- مردمان - http://www.mardoman.net -

اثبات علمی روز قیامت و زنده شدن مردگان (معاد)

[1]

بنام خدا {{(وگویند) آیا آنگاه که مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا برانگیخته می شویم؟}} سوره صافات آیه ۱۶

مقدمه:

همان طور که ما انسان ها با میل و رغبت خودمان بوجود نیامده ایم با میل و رغبت خودمان هم نمی میریم. هنگامی که ما مشغول کارهای روزانه مان هستیم مسخره به نظر میاید که همه این چیزها در نهایت پایان میپذیرد.همه مذاهب بزرگ دنیا می گویند نوعی زندگی پس از مرگ وجود دارد. روز قیامت یکی از باورهای اساسی مسلمانان , مسیحیان و یهودیان است. هندوها هم معاد جسمانی را تقریبا قبول دارند.

اگر ما به روز قیامت کاملا اعتقاد داشته باشیم هر چیزی که بتواند اعتقاد ما را به آن زیاد کند پسندیده است. در این زمینه اجازه دهید تا به داستان حضرت ابراهیم (ع) که در قران امده است رجوع کنیم حضرت ابراهیم(ع) برای اینکه به یقین کامل درباره روز قیامت واینکه خدا مردگان را زنده خواهد کرد برسد از خداوند نشانه ای خواست (سوره بقره آیه ۲۶۰) و خدا نیز معجزه ای به او نشان داد. اگر یک پیامبر بزرگ مانند حضرت ابراهیم برای به یقین رسیدن نیاز به نشانه دارد پس این نیاز برای انسانهای معمولی مثل ما بیشتر حس میشود.درست است که در جهان امروز با پیشرفت علم خیلی از عقاید مذهبی ضعیف شده اند اما خوشبختانه برای مسلمانان پیشرفت های علمی در بسیاری از آیات قران توضیح داده شده اند و به همین خاطر قران به عنوان کتابی اشکار از نظر مدرک در ثابت کردن رموز علمی بالاتر از کتاب های آسمانی دیگر قرار گرفته است و تنها یک ویرایش از قران وجود دارد.قران تنها کتاب اسمانی است که منتقدان اسلامی بر عدم تحریفش از زمان دریافت ان توسط پیامبر اسلام(ص) اقرار کرده اند.آیات زیادی در قران وجود دارند که واقعیات علمی که در قرن اخیر کشف شده اند را توصیف می کنند و یک ثبات در بیان پدیده های مختلف ان وجود دارد. آیات بدرستی نظراتی را بیان می کنند که مطابق با مشاهدات مدرن روز در مورد جهان هستند. براساس قرآن زندگی از آب سرچشمه گرفته است و در طی مراحل مختلف خلق شده است و گردش خورشید و ماه و وجود سیارات دیگر مثل زمین و همچنین تاثیر ابعاد بالاتری را ذکر کرده است. بنظر می رسد که بهشت و جهنم دور از این عالم و در ابعاد دیگری قرار گرفته اند. در این مقاله تلاش می کنیم تا نشان دهیم که حتی در زمان حال و با شناخت محدود ما تشابهات قابل توجهی بین بعضی از نظریه های کیهان شناسی و روز قیامت که در قرآن توصیف شده است وجود دارد. من معتقدم که در آینده علم این پیش بینی ها را تقویت خواهد کرد هر چند که این تنها راهی نیست که روز قیامت می تواند اتفاق بیفتد و براستی که فقط خدا می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد.

{{آیا آدمی می پندارد ما استخوان های او را جمع نمی کنیم بلی ما قادریم سر انگشتان او را مساوی کنیم}} سوره قیامت آیه ۳ و ۴

مقدمه ای بر کیهان شناسی:

برای اینکه بفهمیم چگونه آینده عالم به روز قیامت مربوط می شود به مقدمه ای از علم کیهان شناسی نیاز داریم و در ادامه خواهیم دید که عالم چگونه آغاز شده است و اکنون چگونه است و در آینده احتمال رخ دادن چه وقایعی وجود دارد؟

منظومه شمسی ما شامل زمین و نه سیاره دیگر می شود که هر کدام در یک مدار مشخص بدور ستاره ای که ما آنرا خورشید می نامیم می چرخند. خورشید به همراه دویست میلیارد ستاره دیگر کهکشان ما (راه شیری) را تشکیل می دهند که شبیه به کهکشان آندرومدا است کهکشان ها نا هموار شکل مانند دیسک هستند که با ستاره هایی که در مدارهای دایره ای در فواصل متغیر حول یک جرم مرکزی می چرخند.

سال نوری:

وسعت عالم ایجاب می کند که فاصله ها با مقیاس سال نوری اندازه گیری شوند. سال نوری فاصله ای است که نور در مدت یکسال طی می کند. سرعت نور ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه است. نور در مدت ۸ دقیقه از خورشید به زمین می رسد. نزدیک ترین ستاره به زمین پس از خورشید چهار سال نوری از زمین دورتر است. پهنای کهکشان ما (راه شیری) ۱۵۰۰۰۰ سال نوری است این بدین معنی است که برای رفتن از یک سمت کهکشان راه شیری به سمت دیگر آن (با سرعت نور) یکصدو پنجاه هزار سال طول می کشد. میانگین فاصله بین کهکشان های مجاور حدود ده میلیون سال نوری است و صدها میلیارد کهکشان قسمتی از جهان حقیقی و بسیار بزرگ ما را تشکیل می دهند.

{{البته خلقت زمین و آسمان ها بسیار بزرگتر و مهم تر از خلقت بشر است و لیکن اکثر مردم این معنا را درک نمی کنند.}} سوره غافر آیه ۵۷

منظومه شمسی

منظومه شمسی

 

200 میلیارد ستاره در یک کهکشان

200 میلیارد ستاره در یک کهکشان

 

بیش از 500 میلیارد کهکشان در جهان

بیش از ۵۰۰ میلیارد کهکشان در جهان

کهکشان های دور شونده:

هنگامی که نوری که از کهکشان های دیگر (غیر از کهکشان راه شیری) به ما می رسد به وسیله دستگاه طیف سنج تجزیه و تحلیل می شود در می یابیم که آن کهکشانها با سرعت زیاد در حال دور شدن از ما هستند. هر چه فاصله کهکشان ها از ما بیشتر باشد سرعت دور شدن آنها نیز بیشتر می شود. این حرکت کهکشان ها بخاطر انبساط عالم است. جهان با یک انفجار بزرگ که (big bang) نامیده می شود شروع شد و از آن پس در حال گسترش است. عالم فقط یک کره از کهکشان ها که در یک فضای تو خالی بی پایان از هم دور می شوند نیست. عالم مثل بالونی است که نقطه های زیادی روی آن وجود دارند که هر کدام نشان دهنده یک کهکشان هستند.

سطح این بالون دو بعدی است که هر سه بعد فضای را نشان می دهد و در حال گسترش به ابعاد بالاتر که ما قادر به تصور آنها نیستیم می باشد.

آینده عالم:

هنوز معلوم نیست که آیا عالم به انبساطش برای همیشه ادامه می دهد یا اینکه نه روزی شروع به انقباض خواهد کرد.

در هر صورت آینده ساکنان عالم بی حفاظ تر خواهد بود.اگر این انبساط ادامه یابد بعد از میلیاردها سال همه انرژی خورشید و تمام ستارگان تمام می شود و همه چیز با مرگی سرد می میرد و پس از مدتی فقط انبساط فضای خالی وجود خواهد داشت. اما اگر جرم کافی وجود داشته باشد جاذبه (گرانش) روزی انبساط را متوقف می کند و انقباض شروع خواهد شد.

سرانجام عالم در حال انقباض در یک حالت بسیار داغ و فشرده که (big crunch) نامیده می شود پایان می یابد این همه صورت های زندگی که می شناسیم را از بین می برد. علاوه بر این دو سناریوی بدون هدف و تاسف انگیز که از آینده عالم بیان شد یک امکان سوم نیز وجود دارد. بعضی از فیزیکدانان معتقدند که وقتی عالم شروع به انقباض می کند زمان به عقب بر می گردد. این امکان یک شباهت قابل توجه به توضیحات قرآنی روز قیامت دارد. حال اجازه دهید تا توجه خودمان را به آغاز عالم معطوف کنیم. ما خواهیم دید که چگونه پایان عالم با آغازی دیگر منطبق می شود.که ما این آغاز دوباره را روز قیامت می نامیم که همخوانی عجیب کیهانشناسی با الهامات قرآنی آشکار میشود.

فیزیک روز قیامت:

در قرن بیستم برای بعضی افراد علم جای معجزه را گرفته است و دین چیزی بیش از یک سرگرمی فرهنگی نیست. حقیقتی که معمولاً نادیده گرفته می شود خدایی است که قوانین عالم را بالاتر از آن چیزی که علم و تکنولوژی بر آن بنا شده است ساخته است.

فیزیکدانان و کیهان شناسان سراسر دنیا برای یک فهم بهتر از ساختار دنیا کار می کنند. هر چند که با یک ذهن بدون راهنما عالم یک وجود بی هدف دارد, عالمی با طراحی تصادفی و قوانین بی هدف, امااز دیدگاه اسلامی عالم هدفمند آفریده شده است و تا زمانی که هدفش براورده شود وجود دارد و پس از رسیدن به هدف متوقف می شود. واقعیت های علمی و دقیق بی شماری در قرآن وجود دارند که چهارده قرن پیش آشکار شدند. این چیزی غیر از یک معجزه برای افراد با ایمان نیست. حقایق علمی که در قرآن بیان شده اند در صد سال اخیر بوسیله انسان کشف شده اند.مائورسی بوکایل نویسنده کتاب “انجیل, قران وعلم” می گوید هیچ خطای علمی در قران وجود ندارد.ما نباید تعجب کنیم که در جهان امروزی پر مشغله علمی حقیقت روز قیامت بواسطه دانش علمی در قران اشکار شود.

{{ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان هویدا می گردانیم تا آشکار شود که او (قرآن) حق است، آیا پروردگارتان کفایت نمی کند که او بر هر چیزی گواه است}}سوره فصلت آیه ۵۳

رستاخیز مثل زنده شدن زمین بی ثمر است:

{{خداست آنکه بادها را بفرستد تا ابرها را بر انگیزاند و آن ابر را ما به شهر و دیار مرده میرانیم پس بوسیله او زمین مرده را زنده می گردانیم، حشر و نشر مردگان هم همینگونه است.}} سوره فاطر آیه ۹

آمدن ابرها و رشد گیاهان در پی باران معجزه نیستند اما به دلیل قوانین مختلف بیوشیمی و فیزیک هستند آیات قرآنی اشاره می کنند که زندگی پس از مرگ هم براساس قوانین فیزیکی مشابهی بناشده است که ما هنوز از انها آگاه نیستیم ما ایمان داریم که خدا خالق همه قوانین عالم است.

انفجار بزرگ (big bang):

جهان چندین میلیارد سال پیش در یک انفجار خیلی بزرگ که (Big bang) نامیده می شود بوجود آمده است. در قرآن در آیه زیر به آن اشاره شده است.

{{آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین بسته بود ما آنها را بشکافتیم و از آب هر چیزی را زنده گرداندیم، چرا باز بخدا ایمان نمی اورند.}}سوره انبیا آیه ۳۰

کشف بیگ بنگ و زندگی نشات گرفته از آب بوسیله غیر مسلمان ها انجام شده است (کسانی که ایمان نداشتند) در آغاز همه ماده و فضا (هفت طبقه آسمان) در یک نقطه بودند (یک تکه بودند) سپس طی حادثه ای که فیزیک دانان آنرا (بیگ بنگ) می نامند همه چیز از هم جدا شد مدارک بسیار محکمی برای بیگ بنگ وجود دارند که آنرا از یک تئوری تبدیل به یک اصل کرده است.

انبساط عالم:

عالم از زمان بوجود آمدنش درحال انبساط است. این کشف بزرگ بوسیله هابل انجام شده است(یک ستاره شناس در اوایل قرن حاضر).انبساط عالم با استفاده از نظریه نسبیت عام انیشتین نیز قابل پیش بینی است. انبساط عالم در آیه زیر از قران بطور واضح ذکر شده است.

{{و آسمان ها را با قدرت بنا کردیم و ما در حال انبساط آن هستیم}} سوره ذاریات آیه ۴۷

انقباض عالم و برگشت زمان به عقب:

زمان یکی از پیچیده ترین اسرار عالم است هیچ کس نمی داند زمان واقعاً چیست؟ آلبرت انشتین گفته است زمان چیزی است که ما با ساعت اندازه می گیریم زمان در سرعت های بالا به آرامی می گذرد و در سرعت نور کاملاً متوقف می شود. زمان یک جهت دارد و آن همیشه به سوی آینده حرکت می کند ما همیشه می بینیم باران از آسمان پایین می افتد، اشیاء تجزیه و تحلیل می شوند مردم پیرتر می شوند و می میرند. ما هرگز ندیده ایم که شیشه ای که شکسته به حالت اول برگردد یا شخصی که مرده است زنده شود. فیزیک دانانی مثل مایکل برتی، توماس گلد و استیون هاوکینگ اظهار کرده اند که ممکن است زمان به عقب برگردد سپس عالم شروع به انقباض می کند. آیات قرآن نیز می گویند روزی عالم شروع به انقباض می کند و آن وقت روز قیامت شروع می شود.

{{روزی که آسمان را مانند طومار نامه ها در هم پیچیده و به حال اول آفریدیم بازگردانیم این وعده ماست که البته انجام خواهیم داد}} سوره انبیاء آیه ۱۰۴

در آیه قبل انقباض عالم با بسته شدن یک طومار مقایسه شده است. آن وقتی است که زمان شاید به عقب برگردد و برگشت زمان باعث می شود که انسان از قبرش برخیزد و دوباره زنده شود. هر حادثه ای دوباره اتفاق می افتد همانطور که همه چیز در زمان ضبط شده است.

{{این کتاب بیان می کند بر ضد شما و به حقیقت. ما باعث شدیم ( همه) چیزی که شما انجام دادید ( در زمان) ضبط شود.}} قرآن

{{هیچ امری در آسمانها و زمین پنهان نیست جز آنکه در کتاب اشکار است.}} سوره نمل آیه ۷۵ ص ۳۸۳

همانطور که تاریخ زمین به عقب بر می گردد ملت ها یکی پس از دیگری بر می گردند و همه کارهای خوب و بد افراد به همان کیفیت آشکار می شوند در حالی که زمان به عقب بر می گردد.

( زمان عقب رونده) {{ و در آن روز هر گروهی را بنگری که به زانو در آمده هر فرقه به سوی کتاب خود خوانده می شود امروز همه به پاداش اعمال خود می رسید.}} سوره جاثیه آیه ۲۸٫

بازگشت زمان باعث می شود که مردم آنچه قبلاً انجام داده بودند ببینند . آنها هیچ کنترلی بر دست ها و پاها و دهان و چشمهایشان ندارند. همه چیزهای خوب و بدی که آنها قبلاً انجام داده بودند دوباره بوسیله آنها انجام می شود. در این لحظه دستها و پاها و غیره گواهی بر ضد آنها می شوند و در پیشگاه خدا و همه فرشتگان نمی توانند اعمال بدشان را انکار کنند.

(زمان عقب رونده) {{روزی که زبان ها و دست ها و پاهایشان بر آنچه که عمل کرده اند گواهی می دهد.}} سوره نور- آیه ۲۴

{{ما شما را از روز عذاب که نزدیک است ترساندیم روزی که مرد نگاه کند به آنچه که دو دستش پیش فرستاده است و کافر گوید ای کاش خاک بودم}}سوره نباء آیه ۴۰
{{وآنگاه که پیامبران برای شهادت تعیین وقت شوند}} سوره مرسلات آیه ۱۱٫

در عالم در حال انقباض هیچ اختیاری وجود ندارد:

در عالم در حال انبساط به انسان اختیار داده شده است تا از بین راه صحیح و غلط یکی را انتخاب کند این برای وقتی است که همه کارهای او در زمان ثبت می شوند. در عالم در حال انقباض هیچ اختیاری وجود نخواهد داشت و هیچ کس توان انجام کار خوب یا بد را برای دیگران نخواهد داشت

{{آنروز هیچ کس برای کسی قادر بر هیچ کار نیست و تنها حکم و فرمان در آنروز با خداست.}}سوره انفطار آیه ۱۹٫

گرانش معکوس:

در ارتفاعات متفاوت گرانش باعث تغییرات کمی در زمان می شوند و زمان در قله کوهها در مقایسه با سطح دریا مقدار کمی تندتر می گذرد. این اختلاف زمانی که بوسیله ما محسوس نیست می تواند با کمک ساعت های اتمی اندازه گیری شود و اگر برگشت زمان در مرحله انقباض عالم وجود داشته باشد پس این اختلاف زمانی نیز معکوس میشود این باعث می شود که گرانش معکوس شود و یک زلزله با عظمتی که تا به حال دیده نشده است اتفاق بیفتد.

(گرانش معکوس) {{هنگامی که زمین به سخت ترین زلزله خود بلرزه در آید}} سوره زلزله آیه ۱

[1]

{{باز یباد آر چون در صور بدمند*و زمین و کوه ها کنده شده سپس در هم کوبیده و متلاشی گردند}} سوره حاقه آیه ۱۳ و ۱۴

{{روزی که آسمان گداخته شود*کوه ها مانند پشم گردند.}} سوره معارج آیه ۸ و ۹

با وجود این گرانش معکوس همه جرم زمین پراکنده نمی شود، در حالی که زمان بطور ثابت و مستقیم به عقب بر خواهد گشت همه ماده به جای قبلش بر می گردد.
زمین خالی از درونش: (زمین تو خالی)

گرانش معکوس باعث می شود که زمین هر آنچه که داخلش است را به بیرون پرتاب کند تا تبدیل به یک توپ خالی بزرگ شود.

{{وهنگامی که زمین وسیع شود*هر چه در درون دارد همه را بکلی بیرون افکند}} سوره انشقاق آیه ۳ و ۴

ReversalGrafity

مرکز آسمان در زمین تو خالی:
هنگامی که گرانش معکوس زمین را به یک ساختار پوک و تو خالی تبدیل می کند آسمان یا عرش نیز تغییر می کند بطوری که ان در مرکز زمین تو خالی خواهد بود.

{{روزی که زمین به غیر زمین مبدل شود و آسمان ها هم و در پیشگاه خدای یکتای قاهر حاضر شوند.}} (سوره ابراهیم آیه ۴۸ )

آیات زیر روز قیامت را به روش قابل فهمی توصیف می کنند. روز قیامت با یک زلزله پایانی شروع خواهد شد که در آن هنگام گرانش معکوس می شود این گرانش معکوس باعث می شود که زمین هر چه در درون دارد به بیرون پرت کند تا کاملاً خالی شود مردم یکی پس از دیگری بر خواهند گشت(در گروه های پخش و پلا). درون این زمین تو خالی که آسمان را در مرکزش خواهد داشت در حالی که زمان به عقب بر می گردد تاریخ ملت ها تکرار خواهد شد. ملت ها هم مثل مردم آنچه انجام داده اند می بینند و براساس آن محاکمه می شوند.

{{۱- هنگامی که زمین بسخت ترین زلزله خود بلرزه در آید۲-و اسرار درون خویش همه را از دل خاک بیرون افکند ۳- و در آن آدمی گوید زمین را چه پیش آمد ۴- آن هنگام زمین مردم را به حوادث خویش اگاه می سازد ۵- که خدا به او چنین الهام می کند ۶- در آن روز مردم از قبرها پراکنده بیرون آیند تا نتیجه اعمالشان را ببینند.}}سوره زلزال
برای یک آدم کنجکاواینگونه به نظر می رسد که بازگشت زمان باعث می شود که انسان از قبر بر خیزد و دوباره جوان و جوانتر شود تا به دوران کودکی بر گردد سپس به دورانی که جنینی در رحم مادرش بوده برود و بعد نیز به نیستی و نابودی برسد این چیزی است که تئوری های بازگشت زمان به ما می گویند باز هم یک تلاش بی هدف و بی ارزش و یک دنیای پایان پذیر و فانی اما واقعاً این طور نیست زلزله بزرگ برای ترساندن ما نیست بلکه قسمتی از یک پدیده است که باعث می شود ابعاد بالاتر آشکار شوند و در دسترس و دید ما قرار گیرند. آنجا جایی است که بهشت و جهنم وجود دارند در ادامه خواهیم دید که خداوند چگونه عالم را با دقت طراحی کرده است نه تنها حیات و زندگی دوباره ایجاد می شود بلکه برنامه ها و تدارکات از نابودی و متلاشی شدن عالم به جهانی که در ابعاد بالاتر از جهان سه بعدی ما قرار دارند ساخته شده اند.

EarthExploded

ابعاد بالاتر:

از نظر ریاضیات تعداد نامحدودی از ابعاد وجود دارند هر چند ما فقط در یک فضای سه بعدی زندگی می کنیم.در زندگی روزانه ما هر چیزی دارای طول عرض و ارتفاع است مفهوم ابعاد بیشتر از سه بعد برای ما قابل تصور نیست در نزدیکی خورشید گرانش خیلی شدیدتر است و یک انحنای اضافی در فضا و در یک بعد بالاتر وجود دارد. این برای اولین بار توسط انیشتین حساب شد و انیشتین با استفاده از آن توانست مدار نزدیک ترین سیاره به خورشید (عطارد) را بطور دقیق محاسبه کند. در زمان قدیم مردم فکر می کردند زمین صاف و مسطح است آنها از این مساله نگران بودند که اگر مسافت طولانی را حرکت کنند ممکن است از زمین پایین بیفتند اینگونه حادثه ای هرگز نمی تواند اتفاق بیفتد چون سطح زمین کروی است و مانند یک توپ است. برای فرار از سطح زمین ما فقط باید در راستایی که عمود بر سطح زمین است حرکت کنیم پس از هر جایی که هستیم مستقیماً به سمت بالا حرکت می کنیم.

برای فهم ابعاد بالاتر ما با یک مساله مفهومی مشابه مساله قبل روبرو هستیم ممکن است تصور کنیم که با سفر کردن مسافت زیادی می توانیم از عالم خارج شویم اما این صحیح نیست حتی اگر ما میلیاردها کیلومتر هم حرکت کنیم باز هم در محدوده فضای سه بعدیمان گرفتاریم.

{{و ما می دانیم که نمی توانیم در روی زمین از خدا فرار کنیم همان طور که با پرواز کردن نمی توانیم}} سوره جن آیه ۱۲

تنها راه خارج شدن از عالم انتقال به یک بعد بالاتر است که حرکت در راستایی عمود بر فضای سه بعدی ماست هر چند آن هم تا زمانی که فضای ما بوسیله ابعاد بالاتر ادامه داده نمی شود غیر ممکن است. برای اینکه این اتفاق بیفتد جهان ما اول باید تقریبا در هم دریده باشد و سپس به ابعاد بالاتر وصل شود. این ممکن است فقط در مرکز سیاهچاله ها اتفاق بیفتد.

{{آسمان گشوده شود تا درهای متعدد شود}}سوره نبا آیه ۱۹

سیاهچاله ها:

باز شدن دروازه هایی در آسمان مفهومی شبیه سیاهچاله ها دارد. چنین دروازه هایی می توانند راههایی به خارج از عالم و ابعاد بالاتر باشند. ستاره های سنگینی که تحت تاثیر وزنشان به درون خودشان متلاشی می شوند می توانند سیاهچاله ها را تشکیل دهند. گرانش در این چنین اجسامی آنقدر شدید است که حتی نور هم نمی تواند از آن فرار کند و به همین خاطر سیاهچاله ها کاملاً ناپدید می شوند و از این رو آنها را سیاهچاله نامیده اند. فیزیک دانان معتقدند شاید در سیاهچاله ها فضا زمان شکافته شده باشد و راهی به خارج از عالم تولید شده باشد.

در جهان در حال انقباض این مشکل وجود ندارد. گرانش معکوس در جهان در حال انقباض باعث می شود که همه اجرام آسمانی تبدیل به ساختارهای پر جرم تو خالی که آسمان های خالی را در مرکز خود دارند تبدیل شوند که حتی گرانش معکوس اجسام سبک تر مثل زمین نیز یک اثر فرار و دفع کردن خواهد داشت. بنابراین اساس فضا زمان در هم تنیده خواهد شد و دروازه ها یا راه هایی به ابعاد بالاتر در مرکز اسمان زمین تو خالی تشکیل خواهد داد.

{{و بنای مستحکم آسمان شکافته شده پس او در آنروز سست شود}} سوره الحاقه آیه ۱۶

فرشته ها از دروازه های مرکز آسمان فرود می آیند، هیچ کس نمی تواند پنهان شود.

{{و یاد کن روزی را که آسمان با ابرها از هم شکافته و فرشتگان با سرعت تمام به امر حق فرود می آیند}} سوره فرقان آیه ۲۵

{{و یاد کن ای محمد (ص) روزی را که ما کوهها را برفتار آریم و زمین را صاف و بدون پستی و بلندی آشکارا ببینی و همه را در سفر محشر از قبرها بر انگیزیم و یکی را فرو نگذاریم}} سوره کهف آیه ۴۷

جهان در حال رمبش نهایتاً نابود خواهد شد مثل یک توپ آتشین که فیزیکدانان این واقعه را (big crunch) نامیده اند. همه جمع می شوند هر کسی که مخفی بود به هیچ بودن بر می گردد زیرا زمان به عقب بر می گردد شاید جمع شدن و حرکت انسان ها به خارج از عالم بوسیله فرشتگان نزول بزرگ انجام شود. در سفر نهایی توسط دروازه هایی که در مرکز آسمان باز خواهند شد ما باید از صفحات یا ابعاد زیادی بگذریم. کلمه (سوار شدن) که در قرآن استفاده شده است به معنی این که این سفر بوسیله سوار شدن بر چیزی انجام می گیرد.

{{که شما سوار بر طبقی بالای طبقی می شوید}} سوره انشقاق، آیه ۱۹

روز قیامت کی فرا می رسد؟

{{ای رسول ما مردم از تو می پرسند که ساعت قیامت کی خواهد بود جواب ده که ان را خدا می داند و بس و تو ای رسول چه دانی شاید آن ساعت بسیار موقعش نزدیک باشد.}} سوره احزاب آیه ۶۳

{{به تمسخر از تو تقاضای تعجیل در نزول عذاب می کنند و اگر وقت آن معین در علم ازلی قیامت نبود عذاب حق بر آنها می رسید و البته ناگهان هم نازل می شد که غافل و بیخبر بودند.}} سوره عنکبوت آیه ۵۳

ظاهراً به نظر می رسد که اگر ما سرعت انبساط جهان را می دانستیم و می دانستیم کی این سرعت کند می شود میتوانستیم زمان روز قیامت را پیش بینی کنیم. هر چند اگر زمان به انبساط فضا مربوط باشد پس ما نمی توانیم کم شدن سرعت انبساط را ببینیم. این مثل این است که ما بخواهیم سرعت ماشینی را اندازه بگیریم که ساعت به چرخ هایش متصل است. هر چه ماشین کندتر حرکت کند ساعت نیز کندتر کار می کند و سرعت همیشه یکسان بنظر می رسد.

{{روز قیامت بسیار نزدیک شده است* هیچ کس غیر از خدا آنروز را آشکار نتوان کرد*آیا از این سخن تعجب می کنید.}} سوره نجم آیه ۴۷، ۵۸، ۵۹

حتی پیشرفته ترین تمدن های عالم هم مشاهده می کند که عالم با سرعت یکسانی که شروع شده است در حال انبساط است. این به این معنی است که روز قیامت بوسیله هیچ کس نمیتواند پیش بینی شود و در هر زمانی می تواند به وقوع بپیوندد.

فقط خدا و فرشتگانی که وابسته به زمان ما نیستند می توانند کاهش سرعت انبساط عالم و نزدیک شدن روز قیامت را درک کنند.

مفهوم کند شدن زمان و سطوح (ابعاد) بالاتر در آیات زیر در قرآن بیان شده است.

{{و سائلی سوال کرد از عذاب واقع شونده*برای کافران که دفع کننده ای نیست* از خداوند صاحب صعودها*فرشتگان و روح به سوی خدا بالا روند در روزی که مدتش پنجاه هزار سال است}} سوره معراج آیه ۱ تا ۴

معارج (صعودها) سطوح یا ابعاد زیادی را بیان می کند، و خداوند خالق همه ابعاد است. وقتی که روز قیامت نزدیک می شود یک ناظر که بیرون از عالم ما وجود دارد مشاهده می کند که زمان ما در مقایسه با زمان استانداردی که در بیرون عالم ما وجود دارد کند می شود آیات قبل نمی گویند که انسانها این مشاهده را انجام می دهند.
آیا در قبر منتظر روز قیامت می مانیم؟ در قرآن زندگی به هشیاری و مرگ به خواب تمثیل شده است وقتی که مرگ بر انسان چیره می شود هیچ درکی از زمان وجود ندارد و چیز بعدی که ما خواهیم دید روز قیامت خواهد بود.

{{هنگام بیهوشی و سختی مرگ بحق و حقیقت فرا رسید آری همان مرگی بود که از او می گریختی* و در صور دمیده شود این است روز وعده گاه خلق}} سوره ق آیه ۲۰و۱۹

{{وروزی که ساعت قیامت بر پا شود بدکاران قسم یاد میکنند ساعتی بیش درنگ نکردیم اینگونه بودند که به دروغ کشیده میشدند*و آنان که به مقام علم و ایمان رسیده اند به آن فرقه بد کار گویند شما تا روز قیامت به فرمان خدا درنگ کردید پس این است روز قیامت و لکن شما بودید که نمی دانستید. }} سوره روم آیه ۵۵ و ۵۶

در آنروز وقتی که حقیقت واقعی برای هر کسی ظاهر می شود کسانی که ایمان نداشتند پشیمان و متاثر می شوند. آنها آرزو خواهند کرد که کاش هرگز وجود نداشتند، اما در آنروز هیچ پناهگاهی وجود ندارد و فرصت دوباره ای وجود ندارد.

{{آسمانها و زمین همه ملک خداست روزی ساعت قیامت برپا شود آنروز اهل باطل زیانکار خواهند بود.}} سوره جاثیه آیه ۲۷٫

خلاصه:

با پیشرفت های شگرف علم در قرن بیستم, ما برای حل تمام مشکلاتمان به علم و تکنولوژی اعتماد میکنیم. با توجه به توانایی علم و تکنولوژی و جوابهای سریعی که از آن بدست می آید ایمان ما به خدا ضعیف شده است. اعمال ما فقط برای مقاصد دنیایی هستند. اگرچه به خدا و جوابگویی پس از مرگ اعتقاد داشته باشیم مردم بهتری خواهیم بود. ما نتایج این ضعف اخلاقی که بسیاری از جوامع جهان را آزرده است میبینیم.

خداوند برای انسانها راهنمایانی فرستاده است که هر کدام براساس موقعیتهای موجود در زمانهای مختلف آمده اند. در گذشته زمانی که فرعونها حکومت می کردند سحر و جادوگری معروف بود پس موسی (ع) با معجزه از طرف خدا آمد و جادوگران فرعون را شکست داد.

مردم زمان عیسی (ع) به معجزه علاقه زیادی داشتند و ما می بینیم که زندگی حضرت عیسی (ع) پر از معجزه است. وقتی که حضرت محمد (ص) آمد زبان عربی و شعر در اوج پیشرفتش بود قرآن فصیح ترین اشعار و بهترین پیام ها را با شیوه ای بی مانند آشکار کرد. قرآن معجزه و راهنمایی برای همه زمانهاست بنابراین تنها به قرآن باید ایمان آورد که شاید منبع بیشتر کشفیات موجود علم باشد. علم همراه با قران جلو می رود و برخواستن از قبر هم اتفاق خواهد افتاد. نظریه های زیادی درباره آینده عالم وجود دارد. با اینکه بسیاری از دانشمندان نمی دانند واقعاً کدام یک از این نظریه ها صحیح هستند. شاید ایمان به این که عالم هدف دارد و شناختی که از قرآن بدست آمده است بهترین راه برای یافتن حقیقت است. خوشبختانه مسلمانان نقش مهمی در کشفیات آینده ایفا خواهند کرد.

آیات زیادی در قرآن هستند که روز قیامت را تشریح میکنند. ما در جهانی زندگی میکنیم که از میلیاردها سال پیش (از زمانی که بوجود آمده است) در حال انبساط است. هم بوجود آمدن عالم (big bang) و هم انبساط آن در قرآن توصیف شده اند. دانشمندان نمی دانند که آیا انبساط عالم برای همیشه ادامه می یابد یا نه روزی متوقف می شود و عالم شروع به انقباض می کند. آیات قرآن می گویند که عالم برای همیشه منبسط نمی شود بلکه در زمانی که روز قیامت است این انبساط متوقف می شود و عالم شروع به انقباض خواهد کرد. همانند بعضی از نظریه های کیهان شناسی بنظر می رسد که با انقباض عالم زمان و گرانش نیز معکوس میشوند. زمان معکوس باعث رستاخیز از قبرها می شود. در این دنیایی که به عقب برمی گردد ما دوباره همه اعمال خوب و بدمان را که در زندگیمان انجام دادیم خواهیم دید. گرانش معکوس ساختار زمین را تغییر می دهد به طوری که زمین هرچه در درون دارد را به بیرون می ریزد و تبدیل به یک توپ بزرگ توخالی می شود. این حادثه در بسیاری از آیات قرآن بروشنی توصیف شده است. گرانش معکوس باعث زلزله عظیمی می شود که در قرآن به آن اشاره شده است.

گرانش معکوس زمین یک اثر گریزناپذیر روی فضای مرکز زمین تو خالی خواهد داشت. فضا در مرکز زمین توخالی در هم تنیده خواهد شد و باعث تولید دروازه هایی به ابعاد بالاتر می شود که خارج از عالم ما هستند. با این راهها ما می توانیم از عالم در حال رمبش فرار کنیم. هر کسی برای فرار از اثر بی امان زمان در حال برگشت که می تواند ما را به نیستی در رحم مادرانمان ببرد دور می شود. در ابعاد بالاتر ما با قضاوت درباره اعمالمان و جهنم و بهشت روبرو خواهیم بود.در ابعاد بالاتر ما با اعمال خوب و بدمان یا همان بهشت و جهنم روبرو می شویم با توجه به قرآن معلوم می شود که زمان روز قیامت هرگز و در هیچ زمانی بوسیله انسانها نمی تواند پیش بینی شود. هرچند که دوست دارم اضافه کنم که شناخت واقعی روز قیامت فقط نزد خداست.

امیدوارم این مقاله مثل منبعی از خطر و تشویق برای افراد مومن باشد. همانطور که امیدوارم نقطه شروعی برای تحقیقات آینده بی ایمانها در دنیای اسلام باشد.

[1]