- مردمان - http://www.mardoman.net -

مارکهای معتبر محصولات آرایشی در دنیا

[1]

مارکهای معتبر محصولات آرایشی در دنیا

از آنجایی که مارکهای غیر استاندارد و تقلبی فراورده های آرایشی رشد روز افزونی یافته اند بنابراین برای آشنایی با محصولات معتبر و قابل اعتماد فهرستی از برترین مارکهای محصولات آرایشی در این مقاله  معرفی گردیده است:

۱-فراورده های ساخت کشور امریکا:

2076

۲- فراورده های ساخت کشور فرانسه:

2075

* مارکهای زیرمجموعه L ‘REAL

2074

[1]

۳- فراورده های ساخت کشور انگلیس:

2073

* مارکهای زیرمجموعه WELLA:

2072

۴- فراورده های ساخت کشور آلمان:

2071

* مارکهای زیرمجموعه Schwarzkopf:

2070

۵- فراورده های ساخت کشور سوئیس:

2069

۶- فراورده های ساخت کشور ترکیه:

2068

[1]