ضد D ایجاد شود. زیرا آگلوتینین ضد D ممکن است زن را از بدنیا آوردن نوزاد زنده محروم سازد.

1- چنانچه مرد با RH مثبت با زن RH منفی صاحب فرزند شوند، جنین ممکن است RH مثبت و یا RH منفی گردد(بسته به ژنوتیپ پدر).

2- چنانچه جنین RH مثبت باشد، از آنجایی که برخی سلولهای خونی جنین میتواند از جفت عبور کرده و وارد خون مادر گردد، در خون مادر آگلوتینین ضد D تولید خواهد شد.

3- در زایمان نخست مشکلی برای نوزاد پیش نخواهد آمد.

4- در بارداری های بعدی، چنانچه نوزاد RH مثبت باشد، آنتی بادیهای ضد D موجود در خون مادر، وارد گردش خون جنین شده و گلبولهای قرمز جنین را تخریب میکند. نوزاد بدنیا آمده در این شرایط دچار "بیماری همولیتیکی نوزادان" میشود. علایم این بیماری شامل: یرقان (به علت تجمع بیلی روبین در خون)، کم خونی، عقب ماندگی ذهنی، نارسایی قلبی، اشکال در تنفس، ادم شدید کل بدن، بزرگ شدن اندازه قلب، کبد و طحال و مرگ میباشد.

5- در چنین مواقعی برای نجات زندگی نوزاد تعویض خون (یعنی تخلیه کامل خون RH مثبت از بدن نوزاد و تزریق خون RH منفی به جای آن)  انجام میگیرد.

6- با تزریق عضلانی آمپول روگام(RHOGAM) (که گاماگلوبولین ضد D میباشد) به مادر یکبار در هفته 28 م حاملگی و علاوه بر این،  چنانچه نوزاد Rh مثبت باشد 72 ساعت پس از زایمان، میتوان از بروز این اختلال جلوگیری بعمل آورد. در این حالت آنتی بادیهای ضد D قبل از آنکه در خون مادر آنتی بادی ضد D تولید شود، اقدام به نابود کردن سلولهای RH مثبت می کنند. این آمپول در مادرانی استفاده می شود که Rh منفی هستند و همسرانشان Rh مثبت دارند.

277_1


سازگاری گروه های خونی:
278_1


- گروه خونی A:میتواند به گروه های AB و A خون اهدا کند و از گروه های خونی A و O خون دریافت کند.

- گروه خونی B:میتواند به گروه های AB و B خون اهدا کند و از گروه های خونی B و O خون دریافت کند.

- گروه خونی AB:تنها میتواند به گروه خونی AB خون اهدا کند ،ولی از تمام گروه ها ی خونی میتواند خون دریافت کند.

- گروه خونی O:به تمام گروه های خونی میتواند خون اهدا کند، اما فقط میتواند از گروه خونی O خون دریافت کند.

279_2

نکته:گروه خونی O- اهدا کننده عمومی و گروه خونی AB+ گیرنده عمومی نامیده میگردند.

نکته: در مواقع اورژانس که فرصت کافی برای شناسایی گروه خونی بیمار وجود ندارد، از گروه خونی O- برای بیمار استفاده میشود. 

نکته: در دریافت پلاسمای خون شرایط عکس میشود. یعنی گروه AB میتواند به تمام گروه ها پلاسما اهدا کند، اما گروه O فقط میتواند به گروه خونی O پلاسما اهدا کند.


280_1

فراورده های خونی:

پس از اهدای خون، خون کامل (شامل قسمت سلولی+پلاسما) به اجزای خون تفکیک میگردند. یعنی گلبولهای قرمز، پلاکت ها، فاکتورهای انعقادی، پلاسما، آلبومین و ایمنوگلوبین ها. سپس هر کدام از این فراورده ها به بیماران بر حسب نیازشان داده میشود.مثلا گلبولهای قرمز به افرادی که در اثر آسیبها و عمل جراحی خون از دست داده اند، و یا دچار کم خونی هستند، داده میشود. و یا پلاسما عمدتا برای بیماران دچار سوختگی استفاده میگردد. بنابراین به ندرت خون کامل به بیمار تزریق میشود.

دو باور رایج اما غیر علمی:

1- به عقیده برخی گروه خونی ارتباط تنگاتنگی با شخصیت افراد دارد، به ویژه در کشور چین و ژاپن.

2- به عقیده برخی افراد بایستی رژیم غذایی خود را منطبق با گروه خونی خود انتخاب کنند .

 توجه: نظرات ارائه شده توسط کاربران صرفاً دیدگاه شخصی آنها بوده و سایت مردمان هیچگونه مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد. لطفاً اگر نظری حاوی مطالب توهین آمیز و سایر موارد ناشایست است برای گزارش آن روی لینک مقابل کلیک کنید: گزارش

  • ارسال مقاله
  • چاپ
  • آرشیو مقالات سلامتی و بهداشت
  • امتیاز
  • افزودن به علاقه‌مندی‌هاعلاقه مندی


Bookmark and Share

ارسال برای دوستان


آدرس ایمیل گیرنده:
نام شما :

نظرات

tarlan ir ۰۳:۳۹ - ۸۷/۰۸/۰۶
88
46

man 4shanbe emtehan daram, bakhshe khoon o nemifamidam, :D MERCCCCcCCc

velgard ir ۰۹:۲۰ - ۸۷/۰۸/۰۶
310
43

خوب بود مرسی، من شنیده بودم گروهای خونی o بدن قوی تری نسبت به بقیه افراد دارن و گروه خونی ab بلعکس درسته؟

mmm ir ۰۹:۰۷ - ۸۷/۰۸/۰۸
61
566

salam ba tashakor lotfan dar morede azemayeshe khon gabl az ezdevaj tozih dahid ke che chizhayi baresi mishavad mamnonam montazeram

jamshid madani ir ۰۲:۳۶ - ۸۷/۰۸/۰۹
283
46

Velgard hich ham dorost nist, kamelan ghalateh, man goroohe khooni O hastam va badane nahif o zevar dar raftehi daram, eyne pashandi mimoonam.

ا ir ۰۶:۲۴ - ۸۸/۱۱/۰۶
35
60

با سلام سوال: چرا آنتی ژن گلبوب قرمز با انتی کور پلاسما واکنش نمید هد؟

عمران ir ۰۹:۴۲ - ۸۸/۱۱/۲۷
354
53

سلام،آیا مردی با گروه خونیo+ میتونه با زنی با گروه خونی B+ ازدواج کنه؟کلامردی با گروه خونی O+ با چه گروههایی میتونه ازدواج کنه؟

پاسخ ها

محمودی ir ۱۱:۴۲ - ۹۱/۱۲/۰۲

مرد باگروه خونی o+ با چه گروه های خونی میتواند ازدواج کند؟

کیهانی ir ۰۷:۴۷ - ۹۱/۱۲/۱۸

اقا بله .مردی با گروخ خونیO+میتون با زین با گروه خونیB+ازدواج کنه.نمونه اش رو بخوای پدرومادر من.

hassan ir ۱۰:۱۱ - ۸۸/۱۲/۱۳
128
50

آیا اگر گروه خونی هر دو زوج مثبت باشد اشکالی برای ازدواج ندارد؟

پاسخ ها

سحر ir ۰۱:۳۱ - ۹۱/۰۱/۳۱

آیا اگر گروه خونی هر دو زوج مثبت باشد اشکالی برای ازدواج ندارد؟

nastaran ir ۰۸:۵۹ - ۹۱/۰۹/۲۲

اگر گروه خونی هر دو زوج مثبت باشد اشکالی برای ازدواج و بارداری دارد؟

akbar ir ۰۸:۵۷ - ۸۹/۰۴/۰۵
97
7380

سلام.آیا ازدواج مرد با گروه خونی B مثبت با خانم AB مثبت اشکالی برای ازدواج ایجاد میکند؟

amir ir ۰۹:۲۸ - ۸۹/۰۴/۰۷
47
47

سلام.آیا ازدواج مرد با گروه خونی B مثبت با خانم o مثبت اشکالی برای ازدواج ایجاد میکند؟ [ایمیل]

نرگس ir ۰۱:۱۶ - ۸۹/۰۴/۳۰
67
286

گروه خونی من و شوهرمBمثبت است الان باردارم برای جنین مشکلی دارد یا نه؟ ایا

نیلوفر ir ۱۲:۰۶ - ۸۹/۰۵/۱۵
80
56

سلام اگر گروه خونی زن و مرد هردو oمثبت باشد مشکلی پیش می آید ؟

پاسخ ها

داکتر نوید رحیمی af ۱۱:۳۴ - ۹۱/۰۳/۱۷

نخیر مشکلی ندارد.

سیف الله hk ۱۲:۲۸ - ۹۱/۱۱/۲۵

جواب سوال بالا خیلی برای بنده مهم است امیدوارم جواب قناعت بخش وخوبی واسه دونستن داشته باشم.

جابر ir ۱۲:۴۱ - ۸۹/۰۵/۲۶
91
31

سلام خسته نباشید من گروه خونی A- هستم و گروه خونی دختری که میخواهم با هاش ازدواج کنم O+ ایا مشکلی دارد یا نهجواب را اگه امکان دارد ایمیل کنید یا در اینجا پاشخ دهید

اعظم ir ۰۶:۲۴ - ۸۹/۰۶/۱۲
55
362

من دارای گروه خونی o و همسرم دارای گروه خونی b مثبت است. می خواستم بدانم این شرایط روی جنین تاثیری دارد؟

بهمن ir ۱۲:۲۷ - ۸۹/۰۶/۱۷
361
42

با سلام آیا مردی با گروه خونی +Oمیتواند با خانومی با گروه خونی AB+یتواند ازدواج کند باتشکر.

حمید ir ۰۱:۳۰ - ۸۹/۰۶/۱۸
47
330

واقعا عالی بود

نیلو ir ۰۹:۴۶ - ۸۹/۰۶/۲۲
62
305

سلام اگر گروه خونی زن و مرد هردو oمثبت باشد مشکلی پیش می آید ؟

پاسخ ها

مصطفی af ۰۳:۴۵ - ۹۱/۰۵/۱۱

سلام اگر گروه خونی زن و مرد هردو oمثبت باشد مشکلی پیش می آید ؟ در صورتی که هر دو از دو قوم کاملا متفاوت اند.

حبیب ir ۰۸:۲۷ - ۸۹/۰۶/۲۳
430
13

گروه خونی من a+ است و گروه خونی فرد مورد علاقه ام هم a+ است . آیا ما میتوانیم با هم ازدواج کنیم. لطفا در صورت امکان لیست گروه خونی هایی را که میتوانند با هم ازدواج کنند را برایم بفرستید

پاسخ ها

هستی ir ۰۳:۵۱ - ۹۱/۰۵/۱۴

سلام من و همسرم هر دو گروه خونی a+ هستیم آیا ما برای بچه دار شدن دچار مشکل نمیشویم؟لطفا مرا راهنمایی کنید. متشکرم

afsoun us ۰۷:۱۴ - ۹۲/۰۶/۰۹

گروه خونی من a+ است و گروه خونی فرد مورد علاقه ام هم a+ است . آیا ما میتوانیم با هم ازدواج کنیم. لطفا در صورت امکان لیست گروه خونی هایی را که میتوانند با هم ازدواج کنند را برایم بفرستید

حوا ir ۰۴:۵۷ - ۸۹/۰۷/۰۶
109
91

سلام و خسته نباشید سئوالی ازتون دارم؟ گروه خونی o+ می تونه با گروه خونی a+ ازدواج کنه؟ ما فامیل نیستیم ایا ممکنه مشکل ژنتیک داشته باشیم؟ البته من به تنهائی ازمایش ازدواج رو کامل دادم و مشکلی نداشتم و نرمال بود منتظر جواب شما هستم با تشکر

رضا رحی ir ۱۱:۳۹ - ۸۹/۰۷/۱۵
54
32

سلام خسته نباشید گروه خونی من و فرد مورد علاقم بی مثبت هستش آیا مشکلی واسه ازدواج و فرزند داریم. تشکر از پاسخگوییتون.

پاسخ ها

هومن ir ۰۳:۲۶ - ۹۲/۰۳/۲۶

ایا بی منفی میتواند با ا مثبت ازدواج کند

سارا ir ۱۱:۴۶ - ۸۹/۰۸/۰۲
351
40

سلام با عرض سلام و خسته نباشید آیا گروه خونی مردo مثبت , زن o منفی با هم میتوانند ازدواج کنند؟ ما فامیل نیستیم آیا ممکنه مشکل ژنتیک پیش بیاید؟ میتوانیم بچه دار شویم و بچه مان سالم باشد ؟ منتظر جواب شما هستم با تشکر

پاسخ ها

ali ir ۱۲:۴۱ - ۹۱/۰۲/۱۹

سلام با عرض سلام و خسته نباشید آیا گروه خونی مردo مثبت , زن o منفی با هم میتوانند ازدواج کنند؟ ما فامیل نیستیم آیا ممکنه مشکل ژنتیک پیش بیاید؟ میتوانیم بچه دار شویم و بچه مان سالم باشد ؟ منتظر جواب شما هستم با تشکر

neda ir ۰۴:۰۷ - ۹۱/۰۶/۲۶

سلام با عرض سلام و خسته نباشید آیا گروه خونی مردo مثبت , زن o منفی با هم میتوانند ازدواج کنند؟ ما فامیل نیستیم آیا ممکنه مشکل ژنتیک پیش بیاید؟ میتوانیم بچه دار شویم و بچه مان سالم باشد ؟ منتظر جواب شما هستم با تشکر

sohyla ir ۰۲:۲۴ - ۹۲/۰۴/۰۹

o+ خانم با o- آقا میتواند ازدواج کند؟؟

میثم مهاجر ir ۰۴:۰۸ - ۸۹/۰۸/۰۳
71
19

سلام و خسته نباشید سئوالی ازتون دارم؟ گروه خونی o+ می تونه با گروه خونی a+ ازدواج کنه؟ ما فامیل نیستیم ایا ممکنه مشکل ژنتیک داشته باشیم؟ البته من به تنهائی ازمایش ازدواج رو کامل دادم و مشکلی نداشتم و نرمال بود منتظر جواب شما هستم با تشکر

زیبا ir ۰۴:۱۸ - ۸۹/۰۸/۱۰
44
29

خسته نباشیذ کسانی که گروه خون o منفی دارنذ باید نگران باشنذ که دارای چنین خونی هستبذ چون من 2 فرزنذ دارم باگروه خون 0 منفی با تشکر

نصیر ir ۰۲:۳۴ - ۸۹/۰۸/۱۲
35
24

با سلام لطفا بگویید که اگر گروه خون پسر oیاAمثبت باشد و دختر مثبت باشد و فامیل باشند مشکلی دارد یا خیر ؟

مریم ir ۱۰:۲۵ - ۸۹/۰۸/۱۷
23
6

سلام من 0+هستم با مرد o+میتوانم ازدواج کنم

پاسخ ها

sara ir ۰۷:۴۹ - ۹۰/۱۱/۰۴

gorohe khoni o+ ba gorohe khoni O+ mitone ezdevaj kone?

صادق us ۰۹:۴۰ - ۹۱/۰۴/۰۳

سلام . من 0+هستم با زنی با گروه خونی o+میتوانم ازدواج کنم

بابک ir ۰۳:۳۴ - ۹۱/۰۸/۲۸

من هم گروه o+ هستم با هم خون خودم میتونم ازدواح کنم یا نه؟

رشید آزادی ir ۰۱:۲۳ - ۸۹/۰۸/۱۹
49
5669

سلام AB+وO- با چه گروه های خونی می تواند ازدواج کند

پاسخ ها

آزیتا ir ۰۲:۴۴ - ۹۱/۰۳/۱۱

سلام میخواستم بپرسم گروه خونیمO+ میتونیم بامردیکه گروه خونیش همینه ازدواج کنم

بهزاد ir ۱۲:۰۷ - ۸۹/۰۸/۲۰
429
20

ا با سلام سوال: چرا آنتی ژن گلبوب قرمز با انتی کور پلاسما واکنش نمید هد؟ ج: چون آنتی کور مربوط در پلاسمای فرد یا وجود ندارد یا اگر هست به میزان بسیار کم وجود دارد؛ مثلا اگر فردی گروه خونی اش A و دارای گیرنده های آنتی ژنی A روی گلبولهای قرمز خود باشد، در پلاسمای خود دارای آنتی کور B است. و غالبا فاقد آنتی کور A است یا اگر دارد به مقدار بسیار ناچیز که سبب reaction نمیشود. با تشکر.

راضیه ir ۱۰:۳۲ - ۸۹/۰۸/۲۳
36
23

سلام-گروه خون من O+ و شوهرم AB+.فرزندان ما چه گروه خونی هایی خواهد داشت؟

سینا ir ۱۰:۳۴ - ۸۹/۰۹/۰۳
56
32

سلام کلا گروه خونی oمثبت با چه گروه خونی نمیتونه ازدواج کنه با تشکر

مهتاب ir ۰۷:۵۰ - ۸۹/۰۹/۰۹
21
30

آیا گروه خونی از اجداد هم به ارث می رسد؟ مثلا پدرO و مادر A فرزندشان می تواندAB باشد؟

نیلوفر نصیری ir ۱۲:۴۳ - ۸۹/۰۹/۱۲
37
310

گروه خونی من b+ میخواستم ببینم با چه کروه خونی می توانم ازدواج کنم مخصوصا اگر فامیلی هم باشه؟ لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

ahmad ir ۰۴:۰۷ - ۸۹/۰۹/۱۴
47
32

ازدواج مرد با گروهی خونی B مثبت همراه خانمی با گروهی خونی O منفی چه پیامد در نسل آنها دارد؟ لطفا به ایمیل جواب را ارسال نمایید

کریم -ر ir ۱۱:۴۱ - ۸۹/۰۹/۲۸
39
57

باسلام من وهمسرم گروه خونی o+ داریم در به دنیا امدن فرزند اول مان مشکلی جسمی نداشتیم ایا در ادامه برای تولد فرزندی مشکل جبنیتیک بر خورد خواهی کرد درضمن ما پسر خاله ودختر خاله هستیم با تشکر

سحر ir ۱۲:۴۶ - ۸۹/۰۹/۲۸
89
434

سلام میخواستم بدونم گروه خونی o مثبت با چه گروه های خونی نمیتونه ازدواج کنه

مهدی ir ۰۱:۲۵ - ۸۹/۰۹/۲۸
335
273

گروه خونی من a+ است و گروه خونی فرد مورد علاقه ام هم a+ است . آیا ما میتوانیم با هم ازدواج کنیم. لطفا در صورت امکان لیست گروه خونی هایی را که میتوانند با هم ازدواج کنند را برایم بفرستید

ASAL ir ۰۱:۴۰ - ۸۹/۰۹/۲۸
73
699

Shakhsi ba gruh khuni A age az AB KHUN DARYAFT KONE HICH MOSHKELI VASASH PISH NEMIAD؟

mozhgan ir ۰۱:۴۳ - ۸۹/۱۰/۰۴
4
27

salam bebekhshid mikhastam bedonam gorohe khoni O mosbat ba O manfi mitavanad ezdevaj konad?

farnush ir ۰۱:۱۹ - ۸۹/۱۰/۱۳
1
33

Salam mikhastam bebinam ke guruhe khonie B mosbat ba che guruh khunai mitune ezdevaj kone age mishe kheili zud javabesho behem bedin mamnun misham

آرش ir ۰۱:۲۸ - ۸۹/۱۰/۱۵
36
264

سلام اگر مرد o منفی و زن o مثبت باشند برای (ازدواج و بارداری) مشکلی هست؟ ممنون از سایت بسیار خوبتون

ستاره ir ۰۹:۳۵ - ۸۹/۱۰/۲۰
31
25

سلام.گروه خونی من b+هست و گروه خونی کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم ab+ هست.میتونیم باهم ازدواج کنیم؟مشکلی وجود نداره؟لطفا خیلی زود جواب بدین مرسی

ahmad ir ۱۲:۲۱ - ۸۹/۱۰/۲۱
16
32

گروه خونی -o وگروه +o میتوانند با هم ازدوج کنند

امیر ir ۱۲:۰۰ - ۸۹/۱۰/۲۲
40
30

باسلام وخسته نباشید . زن باگروه خونی b+ با کدام گروه های خونی نباید ازدواج کندو درصورت ازدواج چکار باید بکند

amitis ir ۰۹:۲۷ - ۸۹/۱۰/۲۴
23
329

زن گروه خونیb+با مرد o-میتواند ازدواج کند

صدیقه ir ۱۱:۴۷ - ۸۹/۱۰/۲۵
278
26

سلام من دختری با گروه خونی مثبت هستم و میخواهم با پسر خاله ام که دارای گروه خونی منفی است ازداواج کنم آیا مشکلی برایمان ایجاد نمی شود؟ لطفا راهنمایی کنید. متشکرم

نادر اسدی ir ۱۲:۴۹ - ۸۹/۱۱/۰۳
354
31

من گروه خونی ام +a می باشد با چه گروه خونی می توانم ازدواج کنم

المیرا ir ۰۲:۵۲ - ۸۹/۱۱/۱۸
20
0

گروه خوند من و همسرم o مثبت برای ازدواج خوبه؟

الهام لطیفی ir ۰۴:۴۷ - ۸۹/۱۱/۲۱
7
2

سلام،میخواستم بدونم فردی با گروه خونی -o میتواند با فردی با گروه خونی +B ازدواج کند؟

پاسخ ها

ali aghjeloo ir ۰۲:۳۲ - ۹۱/۱۱/۰۳

بله ما هم همچین شرایطی داریم و هیچ مشکلی نداریم 2فرزند هم داریم بدون ایراد

احد مومن ir ۰۳:۲۵ - ۸۹/۱۲/۰۱
10
1

سلام مردی 30 ساله با گروه خونی o+ هستم آیا می توانم با گروه خونی ABازدواج کنم

علی ir ۰۳:۲۳ - ۸۹/۱۲/۰۳
10
2

سلام . گروه خونی من A+ و دختری که میخام باش ازدواج کنم گروه خونیش o+ . آیا مشکلی نیست؟ ممنون میشم اگه زود جوابمو بدین.

mojtaba ir ۰۸:۴۳ - ۸۹/۱۲/۱۶
14
2

salam.vaghteton bekheir.mikhastam bedonam chera afradi ke gorohe khoniyeshan O mibashad ghaderand be hameye goroha khon ahda konan va bar aks. gorohe khonie AB ghader ast az saerin khon begirad ? lotfan dar avalin forsat javabe in 2 soale mano bedin. tanx

mina emami ir ۱۰:۲۷ - ۸۹/۱۲/۱۹
3
1

mer30. mokhtasar va mofid bood. man vaghean estefade kardam.

علی ج ir ۰۸:۰۱ - ۸۹/۱۲/۲۷
18
4

گروه خونی من +A دختری هم که میخوام باهاش ازدواج کنم +A در ازدواجمون مشکلی پیش میاد؟

مینا ir ۰۶:۵۵ - ۸۹/۱۲/۲۸
9
7

من وفرد مورد علاقه ام هردو گروه خونیمون B+است ایا می تونیم باهم ازدواج کنیم برای بجه دار شدن مشکلی نداریم اگرم هست راه درمانشو واسه داشتن فرزند سالم خواهش میکنم بهمون معرفی کنید

مرادخون ir ۰۳:۲۱ - ۹۰/۰۱/۲۱
1
4

سلام خواستم بپرسم روش تشخیص فنوتیپ O بمبئی چیه؟ لطفا" همین جا پاسخو واسم بنویسین. مرسی

حامد ir ۰۳:۵۸ - ۹۰/۰۲/۰۵
4
1

سلام گروه خونی من و همسرم بی مثبت هست آیا برای بچه دار شدنمان مشکلی پیش می آید یا خیر . با تشکر

غلام ir ۰۳:۲۰ - ۹۰/۰۲/۱۰
4
2

سلام ایا ازدواج فرد با گروه خونی A مثبت با فرد با گروه خونی AB مثبت برا ی فرزندانشان مشکلی ایجاد میکند؟ با تشکر فراوان

عباس ir ۰۲:۰۵ - ۹۰/۰۲/۱۱
9
3

با سلام برای ازدواچ گروه خونی o- با a+ مشکلی هست با تشکر.

غلام ir ۱۰:۵۰ - ۹۰/۰۲/۱۱
5
1

سلام اگه میشه زودتر جواب بدین.

سوگل ir ۰۱:۱۹ - ۹۰/۰۲/۱۷
3
2

سلام. من گروه خونی +B دارم میخواستم بپرسم آیا می تونم با پسری که گروه خونی +O داره ازدواج کنم؟ مرسی. اگه جوابشو واسم میل کنید ممنون میشم چون شدیدا بهش نیاز دارم.

پاسخ ها

عارفه سرودی ae ۰۳:۴۴ - ۹۴/۰۳/۱۱

سلام من گروه خونی bهستم میتوانم با پسر o+ازدواج کنم

saeideh ir ۰۸:۱۵ - ۹۰/۰۲/۱۹
8
3

سلام. من دارای گروه خونی O+ وهمسرم AB+ است برای بچه دار شدن مشکلی نداریم؟

مک ir ۰۱:۳۷ - ۹۰/۰۲/۲۱
10
3

چگونه میتوان قبل از تولد بچه گروه خونی وی را تشخیص داد و فهمید که متعلق به چه کسی است و پدرش کیه

پاسخ ها

Bahar ir ۰۴:۳۷ - ۹۲/۰۴/۰۱

چگونه میتوان قبل از تولد بچه گروه خونی را تشخیص دهیم و بفهمهم پدر او چه کسی است؟

سارا ir ۰۴:۱۵ - ۹۰/۰۳/۰۷
9
6

آیا زن با گروه خونی o+ می تواند با مردی با گروه خونی o- ازدواج کند ؟ و آیا برای بچه دار شدن مشکلی پیدا نخواهند کرد؟ ممنون

مهدی ir ۱۰:۰۷ - ۹۰/۰۳/۳۰
3
1

سلام گروه خونی a- مرد با گروه خونی زن b+ برای ازدواج مشکلی پیش نمیاد

فرشاد ir ۰۵:۵۹ - ۹۰/۰۴/۰۶
3
2

با سلام گروه خوبی بنده ab+ و گروه خونی همسر آیندم b+ هستش ممنون میشم راهنمایی کنید به هم میخورن یا نه

مریم ir ۰۷:۵۲ - ۹۰/۰۴/۰۷
5
2

اگر گروه خونی مادر o+ و پدر a+باشد گروه خونی فرزند چه گروه خونی می شود آیا امکان دارد غیر از پدر یا مادر خود باشد

مسلم ir ۰۴:۲۶ - ۹۰/۰۴/۱۳
5
2

سلام گروه خونی من o- و گروه خونی زنی که می خواهم باهاش ازدواج کنم b+ برای ازدواج با هم مشکلی نیست از نظر گروه خونی

pouya ir ۱۰:۰۴ - ۹۰/۰۴/۱۶
13
0

mikhastam beduam gruh khunie a+ va b+ mitunan ezdevaj konan?

پاسخ ها

سحرناز ir ۰۷:۰۸ - ۹۱/۱۰/۲۶

میخواستم بدونم A+ میتونه با B+ ازدواج کنه ؟

احسان ir ۰۲:۰۲ - ۹۰/۰۴/۲۶
17
1

دوستانی که راجع به نا همخوانی گروههای خونی برای ازدواج سوال میپرسند بدونند الان دیگه هیچ محدودیتی وجود نداره و هر گروهی میتونه با هر گروه دیگری ازدواج کنه و فقط وقتی مرد Rh+ باشه و زن Rh- در زایمان دوم احتمال وجود مشکل هست که اون هم با یه آمپول ساده روگام کاملا قابل حله و جای نگرانی نیست، خوش بخت باشید ....

پاسخ ها

saeed us ۰۲:۲۸ - ۹۲/۱۱/۲۴

سلام میشه که مرد O+ باشه زن AB-.بچه هم که دنیا اومده AB+ باشه؟ اگه نمیشه مرد باید گروه خونیش چی باشه که بچه AB+ بشه؟ لطفا جواب بدین.خیلی مهمه

مجتبی ir ۰۶:۵۵ - ۹۰/۰۴/۲۹
5
4

واقعا تمام سوالات خوانندگان بچه گانه بود.مجتبی بیات مهندس مکانیک

امین ir ۰۵:۱۰ - ۹۰/۰۴/۳۰
15
5

سلام گروه خونی +O با چه گروه های خونی میتونه ازدواج کنه.؟

parisa ir ۰۱:۵۰ - ۹۰/۰۵/۰۱
14
3

گروه خونی من o مثبت هست و فرد مورد علاقه ام o منفی میتونیم با هم ازدواج کنیم؟

sara ir ۰۸:۴۲ - ۹۰/۰۵/۰۴
17
3

گروه خونی A+ می تواند با گروه خونی B - ازدواج کند ؟ و بر عکس

نگار ir ۰۷:۱۳ - ۹۰/۰۵/۰۹
9
3

آیا دو گروه خونی یکسان می توانند با هم ازدواج کنند؟

sahar ir ۱۱:۲۵ - ۹۰/۰۵/۱۰
11
5

گروه خونی من A-میتونم با گروه خونی A+ازدواج کنم ؟

پاسخ ها

مهناز ir ۱۲:۲۲ - ۹۱/۰۱/۲۰

'گروه خونی من +AB گروه خونی همسرم هم +AB است آیا برای بچه دار شدن به مشکلی بر نمی خوریم ؟

arash ir ۰۲:۳۴ - ۹۰/۰۵/۱۰
6
2

man khonam a+ has dokhtar khlamam a+ ma mitonim ba ham ezdevaj konim

hosein ir ۰۳:۴۹ - ۹۰/۰۵/۱۰
1
1

salam,mer30 saiteton harf nadare ,age doxtar o- bashe mitone ba ab+ ezdevaj kone , montezere javabetonam

آناهیتا ir ۰۹:۱۷ - ۹۰/۰۵/۱۴
7
1

سلام آیا گروه خونی او منفی میتواند با گروه خونی ب مثبت ازدواج کند با خیر؟

محسن ir ۰۱:۳۰ - ۹۰/۰۵/۱۷
2
1

با سلام.گروه خونی من O مثبت و دختر عمویم A مثبت می باشد.آیا ما می توانیم با هم ازدواج کنیم؟تست خون ما مشکلی دارد یا نه؟ آزمایش ژنتیک چطور؟ با توجه به اینکه ما پسر عمو و دختر عمو هستیم.ممنون

بابک ir ۰۵:۲۱ - ۹۰/۰۵/۲۳
14
3

سلام.گروه خونی من O+ هست.میخواستم بدونم میتونم با A+ ازدواج کنم؟

ali ir ۰۹:۱۵ - ۹۰/۰۵/۲۴
2
1

سلام گروه خونی من o+ هستش فرد مورد علاقم ab+آیا برای ازدواج مشکلی داریم؟

zeynab ir ۰۳:۲۸ - ۹۰/۰۵/۲۸
6
2

سلام.گروه خونی من A+ هست.می خواستم بدونم میتونم با O+ ازدواج کنم؟تشکر.

رامین ir ۰۷:۵۷ - ۹۰/۰۶/۰۳
8
3

سلام . گروه خونی من A+ هست . می خواستم بدونم میتونم با B+ ازدواج کنم؟؟

صحرا ir ۰۳:۱۰ - ۹۰/۰۶/۰۴
6
2

سلام خسته نباشید گروه خونی من +Oهستش میتونم با گروه خونی+A ازداج کنم؟ لطفا راهنماییم کنین که گروه خونی من با چه گروه خون هایی سازگار هستش؟ممنونم من منتظر جوابتون هستم.

ناصر ir ۱۲:۰۰ - ۹۰/۰۶/۰۴
8
2

آیا گروه خونی b- با rh- با گروه خونی a+ برای جواب آزمایش مشکلی ایجاد می کند ؟

hosein ir ۰۲:۰۱ - ۹۰/۰۶/۰۵
6
4

سلام من میخواستم بدونم گروه خونی A+میتونه باB+ازدواج کنه؟تشکر

صدف ir ۱۰:۰۹ - ۹۰/۰۶/۰۵
6
2

سلام گروه خونی من 0- وهمسرم ab+ است آیا برای بچه دار شدن مشکلی دارم یا نه؟

سعید ir ۱۰:۵۱ - ۹۰/۰۶/۱۴
5
3

سلام میخواستم بدونم گروه خونی مردO+باشه باچه گروه های خونی زن میتونه ازدواج کنه ممنون میشم زود ج بدین خیلی حیاتی هستش بازم ممنون

لطیفی ir ۰۳:۱۲ - ۹۰/۰۶/۱۶
5
2

سلام تشکر از سایت خوب تان! گروه خونم ORH+ میباشد و از نامزدم ORH+ است میخواستم بدونم که آیا کدام مشکلی دارد. آیا میتوانیم فرزند داشته باشیم ممنون میشوم اگر زودتر جواب بدهید. لطفاً به آدرس ایمل من بفرستید.

فرین ir ۱۲:۰۴ - ۹۰/۰۶/۲۰
1
1

سلام میخواستم بگم من گروه خونیم o منفیه و شوهرم a مثبت ما که می خواهیم برای بارداری اقدام کنیم دکتر برای من قرص کلومیفن با دوتا آمپولpregnyl تجویز کرده آیا اینا کافین و چه تاثیری میتونن داشته باشن؟ به نظرتون برای ما مشکلی پیش میاد با گروه خونی من که منفیه یا نه؟

00maryam ir ۱۲:۴۹ - ۹۰/۰۶/۲۹
3
2

salam.goroohe khooniye man A+e aya mitoonam ba mardi ke goroohe AB+e ezdevaj konam?mamnoonam azatoon

meysam ir ۰۱:۲۳ - ۹۰/۰۷/۰۱
2
3

با سلام.گروه خونی من A مثبت .اگه گروه خونیه خانومم که قراره در اینده با هم ازدواج کنیم O منفی باشه .نتیجش چی میشه؟ مشکلی پیش نمیاد؟ خواهشا زودتر جوابشو واسم ایمیل کنید!!! ممنون

پاسخ ها

MAHDI ir ۱۲:۳۱ - ۹۱/۰۷/۰۳

سلام دوست عزیز خوبی ؟ منم همین سوالو داشتم اگه تو جوابشو گرفتی لطفا به ایمیلم بفرست من گروه خونیم A مثبته و دوست دخترم O مثبت لطفا کمکم کن . ممنونم

زهره ir ۱۱:۱۲ - ۹۰/۰۷/۰۲
6
1

من وفرد مورد علاقه ام هردو گروه خونیمون B+است ایا می تونیم باهم ازدواج کنیم برای بجه دار شدن مشکلی نداریم اگرم هست راه درمانشو واسه داشتن فرزند سالم خواهش میکنم بهمون معرفی کنید

محسن ir ۰۲:۳۶ - ۹۰/۰۷/۰۴
3
2

سلام . من و نامزدم هر دو دارای گروه خونی o+ هستیم . میخواستم بدونم مشکلی برای فرزندمون بوجود نمیاد

مصطفی ir ۰۵:۲۵ - ۹۰/۰۷/۰۴
8
3

گروه خونی من B+ است با چه گروه خونی میتوانم ازدواج کنم

sevda ir ۰۹:۳۶ - ۹۰/۰۷/۰۶
5
2

من وفرد مورد علاقه ام هردو گروه خونیمون B+است ایا می تونیم باهم ازدواج کنیم برای بجه دار شدن مشکلی نداریم اگرم هست راه درمانشو واسه داشتن فرزند سالم خواهش میکنم بهمون معرفی کنید لطفا زودجواب بدید

DASHSYAH ir ۰۵:۰۱ - ۹۰/۰۷/۰۸
6
1

سلام گروه خونی من A+هست میتونم با دختری با گروه خونی B+ ازدواج کرد؟ اگه ازدواج فامیلی باشه چی؟

مریم ir ۰۹:۴۳ - ۹۰/۰۷/۱۳
4
3

سلام.گروهه خونی o+ باچه گروه خونی میتونه ازدواج کنه؟؟/

امین ir ۰۳:۲۷ - ۹۰/۰۷/۱۶
8
1

سلام. میخواستم بدونم من که گروه خونی B مثبت دارم با چه گروه خونی هایی میتوانم ازدواج کنم؟ اگه جواب و به میلم بفرستین ممنون میشم.

ناهید ir ۱۰:۰۱ - ۹۰/۰۷/۱۸
7
1

سلام . آیا یک فرد با گروه خونی O+ به یک فرد با گروه خونی A+ میتواند کلیه اهدا کند؟ با خویشاوندی نزدیک

کارا ir ۰۷:۴۴ - ۹۰/۰۷/۲۱
2
1

لطفا بگویید چند پاد گن(انسان)وجود دارد؟همچنین چند نظام خونی شناخته شده است؟لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستین

غلام عباس ir ۱۰:۲۳ - ۹۰/۰۷/۲۱
2
3

آیاگروه خونی+ o باگره خونی +Bبرای ازدواج مناسب است /

پاسخ ها

استیلا us ۰۹:۱۹ - ۹۱/۱۱/۳۰

آیاگروه خونی+ o باگره خونی +Bبرای ازدواج مناسب است ?

mojtaba ir ۱۱:۲۷ - ۹۰/۰۷/۲۳
4
3

با سلام گروه خونی من o+و گروه خونی دختر داییمم o+ هستش با این وجود ما می تونیم با هم ازدواج کنیم؟ و ایا ممکنه مشکل ژنتیکی داشته باشیم؟

hosin ir ۰۶:۳۳ - ۹۰/۰۷/۲۷
7
2

با سلام : من دارای گروه خونی B+ می باشم میخواهیم بپرسم که با چه گروهای خونی نمی توانم ازدواج کنم ؟ ممنون

s ir ۱۱:۴۷ - ۹۰/۰۷/۲۷
3
3

همسرم ومن هردو گروه خونی +Aمیباشیم ولی تازه متوجه شده ایم که گروه خونی دختر بزرگ ما +ABمیباشد دلیلش چه چیزی متونه باشه ایا ربطی به ارث متونه داشته باشه

سحر ir ۰۶:۰۲ - ۹۰/۰۷/۳۰
3
2

سلام . من گروه خونی B - هستم . می خواستم ببینم با گزوه خونی O + می تونم ازدواج کنم یا نه

عبدل ir ۰۶:۴۱ - ۹۰/۰۸/۰۱
4
1

سلام گروه خونی من A+هستش.با کدوم گروه خونی میتونم ازدواج کنم؟

Danial ir ۰۵:۱۵ - ۹۰/۰۸/۱۵
9
1

salam man mamnonam az khedmat kardane shomaha be javanan va soale man ine ke aya agar goruhe khone zano mard AB+ bashand hich moshkeli badaz ezdevaj pish miyad?

الهه حسینی ir ۱۲:۲۴ - ۹۰/۰۸/۱۵
6
2

سلام.اگر گروه خونی زن و مرد هردو o+باشد میتوانند با هم ازدواج کنند؟لطفا راهنمای ام کنید.

رامین ir ۰۵:۲۳ - ۹۰/۰۸/۲۰
10
0

سلام من دارای گروه خونی A+ هستم و کسی که می خوام باهاش ازدواج کنم هم دارای همین گروه خونی می باشد یعنی A+ آیا مشکلی واسه ازدواج ما وجود داره ؟

armin ir ۱۰:۱۸ - ۹۰/۰۸/۲۳
5
1

salam mikhastam bebinam age pesari A+ DAShte bashe mitone ba dokhtari ke b-hastesh ezdevaj kone bi zahman age mishe javabo baram emil konid va mano rahnamaye konid mer30

شعیب ir ۱۲:۲۸ - ۹۰/۰۹/۰۱
4
0

گروه خونی من ORH+است و گروه خونی خانم من ORH+ میباشد ایا مشکی پیش میاد یا خیر؟

elahe ir ۰۹:۱۳ - ۹۰/۰۹/۰۷
3
1

salam khaste nabashid, man va namzadam har 2 grohe khonie A+ darim vali famil nistim aya moshkeli dar ezdevaj khahim dasht? mamnoon

فرناز ir ۰۱:۱۲ - ۹۰/۰۹/۰۹
5
4

گروه خونی من A+ و نامزدم B+ ایا مشکلی وجود داره؟

mohamad ir ۱۲:۴۰ - ۹۰/۰۹/۱۵
10
0

گروه خونی o با چه گروه خونی نمیثونه ازدواج کنه؟

رضا ir ۱۰:۳۸ - ۹۰/۰۹/۱۵
4
1

سلام با تشکر ببخشید من و نامزدم گروه خونی o+داریم ایا میتونم با هم ازدواج کنیم؟

امیر ir ۰۱:۳۱ - ۹۰/۰۹/۱۷
4
1

ba arze salam o khaste nabashid,,mikhastam bedunam aya 2nafar ba goruhe khunue yeksan mitavanand ba ham ezdevaj konand ?va fardi ba goruhe khuni b+ba fard ba che goruhe khuni mitavanad ezdevaj konad,agar momken ast javab ra barayam email konid

ALI ir ۰۱:۰۱ - ۹۰/۰۹/۱۸
3
3

سلام.آیا ازدواج مرد با گروه خونی B مثبت با خانم AB مثبت اشکالی برای ازدواج ایجاد میکند؟ چون دختر عمو (AB+) پسر عمو (B+) هستیم . خواهشن جواب بدین

ایوب ir ۰۴:۳۳ - ۹۰/۰۹/۱۸
2
0

SALAM GORO KHONI O MANFI BA CHE GRO KHONHAYI MITAVANAD EZDEVAG KONAD

نگین ir ۰۱:۴۹ - ۹۰/۰۹/۱۹
2
0

من هم مثل چند تا از دوستان می خواستم ببینم آیا دختری باگروه خونی A+ می تواند با پسری با گروه خونی o+ ازدواج کند؟از RHخونمون مطلع نیستیم هنوز ازمایش خون ندادیم واینکه پدر نامزدم دارای ناشنوایی مادر زاد است اما خود او وخواهرش سالم هستند ایا امکان دارد فرزند ما هم نا شنوا شود؟

نازنین ir ۰۱:۲۱ - ۹۰/۰۹/۲۲
3
0

اگر گروه خونی مرد O و گروه خونی زن a باشد فقط مطلقا" گروه خونی فرزندان a یا O می شود یا نه اینها به طور نسبی است و پیش بینی می شود

ملودی ir ۰۵:۲۶ - ۹۰/۰۹/۲۳
5
0

ایا دختر و پسری که هر دو دارای گروه خونیb مثبت هستند می تونن با هم ازدواج کنن ایا برای بچشون مشکلی پیش نمی اد؟

احمد ir ۱۰:۴۸ - ۹۰/۰۹/۲۵
5
1

سلام.اگر پدر o+ و مادر B+ باشد فرزند از نظر خصوصیات اخلاقی و چهره بیشتر شبیه چه کسی بوده و احتمال گروه خونی چیست؟ و همچنین آیا جنین دچار مشکلات خونی میگردد یا نه؟

........ ir ۰۴:۲۲ - ۹۰/۰۹/۲۹
1
1

نه اما گروه خونیش +O خواهد شد.

SAMAN ir ۱۰:۴۷ - ۹۰/۱۰/۰۱
3
0

سلام من پسری هستم با گروه خونی B+قصد ازدواج با دختری با گروه خونی B-رادارم چیکار کنم؟تورو خدا زود جواب بدید

obayd us ۰۱:۰۰ - ۹۰/۱۰/۰۲
5
1

سلام من پسر o منفی هستم میتونم دختر a مثبت ازدواج کنم

بهاره ir ۰۷:۵۹ - ۹۰/۱۰/۰۳
3
1

دختری هستم با گروه خونی O+میتونم با پسری که گروه خونیش AB+ازدواج کنم ؟لطفا جواب رو میل کنید مرسی

رامین ir ۱۲:۲۳ - ۹۰/۱۰/۱۰
4
0

پسری با گروه خونی B+بادختری به گروه خونی O+میتونم ازدواج کنم ؟لطفا جواب رو میل کنید مرسی

morteza ir ۱۱:۱۴ - ۹۰/۱۰/۱۸
3
1

mercc khub bud va mofid o+tam

حسین ir ۰۷:۵۸ - ۹۰/۱۰/۲۰
6
0

سلام،اگر مرد وزن هردو گروه خونی O- باشندمی توانند باهم ازدواج کنند ؟ متشکر

کوروش ir ۱۱:۱۹ - ۹۰/۱۰/۲۲
7
2

سلام اگر دو نفر گروه خونی O + و A+ باشند میتوانند ازدواج کنند؟آیا برای فرزندانشان مشکلی ایجاد نمی شود؟

فاطمه ir ۰۳:۱۱ - ۹۰/۱۰/۲۴
6
0

سلام اگر دختری با گروه خونی B+با پسری با گروه خونی O-ازدواج کند به هیچ مشکلی بر نمی خورند؟ از نظر فرزند و ژن های اون چطور؟

سحر ir ۱۱:۴۹ - ۹۰/۱۰/۲۷
3
2

باعرض سلام وخسته نباشید :من گروه خونیم o+هستش نامزدم میگه احتمال زیاد منم o+باشم چون مادرش o+هستش و پدرش abهستش ما داریم میریم آزمایش ولی من خیلی ترس دارم ممکن هستش مشکلی پیش بیاد نتونیم ازدواج کنیم خواهشن زودتر جواب رو به ایمیل بدین خیلی نگرانم

محمدرضا ir ۰۹:۵۴ - ۹۰/۱۰/۲۹
5
0

با سلام وخسته نباشید خدمت شما: من پسری هستم با گروه خونی-Oمیخواستم با دختری ازدواج کنم با گروه خونی+B آیا مشکلی هست یا نه??? با تشکر از لطفتون ممنون میشم کمکم کنید. مرسی

کمال ir ۱۲:۴۶ - ۹۰/۱۱/۰۱
2
4

با سلام ایا میتوان rhگروه خونی oمثبت جداوبه بقیه گروه خونی تزریق کرد

sara no ۰۱:۴۶ - ۹۰/۱۱/۱۱
5
0

سلام با عرض سلام و خسته نباشید آیا گروه خونی مردo مثبت , زن ab منفی با هم میتوانند ازدواج کنند؟ ما فامیل نیستیم آیا ممکنه مشکل ژنتیک پیش بیاید؟ میتوانیم بچه دار شویم و بچه مان سالم باشد ؟ منتظر جواب شما هستم با تشکر

سحر us ۰۳:۴۰ - ۹۰/۱۱/۲۱
1
2

دوست عزیز سلام از شما به من هیچ جوابی دریافت نشده ___________________________________ باعرض سلام وخسته نباشید :من گروه خونیم o+هستش نامزدم میگه احتمال زیاد منم o+باشم چون مادرش o+هستش و پدرش abهستش ما داریم میریم آزمایش ولی من خیلی ترس دارم ممکن هستش مشکلی پیش بیاد نتونیم ازدواج کنیم خواهشن زودتر جواب رو به ایمیل بدین خیلی نگرانم ولی برادرش a هستش

آزاده ir ۱۰:۰۴ - ۹۰/۱۱/۲۱
2
0

سلام گروه خون من +AB و نامزدم +o هست. فامیل نیستیم. و هر دو کم شنوایی هستیم. آیا برای ازدواج و بچه داری مشکل پیش میاد؟ لطفا پاسخ دهید. منتظریم. سپاس

حمید ir ۰۵:۵۹ - ۹۰/۱۱/۲۳
2
0

باسلام من پسری هستم باگروه خونی +oونامزدم با گروه خونی +bایا مشکلی داره؟؟؟؟؟(توروخدا خواهش میکنم جوابم رو بدین)خیلی استرس دارم.........

AHMAD ir ۰۳:۴۵ - ۹۰/۱۱/۲۴
5
1

سلام . چرا گروه خونی O منفی برای زنها بده؟

mostafa ir ۰۴:۵۴ - ۹۰/۱۱/۲۷
2
2

سلام یه سوال من گروه خونیم A+ و نامزدم هم O+ می خواستم مشکلی پیش نمی اد . اخه میترسیم بریم آزمایش خون بدیم

معراج se ۱۱:۰۷ - ۹۰/۱۱/۲۹
4
0

سلام گروه خونی من B+است باچه گروه های خونی ای میتونم ازدواج کنم

احسان اله رضوانی ir ۰۱:۴۵ - ۹۰/۱۱/۲۹
3
1

با سلام و خسته نباشید . گروه خونی من و نامزدم هر دو o+ است . میخواستم بدونم میتونیم با هم ازدواج کنیم ؟ و بچه هامون دچار مشکل ژنتیکی و بیماری خاصی نمیشن ؟ با تشکر .

فرشید ir ۱۱:۵۹ - ۹۰/۱۱/۳۰
7
4

گروه خونی من A+و گروه خونی همسرم آینده ام A+ است آیا میتوانیم ازدواج کنیم واگر ازدواج کنیم مشکلی برای بچه هایمان پیش نمی آید

ana2 ir ۰۴:۰۱ - ۹۰/۱۲/۰۳
5
0

slm site khubi bud

محمودی ir ۰۴:۴۸ - ۹۰/۱۲/۰۴
5
0

پسر و دختری که دارای گروه خونی aمثبت هستند آیا می توانند با هم ازدواج کنند و برای بچه دار شدن خطری وجود ندارد؟

یونس برزگر ir ۰۴:۳۳ - ۹۰/۱۲/۰۵
6
2

من دارای گروه خونی o+ هستم میتونم با دختری که b+ ازدواج کنم؟

ایمان ir ۱۰:۵۸ - ۹۰/۱۲/۰۹
4
0

با سلام آیا مردی با گروه خونی +Oمیتواند با خانومی با گروه خونی AB+یتواند ازدواج کند باتشکر.

مانیذ ir ۱۲:۴۷ - ۹۰/۱۲/۱۲
6
0

مرسییییییییی من شنیدم گروه خونی ab از همه بهتره چرا

مهتاب ir ۰۳:۱۰ - ۹۰/۱۲/۱۹
2
2

نوشته هاتون مزخرفه

MORTEZA it ۰۵:۱۳ - ۹۰/۱۲/۱۹
5
0

سلام پسری با گروه خونی ORH+ودختری با گروه خونی O+ برای ازدواج مشکلی داره ۰با هم فامیل هم هستیم

روح الله ir ۰۸:۰۷ - ۹۰/۱۲/۲۸
0
1

با عرض سلام و خسته نباشید من گروه خونی ام B است و خانمم O هست. ما ازدواج کردیم با هم. ایا گرو خونی B و O با هم همخوانی دارند؟ مشکلی ندارند؟ لطفا هر چه سریعتر جواب بدهید؟ با تشکر

mitra ir ۰۸:۱۲ - ۹۱/۰۱/۰۲
3
0

با سلام گروه خونی من و فردی که می خواهیم ازدواج کنیم A+ است و با هم فامیل هستیم.آیا برایمان مشکلی پیش می آید؟با تشکر

pegah ir ۰۸:۴۶ - ۹۱/۰۱/۲۰
3
2

سلام گروه خونی من b+ و نامزدم a+ واسه ازدواج مشکلی نداریم ؟خواهشن زود جواب بدید فوری هست.ممنون

رامین gb ۱۱:۴۶ - ۹۱/۰۱/۲۳
4
0

سلام...گروه خونی +A میتونه با چه گروه خونی ازدواج کنه ؟ میتونه با گروه O ازدواج کنه ؟ ممنون میشم جواب را برام میل کنید !

مهدی ir ۰۸:۳۲ - ۹۱/۰۱/۲۶
4
0

گروه خونی من a مثبته و می خوام با دختری با گروه خونی aمثبت ازدواج کنم ایا به مشکل بر میخوریم.

مهدی احمد خان بیگی ir ۰۹:۰۰ - ۹۱/۰۱/۲۸
2
0

سلام خسته نباشی گروه خونی خودم A+وگروه خونی همسرم O+ میتونیم با هم ازدواج بکنیم برام ایمیل کنید با تشکر از شما

سحر ir ۰۲:۰۲ - ۹۱/۰۱/۳۱
3
0

سلام دوستان من خودم به تازگی ازدواج کردم گروه خونی هیچ ربطی به ازدواج نداره مهم کم خونی هستش اگه هر2تا کم خون باشید نمیتونید ازدواج کنید اگرم پسر کم خون باشه دخترنباشه مشکلی نیست اگرم دخترکم خون بود پسر نباشه دیگه بهترازاین توضیح بدم؟

کیان ir ۰۱:۴۲ - ۹۱/۰۱/۳۱
5
0

با سلام .... گروه خونی خودم A+ و گروه خونی نامزدم همA+ است میتونیم با هم ازدواج کنیم؟ مشکلی برای بچه دارشدن نداریم؟برایم ایمیل کنید .با تشکر

فرزانه ir ۰۲:۵۷ - ۹۱/۰۲/۰۵
0
0

سلام و خسته نباشید ازدواج گروه خونی مرد O+ و خانم با گروخ خونی AB+ خوب است؟

سحر ir ۰۴:۳۹ - ۹۱/۰۲/۱۳
1
2

آیا شخصی با گروه خونی A+ می تواند با شخصی با گروه خونی B+ ازدواج کند؟ هم چنین آیا شخصی با گروه خونی O+ می تواند با شخصی با گروه خونی B+ ازدواج کند؟

پاسخ ها

meysam ir ۰۱:۵۶ - ۹۱/۰۲/۱۵

نه هیچ ربطی نداره. اگه دو تاتون آنمی ندارید مشکلی نیست karshenase oloome azmayeshgahi

میثم ir ۰۱:۵۲ - ۹۱/۰۲/۱۵
6
1

با عرض سلام به همه اکثر سوالات شبیه هم بود و خیلی ناراحت شدم که چرا باید انقدر اطلاعات مردممان انقدر پایین باشه که نمیدوونن آزمایش قبل ازدواج برای این چیزا نیست و فقط برای تشخیص بیماری های خونی از قبیل آنمی و ... می باشد. هر آدمی با هر گروه خونی می تونه با هر کسی ازدواج کنه و ربطی نداره به اینکه چی باشه. اون آزمایش فقط واسه بیماریه نه فقط مشخص کردن گروه خونی. میثم هستم کارشناس علوم آزمایشگاهی انسان و کارشناس علو آزمایشگاهی دامپزشکی و دانشجوی فوق سلولی مولکولی.

محبوبه ir ۱۲:۲۵ - ۹۱/۰۲/۲۵
0
2

با سلام و خسته نباشید پسر من بیماری فاویسم دارد و گروه خونی او ب منفی است ایا گروه خونی او خوب است یا نه و در بیماری او خونش را عوض کردیم ایا رنگ پوستش تغییر میکند یا نه تورا بخدا جوابم را بدهید

یلدا ir ۰۸:۵۰ - ۹۱/۰۲/۲۹
3
0

با سلام من دختری با گروه خونیه a- هستم ایا میتوانو با فردی با گروه خونیه a + ازدواج کنم؟متشکرم/

mostafa ir ۰۳:۴۷ - ۹۱/۰۲/۳۰
8
0

aya mard ba gorooh khooni b+ mitoone ba khanoomi ba goru khuni o+ ezdevaj kone?

سجاد ir ۰۹:۲۵ - ۹۱/۰۲/۳۰
11
0

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم گروه خونی من o منفی؟واسه دوستم b مثبته برا ازدواج مشکلی نداریم از نظر گروه خونی مرسی

معصومه ir ۰۶:۵۱ - ۹۱/۰۳/۰۵
3
0

با سلام،آیا لبنیات برای گروه خونی O مضر است.متشکرم

سجاد ir ۰۵:۰۵ - ۹۱/۰۳/۱۱
4
1

با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم گروه خونی من o منفی واسه دوسم bمثبته.واسه ازدواج مشکلی نداریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لطفا جواب بدید مرسی

behnam ir ۰۲:۰۵ - ۹۱/۰۳/۱۵
0
2

خیلی خوب بود استفاده شد

حسن رویدل ir ۰۲:۱۲ - ۹۱/۰۳/۱۵
0
1

با سلام گروه خونی من o+ هستش و گروه خونی کسی که قرار است با هم ازدواج کنیم o+ هستش آیا برای فرزندمان ( پارسا جون ) مشکلی پیش خواهد آمد؟ تورو خدا ج بده نگرانم!!!!!!!!!!!!

سحر ir ۰۲:۴۶ - ۹۱/۰۳/۱۶
3
2

باسلام من گروه خونی 0-,ومردموردعلاقه ام b-ودرضمن فامیل هم هستیم وخدارو شکرتو فامیل هیچ سابقه معلولیتی هم نداریم میخواسم بدونم منفی بودن مشکل نداره.

زهره ir ۰۹:۴۰ - ۹۱/۰۳/۲۳
7
2

سلام..گروه خونی من a+ هست میتونم با مردی با گروه خونیab+ ازدواج کنم؟؟؟

sara us ۰۴:۱۰ - ۹۱/۰۴/۱۰
1
1

سلام گروه خونی من و همسرم o- میخواستم بدونم در دوران بارداری برای جنین مشکل ایجاد نمیکنه؟

ساسان ir ۰۱:۵۳ - ۹۱/۰۴/۱۷
2
0

سلام گروه خونی من A- و گروه خونی دختری که میخوام باهاش ازدواج کنم B+ آیا برای ازدواج ما مشکلی به وجود میاره؟لطفا هرچه سریعتر به ایمیلم جواب بدین.ماخیلی نگرانیم.ممنون از مطالب خوبتون

حسین ir ۰۲:۲۰ - ۹۱/۰۴/۱۸
2
2

سلام من +oو دختری که میخوام باهاش ازدواج کنم هم همینه ایا میشه? لظفا ایمیل کنید خیلی واسم مهمه.ممنون

سارا ir ۰۱:۰۲ - ۹۱/۰۴/۱۹
3
0

سلام..گروه خونی من o+است و با پسری که میخوام ازدواج کنم هم 0+است ایا گروه خونی ما به هم میخورد؟ و مشگلی نداریم؟

سحر ir ۰۶:۲۹ - ۹۱/۰۴/۲۱
4
1

گروه خونی من a+ و نامزدم ab+است.آیا برای ازدواج و بچه دارشدن مشکلی نداریم؟

پژمان ir ۰۸:۳۶ - ۹۱/۰۴/۲۳
1
0

سلام..گروه خونی من o+است و با دختری که میخوام ازدواج کنمAb+است ایا گروه خونی ما به هم میخورد؟ و مشگلی نداریم؟ممنونم

مانا ir ۰۴:۳۵ - ۹۱/۰۴/۲۴
2
0

سلام .گروه خونی من a+و با پسری که میخوام ازدواج کنمo+است.آیا گروه خونی ما بهم میخوره؟ومشکلی نخواهیم داشت؟ لطفا جواب را ایمیل کنید خیلی واسم مهمه.ممنون

سیمین eu ۰۲:۲۷ - ۹۱/۰۴/۲۵
1
1

سلام گروه خونی من a- هستم و پسری که میخوام باهاش ازدواج کنم a+ هست،میخوام بدونم مشکلی پیش نمیاد؟لطفا خیلی زود جواب بدین.ممنون

hossein ir ۰۵:۰۱ - ۹۱/۰۵/۰۲
1
0

سلام.ایا مردی با گروه خونیo+ و زنی با گروه خونی O- میتونند ازدواج کنن؟.مشکلی پیش نمیاد؟ (لطفا جواب بدین)

آرمان ir ۰۴:۰۰ - ۹۱/۰۵/۰۴
1
0

آیا ازدواج مرد با گروه خونی O مثبت با خانم A مثبت اشکالی برای ازدواج ایجاد میکند؟(حتما جوابموبدین ممنون)

پاسخ ها

محمدرضا ir ۱۰:۳۱ - ۹۱/۰۵/۰۶

میخواستم بدونم oمثبت باaمثبت ازدواج کنند مشکلی پیش میاد

رسول ir ۰۶:۵۰ - ۹۱/۰۵/۰۴
1
0

گروه خونی من -oا ست من با چه گروههای خونی می توانم ازدواج بکنم

علی ir ۰۱:۰۸ - ۹۱/۰۵/۰۶
3
0

ایا من که گروه خونیم A+وهمسرم گروه خونی AB- دارد در بچه دار شدن مشکلی پیدا نمی کنیم ؟

FARNAZ ir ۰۱:۱۹ - ۹۱/۰۵/۰۹
1
0

آیا دختر با گروه خونی o+ با پسری که گروه خون AB+ دارد می تواند ازدوج کند?

علی ir ۰۱:۱۶ - ۹۱/۰۵/۱۲
0
1

با عرض سلام گروه خونی O+ میتونه با گروه خونی AB+ازدواج کنه یا نه ؟ مشکلی از بابت بچه و یا ... هستش ؟

Farnaz ir ۰۳:۵۷ - ۹۱/۰۵/۱۸
2
2

سلام خسته نیاشید سوالی داشتم درخصوص اینکه من گروه خونیم bمنفیه و طرفه مقابلم oمثبت ممنون میشم که به من بگین که برای ازدواج مشکلی پیش روی ما هست یا خیر؟ ممنونم

مریم ir ۰۱:۵۳ - ۹۱/۰۵/۲۴
2
0

ایا گروه خونی o مثبت میتواند با a مثبت ازدواج کند ممنون میشم جوابشو برام ایمل کنید

naghme ir ۱۲:۱۰ - ۹۱/۰۶/۰۲
4
0

سلام من گروه خونی A+ هستم و کسی که دوسش دارم و قصد ازدواج دارمO+ ایا میتونیم ازدواج کنیم مشکلی نداریم؟

نسیم صابری ir ۱۱:۱۸ - ۹۱/۰۶/۰۵
3
1

سلام ببخشید من می خواستم بدونم ازدواج دو گرو ه خونی منفی منعی نداره؟Oمنفی با Bمنفی

صدف ir ۱۱:۲۱ - ۹۱/۰۶/۰۷
0
0

سلام.می خواستم بدونم ازدواج دو گروه خونی O مثبت و A منفی امکان پذیر هست یا خیر؟

لیلا ir ۱۱:۱۰ - ۹۱/۰۶/۰۸
0
0

man bardar hastam v grohe khoniye man v hamsaram B mosbat hast aya janin dochare moshkeil mishe bardariye aval hast v famil ham nistim

mariam af ۰۶:۵۵ - ۹۱/۰۶/۱۰
2
0

باعرض سلام وخسته نباشی .من باپسرخاله ام میخواهم ازدواج کنم گروپ خون هردوی ماoمثبت باRHمثبت است ایامشکل نداردلطفاراهنمای کنیدممنون.

نیما ir ۱۰:۰۸ - ۹۱/۰۶/۱۶
0
0

با عرض سلام من بعد از ازمایش فهمیدم گروه خونیم o منفی در صورتی که پدرم و برادرم گروه خونیشون o مثبت این یعنی چی؟همچین چیزی ممکن؟

باران us ۱۲:۰۸ - ۹۱/۰۶/۱۸
1
0

سلام گروه خونی من a+ و گروه خونی فرد مورد علاقم o- می خواستم بدونم ازدواج ما امکان پذیر هست یا نه خواهش میکنم چجوابمو بدید ب ایمیلم خیلی به جواب این سوال نیاز دارم

saeid ir ۱۲:۴۱ - ۹۱/۰۶/۱۸
0
0

salam.mer3000

جاده ir ۰۶:۱۴ - ۹۱/۰۶/۲۰
0
0

سلام فرزند دختر زوجی که مرد +O و زن +AB باشند،چه گروه خونی میتواند داشته باشد ؟

فرزاد ir ۰۴:۱۶ - ۹۱/۰۶/۲۲
3
0

سلام . من 0+هستم با زنی با گروه خونی o+میتوانم ازدواج کنم

پاسخ ها

tohid ir ۰۹:۲۹ - ۹۱/۰۷/۲۲

سلام من o+هستم ایا با زنی با گروه خونی o+میتوانم ازدواج کنم

بهنام ir ۱۲:۲۷ - ۹۱/۰۶/۲۸
7
2

سلام،من o+هستم با زنی با گروه خونی o+میتونم ازدواج کنم

arash ir ۰۸:۲۰ - ۹۱/۰۷/۰۲
3
0

aya mard ba gorooh khooni b+ mitoone ba khanoomi ba goru khuni o+ ezdevaj kone.mr30 az site khobeton

MAHDI ir ۱۲:۲۷ - ۹۱/۰۷/۰۳
2
1

سلام آیا گروه خون A+ و O+ میتوانند با هم ازدواج کنند آیا مشکلی وجود ندارد ؟

مهرداد ir ۰۴:۵۹ - ۹۱/۰۷/۰۴
8
1

سلام آیا گروه خونی B+وB+(منظورم همون گروه خونی مشابه)میتونن باهم ازدواج کنند؟مشکلی برای بارداری و بچه دار شدن پیش نمیاد؟

bahar ir ۱۰:۵۹ - ۹۱/۰۷/۱۶
3
0

من گروه خونیم a مثبت و همسرم b مثبت هستم می خواستم بدونم فرزندم گروه خونیش چی میشه و مشکلی پیدا نمی کنه

baran ir ۰۲:۱۴ - ۹۱/۰۷/۱۷
5
0

سلام میخواستم بدونم چطور میشه تشخیص داد که نوزاد به دنیا اومده از چه شخصیه؟؟ قبلآ ازدواج کرده وجدا شده ولی فاصله بین بارداری رو نمیدونه الان بعداز ازدواج دوم بارداره ونزدیکه زایمان از طریق چه آزمایشی میشه فهمید نوزاد از کیه؟

روح ا... ir ۱۰:۳۰ - ۹۱/۰۷/۲۰
0
1

با سلام و ضمن خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز میخواستم بپرسم که گروه خونی من b مثبت هست و خانمم o هستش ما مشکلی از نظر خونی نداریم؟ و دوم اینکه پدر خانم من تازگیها به سرطان استخوان مبتلا شده است ایا این خدای نکرده برای خون خانمم تاثیرگذار است یا خیر؟ ممنون میشوم در اسرع وقت به من جواب بدهید با تشکر

علی ir ۱۱:۳۲ - ۹۱/۰۷/۲۳
1
0

من گروه خونیم A+و خانمم B- مشکلی برای بچه دار شدن داریم

اکبر ir ۰۲:۱۱ - ۹۱/۰۷/۲۶
0
1

جدولی که در مورد گروه خونی فرزند با توجه به گروه خونی والدین گذاشتید می خواستم ببینم مرجع این جدول کجاست و آیا این جدول سندیت دارد؟

porya iq ۰۲:۱۴ - ۹۱/۰۷/۲۷
0
2

salam khaste nabashid man gorohe khonimo- mikhastam bedonam ba che gorohe khoni mitonam ezdevaj konam va moshkeli nakhaham dasht ba tashakor az shoma?

Zahra ir ۱۱:۱۶ - ۹۱/۰۸/۰۵
0
0

با سلام اگه خانمی با گروه خونیB+ بخواد با پسر عمه ی خود با گروه خونیO- ازدواج کنه, آیا مشکلی براشون پیش می یاد؟ با تشکر

قاسم ir ۰۴:۴۲ - ۹۱/۰۸/۱۰
1
0

با سلام من گروه خونی ام b منفی و دختر مورد علاقم o مثبته بنظر شما مشکلی واسه ازدواجمون نیست؟

پاسخ ها

قاسم ir ۰۹:۳۱ - ۹۱/۰۸/۱۲

با سلام من گروه خونی ام b منفی و دختر مورد علاقم o مثبته بنظر شما مشکلی واسه ازدواجمون نیست؟

مژگان ir ۰۹:۴۶ - ۹۱/۰۸/۱۰
2
0

سلام دوستان عزیز کسی اینجا ازمایشگاه میشناسه که من بخوام برم کار کنم یا برای کاراموزی خواهشا جواب بدید اینم ایمیلم mmznsouri@yahoo.com

لاله ir ۰۲:۱۷ - ۹۱/۰۸/۱۳
1
2

سلام گروه خونی من o منفیه اماگروه خونی شوهرم b مثبته برای بچه دار شدن چیکار باید بکنم که بچم مشکل گروه خونی نداشته باشه

قاسم ir ۱۰:۵۰ - ۹۱/۰۸/۱۵
0
0

با سلام من گروه خونی ام b منفی و دختر مورد علاقم o مثبته بنظر شما مشکلی واسه ازدواجمون نیست؟

پاییز hk ۱۲:۵۲ - ۹۱/۰۸/۱۶
2
0

سلام. من یک زن هستم و گروپ خونی ام ORH+ میباشد و شوهرم دارای گروپ خونی BRH- منفی میباشد ممکن است لطف کنید که به جنین من ضرر دارد یا خیر؟ آیا من از کدام آمپول استفاده کنم؟ من ماه پنجم شدم که حامله هستم. لطفا زودتر من را از نگرانی رها کنید. مرسی ممنون شما.

mehdi ir ۱۲:۱۹ - ۹۱/۰۸/۲۰
1
0

ba salam mard ba goruh khuni A+ mitune ba zan ba goruh khuni O- ezdevaj kone? az lahaze bache dar shodan moshkeli pish nemiad?

پرنیان ir ۱۲:۴۶ - ۹۱/۰۸/۲۱
0
0

سلام خانمی با گروه خونی A-میتونه با مردی با گروه خونی A+ ازدواج کنه؟

ستاره ir ۰۹:۱۳ - ۹۱/۰۸/۲۷
2
0

باسلام لطفا لیستی از کسانی که میتواند ونمیتواند با هم ازدواج کنند برایم بفرستاید ؟ آیا دو نفر با گروه خونی a+میتواند ازدواج کنند بی صبرانه منتظر جواب هستم

سمین ir ۰۴:۲۳ - ۹۱/۰۸/۲۸
2
0

خانم محترم این که چه کسانی میتوانند ازدواج کنند به گروه خونی هیچ ربطی ندارد بلکه به بیماریهای خونی از جمله تالاسمی و هموفیلی ربط دارد .منظور از هم خون بودن یا دارای ژنهای یکسان در مورد ازدواج های فامیلی هم داشتن ژنهای بیماریزای یکسان است .چون برای بیماریهای تالاسمی باید نوزاد دو ژن بیماری دریافت کند تا بیمار شود اگر یک ژن دریافت کند بیمار محسوب نمیشود.یعنی یک ژن از مادر و یک ژن از پدر.اینقدر استرس ایجاد نکنید.تنها مشکلی که در رابطه با گروه خونی پیش میاید منفی بودن گروه خونی مادر و مثبت بودن گروه خونی پدر است که با تزریق آمپول روگان بلافاصله بعد از زایمان هیچ مشکلی باقی نمی ماند.

بیژن us ۱۱:۰۵ - ۹۱/۰۸/۳۰
0
0

سلام حسین جان منم شرایط تو رو دارم هر جوابی گرفتی واسم من هم ایمیل کن مرسی

بیژن us ۱۱:۰۷ - ۹۱/۰۸/۳۰
0
0

سلام گروه خونی من A- و گروه خونی دختری که میخوام باهاش ازدواج کنم B+ آیا برای ازدواج ما مشکلی به وجود میاره؟

mostafa ir ۰۲:۵۸ - ۹۱/۰۹/۰۲
1
0

گروه خونی من A+ و گروه خونی دختری که میخوام باهاش ازدواج کنم A- آیا برای ازدواج ما مشکلی به وجود میاره؟

پریسا ir ۰۸:۵۳ - ۹۱/۰۹/۰۲
4
0

گروه خونی منA+گروه خونی مردی که میخواهم باهاش ازدواج کنمO- میخواستم بدونم واسه ازدواح ما مشکلی پیش میاد؟

ساناز ir ۰۸:۴۱ - ۹۱/۰۹/۰۶
0
0

سلام گروه خونی من a+است و پسر مورد علاقه ام b+است.آیا مشکلی وجود ندارد؟

آزاده ir ۱۰:۲۷ - ۹۱/۰۹/۰۷
1
0

سلام گروه خونی خواهرم o+و شوهرش هم o+در بارداری اختلالی ایجاد نمی کنه

سید جلیل af ۱۲:۴۸ - ۹۱/۰۹/۰۹
0
0

گروه خون من O RH+ است و از نامزدم هم همین گروه است, آیا کدام مشکلی در آینده رونما خواهد شد؟

رسول ir ۰۲:۱۹ - ۹۱/۰۹/۰۹
2
0

گروه خونی من a+ است و گروه خونی فرد مورد علاقه ام هم a+ است . آیا ما میتوانیم با هم ازدواج کنیم. لطفا در صورت امکان لیست گروه خونی هایی را که میتوانند با هم ازدواج کنند را برایم بفرستید

امین ir ۰۷:۰۸ - ۹۱/۰۹/۱۱
4
0

لطفا لیست گروه خونی هایی که می توانند با هم ازدواج کنند را برام ارسال کنید.

پاسخ ها

کامران us ۰۱:۰۸ - ۹۱/۱۱/۲۲

لیست گروه خونی را میخواستم لطفا؟ممنون

فاطمه ir ۰۴:۳۴ - ۹۱/۰۹/۱۲
0
0

گروه خونی من b منفیه.به چه گروه خونی میتونم ازدواج کنم؟

فاطمه ir ۰۵:۳۵ - ۹۱/۰۹/۱۲
2
0

گروه خونی من b منفیه.به چه گروه خونی میتونم ازدواج کنم؟

شیما ir ۰۱:۳۲ - ۹۱/۰۹/۱۴
0
0

SALAM,MIKHASTAM BEDOONAM GOROOHE KHOONIE +o ,+a MITOONAN BA HAM EZDEVAJ KONAN?

sami ir ۰۹:۵۴ - ۹۱/۰۹/۱۵
1
0

سلام گروه خونی من b+هست ایا میتونم با پسرخالم که b+هست ازدواج کنم?لطفا جواب را واسم ایمیل کنید.متشکرم

نگار ir ۰۹:۵۸ - ۹۱/۰۹/۱۶
5
0

خانومی با گروه خونی O+ با چه گروه خونی هایی میتونه ازدواج کنه؟ممنون

حمید nl ۰۸:۰۸ - ۹۱/۰۹/۲۳
2
0

با سلام ،پدر و مادر من گروه خونی شون آ مثبت هست خواهر برادرانم و بستگان نزدیکم گروه خونی شون آ مثبت هستن ولی گروه خونی من آ منفی می باشد . آیا از نظر ژنتیک طبیعی است .لطفا راهنمایی کنید.با سپاس

fateneh ir ۰۳:۳۵ - ۹۱/۰۹/۲۵
2
1

آیا اگر گروه خونی هر دو زوج مثبت باشد اشکالی برای ازدواج ندارد؟

پریسا ir ۱۰:۰۷ - ۹۱/۰۹/۲۶
3
0

باسلام ممنون از اطلاعات خوبتون در این زمینه لطفا خصوصیات اخلاقی گروه های خونی B+وO+رو بگین وآیادو نفر با این شرایط می تونن زندگی موفقی داشته باشن؟

مریم ir ۰۱:۳۸ - ۹۱/۱۰/۰۲
2
0

سلام .گروه خونی من a+و با پسری که میخوام ازدواج کنمo+است.آیا گروه خونی ما بهم میخوره؟

لیلا ir ۰۱:۵۴ - ۹۱/۱۰/۰۴
2
1

با سلام و احترام بنده گروه خونیم AB+ می باشد و همسرم o منفی حالا دو فرزند داریم یکی A مثبت و دیگری B منفی حالا دوستانم به بنده می گویند که اشتباه شده اصلا چنین چیزی ممکن نیست چون گروه خونی AB مثبت مقلوب می باشد لطفا راهنمائی بفرمائید. ممنون

احمد رضا ir ۰۶:۴۵ - ۹۱/۱۰/۰۴
1
1

با سلام - گروه خونی پدرم B+ و مادرم O- می باشد چرا گروه خونی من A+ است؟

پریسا ir ۰۲:۱۸ - ۹۱/۱۰/۰۶
1
0

با سلام و احترام گروه خونی من o+ است من با چه گروهای خونی میتوانم ازدواج کنم اگر امکان داره اسم آن گروها را ذکر کنید / با تشکر

0- ir ۰۹:۲۸ - ۹۱/۱۰/۰۶
2
0

ba tashakooor

مهتاب ir ۱۲:۲۴ - ۹۱/۱۰/۰۸
1
0

سلام من دختری هستم با گروه خونی a+ می خوام با پسزی ازدواج کنم با گروه خونی o- آیا از نظر شما مشکلی پیش میاد وجلوی ازدواج ما رو می گیرن؟ لطفاً زودتر جواب دهید.

نارینه us ۰۳:۲۵ - ۹۱/۱۰/۰۸
1
2

سلام.. من گروه خونیم o- و با مردی هم که می خواهم ازدواج کنمo+هست می خواستم ببینم مشکلی پیش نمیادمی توانیم ازدواج کنیم؟

fateme ir ۱۱:۵۹ - ۹۱/۱۰/۱۰
1
0

man gorohe khonimomosbate,namzadamomosbate.bara bache dar shodan moshkel bevojod miad?ma famil nistim

مسعوده ir ۱۲:۴۷ - ۹۱/۱۰/۱۵
1
0

عالی بود ولی من هنوز متوجه نشدم دو گروه خونی مشابه میتونه ازدواج کنند یا نه....

زینب ir ۰۹:۰۹ - ۹۱/۱۰/۱۶
1
0

سلام/اگه بقیه پیامها رودقیق بخونی متوجه میشی ک میشه..

آیلار ir ۱۲:۳۴ - ۹۱/۱۰/۲۰
2
0

سلام گروه خونی من b+ و مال نامزدم o_هست.مشکلی برای ازدواجمون نیست?لطفا به ایمیلم بفرستید

علی ir ۰۹:۲۸ - ۹۱/۱۰/۲۷
2
0

سلام من میخواستم بدونم که من گروه خونی o+ دارم میتونم با چه گروه خونی هایی ازدواج کنم لطفا اگه میشه جوابمو بدید خواهش میکنم

مونا ir ۰۶:۲۹ - ۹۱/۱۰/۲۷
1
0

سلام میخواستم بدونم گروه خونی o+ باچه گروه خونی هایی نمیتونه ازدواج کنه؟؟ مشکلی که میگن خونا بهم نمیخوره اصلا چیه اشتراک گروه خونی هاست؟ ممنون

Zahra Bostani se ۱۲:۵۲ - ۹۱/۱۰/۲۸
3
0

Salam: man va hamsaram gorohe khoni -0 darim aya baraye farzandaneman moshkeli pish miayad?

sahar ir ۱۲:۵۳ - ۹۱/۱۰/۳۰
2
0

سلام ازدواج o+وb+ اشکالی داره؟ممنون

ندا ir ۰۷:۲۳ - ۹۱/۱۱/۰۱
2
0

سلام گروه خونی من B +هست و خواستگارم AB ما میتوانیم با هم ازدواج کنیم؟

سید جلال ir ۰۱:۰۰ - ۹۱/۱۱/۰۲
1
0

سلام.آیا ازدواج مرد با گروه خونی B مثبت با خانم AB مثبت اشکالی برای ازدواج ایجاد میکند؟

المیرا ir ۰۱:۲۲ - ۹۱/۱۱/۰۲
2
1

سلام گروه خونی من او مثبت و گروه خونی فرد مورد علاقه ام او منفی میباشد. آیا تو ازدواج ما دچار مشکل میشویم؟

نازی se ۰۹:۴۴ - ۹۱/۱۱/۱۰
2
1

گروه خونی من b+ میخواستم ببینم با چه کروه خونی می توانم ازدواج کنم مخصوصا اگر فامیلی هم باشه؟ لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

ستاره ir ۱۱:۴۶ - ۹۱/۱۱/۲۱
2
0

من o+ هستم آیا می توانم با فردی ک گروه خونی o+ دارد ازدواج کنم؟مرسی از مطالب مفیدتون

رضا ir ۰۶:۴۰ - ۹۱/۱۱/۲۴
4
0

با سلام و خسته نباشید. سوالی از حضور محترمتان داشتم که اگر میشه لطف کنید و من را راهنمایی کنید. من و خانومم با هم تازه نامزد کردیم و گروه خونی هر دو ما AB+ هستش. ایا درآینده به مشکل بر خواهیم خورد؟ لطفا ما را راهنمایی کنید. اگر هم امکانش بود عرض محترمتان را به ایمیل بنده ارسال کنید.

نگین ir ۱۰:۳۷ - ۹۱/۱۱/۲۵
1
1

سلام . گروه خونی من _o و گروه خونی پسری که قرار است با او ازدواج کنم +b است . ازدواج ما مانعی ندارد ؟

صفیه سادات eu ۰۹:۲۴ - ۹۱/۱۱/۳۰
2
0

با سلام سوال درسی ازتون دارم میخواستم بدونم چرا انتی aوbزودتر و سریعتر از انتیdعمل میکند؟

زهرا ir ۱۰:۲۲ - ۹۱/۱۲/۰۶
1
0

با سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم یه اقا با گروه خونی A+دارای مینور با یه خانم O- دارای مینور می تواند ازدواج کند؟ با تشکراز شما

farzan ir ۱۱:۲۳ - ۹۱/۱۲/۰۸
2
0

باسلام- من گروه خونی b- دارم و کسی که می خواهم با او ازدواج کنم گروه خونی a+ است آیا ازدواج ما مشکلی خواهد داشت؟ و در آینده برای بچه دار شدن مشکلی ایجاد نمی شود؟

sogand ir ۰۵:۴۷ - ۹۱/۱۲/۰۹
3
0

سلام خسته نباشید . گروه خونی a+ با o- میتونه ازدواج کنه؟

محمد ir ۰۷:۵۲ - ۹۱/۱۲/۱۴
3
1

لطفا به من بگید اگه مرد دارای گروه خونی o مثبت و زن دارای گروه خونی a مثبت باشند فرزند آنها دارای چه گروه خونی خواهد بود؟

fateme ir ۰۶:۲۷ - ۹۱/۱۲/۱۶
1
1

ما 5 فرزندیم مادرم و4 نفر از بجها گروه خونی o ولی من b پدرم فوت کرده نمیدونم چی/

baran ir ۰۹:۱۵ - ۹۱/۱۲/۲۴
1
0

سلام دوستان من و پسر داییم هردو o+ هستیم وقصد ازدواج داریم ایا اشکال نداره ؟من خیلی نگرانم لطفا راهنمایی کنید

baran ir ۰۹:۱۸ - ۹۱/۱۲/۲۴
1
0

نه مشکلی پیش نمیاد عزیزم پدرو مادر من به همین شکل بوده خدارو شکر مشکلی هم نبوده

پاسخ ها

لیلی sa ۱۲:۴۲ - ۹۲/۱۲/۱۳

سلام کروه خونی من abمثبت هست شوهرم هم مثل من هست بچه ام چه گروه خونی خواهد داشت ممنون می شوم جوابم بدهید

ramin ir ۱۱:۱۴ - ۹۱/۱۲/۲۸
3
0

سلام و خسته نباشید؛ ممکنه از مردی با گروه خونی O- و زنی با A+ بچه ای با A- به دنیا بیاد؟احتمالش چقدره؟

ترانه eu ۰۴:۴۲ - ۹۲/۰۱/۰۷
3
0

سلام ببخشید گروه خونی من a+است و گروه خونی فردی که می خواهم با او ازدواج کنم هم a+است ایا ما باردار می شویم؟

بهار ir ۱۲:۴۸ - ۹۲/۰۱/۱۰
5
0

سلام یه سوال خیلی مهم داشتم لطفا جوابو هر چه زودتر برام میل کنین ممنون میشم ایا میشه پدر مادری که هردو گروه خونی oدارند فرزندی با گروه خونی bداشته باشند ؟اگه یکی از والدین oبمبیی باشد چی؟البته دقیقا معلوم نیست گروه خونی oبمبیی باشد

محسن ir ۰۴:۲۷ - ۹۲/۰۱/۱۰
5
0

سلام خسته نباشد خیلی برام مهمه بدونم من با گروه خونی o- وکسیکه فرد مورد علاقمه A+آیا امکان ازدواجمون هست مشکلی نیس؟/ممنون میشم جواب زود بدونم

مهدی ir ۰۸:۰۴ - ۹۲/۰۱/۱۴
1
0

دوستان گروه خونی برای ازدواج مهم نیست بلکه بیماری های نهان یا اشکار ذوجین مهمه و در ازمایش خون هم این موارد بررسی میشه.مثل: تالاسمی نکته مهم: RH خون یعنی + یا - بودن آن در صورت ناهمگونی با مراقبتهای پزشکی دوران بارداری قابل پیشگیری است.

حامد ir ۰۱:۳۱ - ۹۲/۰۱/۲۲
1
0

سلام خسته نباشید مطالب خیلی خوب ومفیدی بود

rasool ir ۱۰:۳۴ - ۹۲/۰۱/۲۳
1
0

سلام خسته نباشید؟میخواستم بدانم گروه خونی o+میتواند باB+ازدواج کند.این ازدواج فامیلی هست مشکلی ندارد.من کم خون نیستم ولی او کم خون هست.

سارا ir ۰۱:۰۸ - ۹۲/۰۱/۲۸
5
0

سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم گروه خونی Oمثبت می تواند با گروه خونی Oمثبت ازدواج کند

ندا ir ۱۲:۳۶ - ۹۲/۰۲/۰۱
7
0

سلام خسته نباشید گروه خونی A+ میتونه با گروه خونی A+ که فامیل نیستند باهم ازدواج کنند؟فرزند مشکلی پیدا نمیکنه؟؟

سیمین ir ۱۲:۵۰ - ۹۲/۰۲/۲۳
2
1

با سلام من و همسرم گروه خونی 0+ هستیم ولی پسرم گروه خونی o- این امکان دارد با تشکر

فائقه ir ۱۱:۲۲ - ۹۲/۰۲/۲۶
1
0

سلام می خواستم بدونم ایازدن امپول روگام بعداز72 ساعت بعدتولدنوزادتاثیری ندارد؟چراتاثیری ندارد؟

عباس ir ۰۴:۲۴ - ۹۲/۰۳/۰۱
1
1

من قراره به زور خانواده با پسر عموم ازدواج کنم اما دوتامون میخوایم به خانواده بگیم آزمایش ژنتیک ما مشکل داره تا اختلاف ایجاد نشه آیا این میشه این کار و کرد؟

علی ir ۰۹:۵۵ - ۹۲/۰۳/۰۴
3
1

سلام من با گروه خونی A+ میتونم با خانومی با گروه خونی O+ ازدواج کنم؟

saeed ir ۰۷:۱۳ - ۹۲/۰۳/۲۰
3
0

من گروه خونی o+دارم آیامیتوانم با دختری که گروه خونی o+دارد ازدواج کنم؟لطفاپاسخش روبه ایمیلم بفرستید

جلیل ir ۱۲:۵۷ - ۹۲/۰۴/۰۱
2
2

سلام میخواستم بدونم گروه خونی b با چه گروه خونی میتونه ازدواج کنه.

رزا ir ۰۸:۵۹ - ۹۲/۰۴/۰۱
2
1

با سلام.گروه خونی من O+ و همسرم A+ میخواستم بدونم فرزندم چه گروهی میشه با تشکر

afs ir ۱۰:۱۳ - ۹۲/۰۴/۰۸
4
2

سلام وخست نباشید خانمی که گروه خونی B مثبت میتونه با اقای که O مثبت ازدواج کنه

نگینا ir ۰۶:۰۸ - ۹۲/۰۴/۱۰
2
3

من و همسرم هر دو آ + ایم خیلی خدا رو شکر خوشبختیم. و. 2 تا بچه. سالم داریم. شما هم انشاالله خوشبخت بشید

ناشناس ir ۰۲:۲۰ - ۹۲/۰۴/۱۹
2
1

سلام میخواستم ببینم که ازدواج مرد با گروه خونی oمنفی با زن با گروه خونیo مثبت مشکلی ایجاد نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس us ۰۶:۰۱ - ۹۲/۰۵/۰۳
1
2

سلام میخواستم به عرض تون برسونم که ازدواج زن با گروه خونیB+و مرد با گروه خونی O- امکان ازدواج را دارد؟

علی ir ۰۵:۳۵ - ۹۲/۰۵/۰۸
0
1

با سلام خدمت شما مادر :o+ پدر:B+ امکان گروه خونی فرزندان چیست؟

رویا ir ۱۱:۳۵ - ۹۲/۰۵/۱۰
1
0

گروه خونی +b و +a می تونن ازدواج کنن ؟

علی ir ۰۵:۵۳ - ۹۲/۰۵/۱۴
1
1

گروه خونیت o باشه میتونی با هر زنی ازدواج کنی .. o از این لحاظ سالاره

مریم ir ۱۲:۰۹ - ۹۲/۰۵/۱۶
0
0

تمام سوالات بالا یک پاسخ دارد: گروه خونی هیچ ارتباطی به ازدواج ندارد . تنها در صورتی که گروه خونی زن منفی و مرد مثبت باشد، پس از هر زایمان، آمپول مخصوصی به زن تزریق می شود تا زایمانهای بعدی برای نوزاد بی خطر باشد . همین.

nafas ir ۱۲:۴۸ - ۹۲/۰۵/۱۹
0
0

salam mikhastam bedunam zanB+ mitune ba mard B+ ezdevaj kone???? moshkeli nadare??az lahaze bache

فرزانه ir ۰۶:۳۶ - ۹۲/۰۵/۱۹
0
0

سلام لطفا حتما جواب کامنت منوبرام بفرستید موضوع خیلی مهمه! آیا پدرومادری که هردودارای گروه خونی O+ هستند امکان داردفرزندشان گروه خونی B+ داشته باشد؟

زهرا us ۱۲:۳۱ - ۹۲/۰۵/۲۰
1
0

سلام.میخواستم بپرسم ایا گروه خونیه بbمثبت با گروه خونیه abمثبت میتونن ازدواج کنن؟

محمدرضا ir ۰۹:۴۷ - ۹۲/۰۵/۲۲
0
0

سلام میخواستم ببینم مرد با گروه خونی o+ با دختر گروه خونی B+ میتونن ازدواج کنن ؟

فائزه ir ۰۱:۰۴ - ۹۲/۰۵/۲۳
0
0

سلام خسته نباشید گروه خونی من A منفی است چه محدودیت هایی برای ازدواج دارم و با چه گروه خونی هایی نمی توانم ازدواج کنم؟

زندگی 14 ir ۰۲:۴۹ - ۹۲/۰۵/۲۸
0
0

سلام خسته نباشید گروه خونی من B منفی و نامزدم AB مثبت است و کم خونی هم نداریم و هیچگونه نسبتی هم نداریم می خواستم ببینم برای ما مشکلی بوجود می آید بعد از ازدواج و بچه دار شدن ممنون میشم برام ایمیل کنید

سیما ir ۰۴:۵۷ - ۹۲/۰۵/۲۹
1
0

آیا دو گروه خونی Aمثبت میشود با هم ازدواج کنند

از تبار کارتولی ir ۱۱:۵۴ - ۹۲/۰۵/۳۱
1
0

من و همسرم o+هستیم ایا مشکلی برای بچه دار شدن پیش می اید جوال بدید

بهنیا us ۱۰:۰۹ - ۹۲/۰۶/۰۲
0
0

slm.khaste nabashid. grohe khoni pedare man B mosbat va grohe khoniye madaram A mosbat ast. ma 3farzand hastim ke farzande aval grohe khoniye O mosbat va farzande dovom A mosbat ast va farzande 3vom ham O mosbat sat.aya in emkan vojod darad ke 2farzand O bashand?

رها ir ۰۹:۳۷ - ۹۲/۰۶/۰۴
2
1

سلام من دختری با گروه خونی A منفی هستم آیا برای ازدواج با مردی با گروه خونی B مثبت به مشکل بر نمی خورم؟ لطفاً راهنماییم کنید.متشکرم

mohamad ir ۰۸:۵۶ - ۹۲/۰۶/۰۴
4
1

گروه خونی من و طرف مقابلم هردو O+ هست آیا مشکلی پیدا میکنه

mari ir ۱۲:۰۲ - ۹۲/۰۶/۱۴
1
0

سلام من دارای گروه خونی AB+ هستم و فردی که قرار باهاش ازدواج کنم دارای گروه خونی A- می باشد به نظرتون مشکلی ایجاد نمیکنه

مریم ir ۱۲:۵۸ - ۹۲/۰۶/۲۱
2
1

گروه خونی o+ می تونه با گروه خونی a+ ازدواج کنه؟مرد o و زنa مثبته

شیدا ir ۰۷:۳۸ - ۹۲/۰۷/۰۸
0
0

اگر گروه خونی مادر و پدر Aمثبت باشد امکان دارد گروه خونی بچه Aمنفی شود ؟درچه صورت گروه خونی بچه منفی میشود؟

ناصر ir ۰۵:۴۳ - ۹۲/۰۷/۱۱
0
3

سلام من دارای گروه خونی o مثبت هستم ایا ازدواج من با خانمی با گروه خونی Aمثبت مشکل ایجاد می کند با تشکر

نورا ir ۱۱:۵۴ - ۹۲/۰۷/۱۴
2
2

سلام .گروه خونی اصلا ملاک نیست فقط تنها مشکلی که باعث جلوگیری ازدواج میشه کم خونی 2 شخصی هست که میخوان ازدواج کنن.اگه مشکل از 1نفر باشه بازهم میتونن ازدواج کنند.

saeed ir ۰۶:۳۶ - ۹۲/۰۸/۰۴
0
0

با عرض سلام و احترام خسته نباشی خواهرم با پسر داییم دختر عمه و پسر دایی هستند ولی گروه خونیA+هستند آزمایش اینها خوب بود باید آزمایش ژنتیک هم باید بدهند با تشکر

ZIBA us ۰۵:۰۲ - ۹۲/۰۸/۱۱
0
1

سلام گروه خونی منB_ واگرخواهم با مردی با گروه خونی B+ ازدواج کنم ایا مشکلی هست؟یا میتونیم ازدواج کنیم ممنون

آزمایشگاهی ir ۱۲:۲۱ - ۹۲/۰۸/۲۵
2
0

این رو برای اطلاع همه ی عزیزانی که سوال داشتن میگم من کارشناس ارشد رشته ی علوم آزمایشگاهی هستم. همه ی گروهای خونی می توانند باهم ازدواج کنند فقط در صورتی که مرد گروه خونی او rh+باشد وبا یک خانم rh _ ازدواج کند نیاز است که خانم برای بارداری دوم امپول روگام تزریق کند

زهرا ir ۰۸:۵۳ - ۹۲/۰۸/۳۰
0
0

آیا دختر وپسری با گروه خونی +o-, o باشن مشکلی برای ازدواج دارن؟لطفا زود جواب بدین؟

رها ir ۱۰:۲۲ - ۹۲/۰۹/۰۳
2
0

پدر ومادر o باشند امکان دارد فرزند غیر از این گروه باشد

محمد ir ۰۲:۳۱ - ۹۲/۰۹/۳۰
3
0

سلام.آیاگروه خونی اعضای یک خانواده شبیه به هم هستند؟ اگه میشه جواب رو به ایمیلم بفرستید.

س ir ۰۸:۴۶ - ۹۲/۱۰/۱۷
1
1

با سلام،گروه خونی من ab+ وگروه خونی پسرخالم a+به نظر شما برای ازدواج مشکلی داریم؟

saeed ir ۰۴:۲۱ - ۹۲/۱۱/۰۷
1
0

سلام و خسته نباشید اگه کسی بخواد آزمایش DNA بده واسه نسبت پدر و فرزندی چی لازم هست؟ حدودا هزینش چقدر میشه؟ چقدر زمان لازمه واسه جواب آزمایش و اینکه همه جا این کار رو میکنن؟ یکیم من شنیدم که میگن ممکن هست که DNA فرزند با پدر و مادر متفاوت باشه که میگن کم پیش میاد ولی میشه.آیا همچین چیزی هست یا نه ؟اگه همچین چیزی میشه چطور به نسبت پدر و فرزندی میشه یقین کرد؟

saeed ir ۰۷:۵۶ - ۹۲/۱۱/۰۷
3
0

سلام میشه که مرد O+ باشه زن AB-.بچه هم که دنیا اومده AB+ باشه؟ اگه نمیشه مرد باید گروه خونیش چی باشه که بچه AB+ بشه؟

salma ir ۰۲:۰۹ - ۹۲/۱۱/۲۲
0
0

آیا دختری با گروه خونی ب مثبت می تواند با پسری با گروه خونی O مثبت ازدواج کند البته ما دختردایی و پسرعمه هستیم.

هستی ir ۰۲:۱۳ - ۹۲/۱۲/۰۳
2
1

من گروه خونی ب مثبت هستم ولی پدرو مادرم O+ و A+ و بقیه برادر و خواهر ها O و یا A هستند آیا چنین چیزی ممکنه فقط یکی از فرزندان گروه خونی متفاوتی داشته باشد.

پوریا یزدان پرست ir ۰۲:۴۴ - ۹۲/۱۲/۱۲
5
0

شما دوباره آزمایش خون بدید چون در تشخیص آزمایش گروه خونی اشتباهاتی صورت میگیره بیمار داشتیم آزمایش داد گروه خونیشو O مثبت تشخیص دادن اما B مثبت بود بهش هنگام تزریق خون O مثبت تزریق شد و شانس آوورد که این خطا منجربه مرگش نشد چون گروه خونی O مثبت به همه ی مثبت ها حتی B مثبت میتواند خون دهد. پدر و مادر شما یکی A و دیگری O با RH های مثبت می باشند پس گروه خونی شما یا باید A و یا O باشد نه B.

نگران ir ۱۰:۴۷ - ۹۳/۰۲/۱۸
0
0

واقعا ممنونم ازهمتون ازترس داشتم میمردم.بازم مرسی

sxsdds ir ۱۱:۰۳ - ۹۳/۰۲/۲۲
0
0

گروه خونی من +bهس و گرو خونی داداشم ob + ایا فردا پس فردا مشکلی پیش نمیاد

Yeganeh ir ۱۲:۲۹ - ۹۳/۰۲/۲۹
0
0

سلام یکی از اقوام ما(خانم)دارای گروه خونی oمثبت و همسرش A مثبت ولی بچه شون دارای گروه خونیO منفی شده است.علت چیست؟؟؟ من واقعا موندم!!

hadis us ۰۸:۴۷ - ۹۳/۰۳/۱۲
4
0

سلام گروه خونی من a+ و همسرم o+ است ،فرزند من دارای گروه خونی a_ است علت چیست؟لطفا مرا راهنمایی کنید...

رضا ir ۰۴:۰۶ - ۹۳/۰۳/۲۲
1
4

اگر گروه خونی والدین هردو AB+ باشد گروه خونی فرزند پسر که تنها فرزندشان است چه میشود؟

mohamad ir ۱۱:۴۸ - ۹۳/۰۴/۱۳
0
0

سلام میخواستم ببینم b+ با b- میتونن باهم ازدواج کنن؟

مینا ir ۰۸:۱۶ - ۹۳/۰۴/۱۸
1
1

باسلام من دارای گروه خونی a+ و همسرم دارای گروه خونی b+ می باشد فرزند پسرمان دارای گروه خونی a_ است علت را توضیح دهید .در روز سوم تولد دارای ایکتر 16 می باشد میتواند از عدم تطابق گروه خونی مادر و فرزند باشد یا نه.

خانم ir ۰۴:۴۳ - ۹۳/۰۴/۲۵
0
0

باسلام،من دودختردارم،الانم باردارم،سونوگرافی گفته اینم دختره.گروه خونی من o+هست و گروه خونی همسرمo_هست. سوالم اینه :آیاارتباطی علمی برای همجنس شدن بچه هامون هست.یعنی درواقع گروه خونی منوهمسرم میتونه باعث این بشه.اگه جواب مثبته،لطفا اگر راه حلی برای پسرشدن فرزندبعدیم میدونین.منوراهنمایی کنین. ممنونم

سحر ir ۰۲:۲۴ - ۹۳/۰۵/۱۱
2
0

سلام ممنون خیلی خوب بود. ببخشید من دچار مشکلی شده ام گروه خونی من وهمسرم هر دو O است اما یکبار که از فرزند یک ساله ام آزمایش خون گرفتم گروه خونی اش B بود آیا چنین چیزی امکان دارد ؟ ار غصه دارم دیوانه می شوم نکند فرزند ما نباشد ؟

حسین ir ۱۲:۵۲ - ۹۳/۰۵/۲۸
1
0

ایا گروه خونی b منفی میتونه با گروه خونی با a مثبت ازدواج کنه

نگار us ۰۴:۰۳ - ۹۳/۰۵/۲۸
1
0

سلام منم همین مشکل سحر خانم رو دارم لطفا همین جا جوابمو بدین:(

زهرا ir ۰۱:۴۸ - ۹۳/۰۵/۲۹
2
0

ازدواج خانوم باگروه خونیoمثبت واقاباگروه خونیoمنفی مشکلی برای فرزندانهاایجادمیکند؟

s ir ۰۵:۳۰ - ۹۳/۰۵/۳۱
1
0

باسلام گروه خونی من A+هستش می تونم باشخصی ازدواج کنم؟؟؟؟؟

مهسا ir ۰۶:۲۳ - ۹۳/۰۶/۱۱
3
3

سلام تورو خدا پایین سوالم جابمو بدید آیا من با گروه خونی b+ میتونم با گره خونی b+ ازدواج کنم؟؟ تورو خدا جواب بدید دارم سکته میکنم

سینا ir ۰۸:۴۶ - ۹۳/۰۶/۲۶
0
0

با عرض سلام من میخاستم بدونم ک احتمالش هست ک دو فرد ک تالاسمی مینور دارند ازدواج کنند و نوزادشون تالسمی ماژور نباشه؟

مهسا ir ۱۲:۱۱ - ۹۳/۰۷/۰۱
0
1

سلام من دختری هستم با گروه خونی o+ ایا میتوتنم با پسری با گروه خونی ab+ ازدواج کنم؟

فرشته ir ۱۱:۳۸ - ۹۳/۰۷/۰۲
0
0

با سلام/ خونی که در انسان لخته نمیشود چ خونی است؟

امیر ir ۰۹:۴۸ - ۹۳/۰۷/۲۸
3
3

سلام ایا پسر گروه خونی o منفی با دختر گروه خونی a مثبت می تونه از دواج کنه

مهدی ir ۱۰:۲۳ - ۹۳/۰۸/۲۴
0
1