- مردمان - http://www.mardoman.net -

فاکتورهای موثر در استجابت دعا

[1]

انسانها همراه عقیده داشته اند که خواسته ها و آرزوهایشان را میتوانند تحت عنوان دعا و نیایش با خداوند مطرح کرده و چون وی را قادر مطلق و توانا میدانند، امید به برآورده شدن آنها توسط او داشته اند.

اساس دعا و نیایش ریشه در تمایل بشر به نزدیکی و بندگی خداوندی دارد که همه امور به دست اوست و بر همه چیز مسلط و توانا است. در این احساس نزدیکی و بندگی، انسان نیاز و خواسته های خویش را با آفریدگار مطرح میکند و از او میخواهد که حاجاتش را برآورده کند. اصولاً خداوند مشکلات و نیازهایی برای بندگانش ایجاد میکند تا او را در خلوص و بندگی بیازماید، شخصیش را رشد دهد، ظرفیت تحملش را زیاد کند و بنده اش را به سمت خود فرا بخواند.

از طرف دیگر مشیت الهی بر این قرار گرفته است که هر عملی را توسط وسیله ای انجام دهد و به نتیجه برساند. مثلاً زمین را بوسیله باران بارور میکند، گیاهان را توسط نور خورشید رشد میدهد و باد را وسیله ای برای جابجایی هوا قرار میدهد.

خیلی از انسانها نیازها و حاجاتی از خداوند درخواست میکنند که خود هیچ قدمی در برآوردن آن دعاها برنمی داند و صرفاً از او می خواهند که بصورت مستقیم وارد عمل شود و نیازی را برآورده کند. برای روشن شدن مسئله چند مثال مطرح میکنیم. خیلی از انسانها هنگام دعا سلامتی تمامی بیماران را از خدا طلب میکنند. اما براستی چند درصد از این تعداد کمک نقدی به این بیماران میکنند؟ چه تعدادی به مراکز خیریه درمانی یاری میرساند؟ چه تعداد حاظرند اعضای بدن خود را بعد از مرگ مغزی به نیازمندان اهدا کنند و در این زمینه اقدام عملی کنند؟ چند درصد خون خود را اهدا میکنند؟ آیا تا کنون کمک هزینه معالجه بیماری نیازمند را پرداخت کرده اند؟

[1]

برخی دعا میکنند که خداوند همه جوانان را خوشبخت و عاقبت بخیر کند. اما آیا تابحال پیش آمده جوانی برای جبران کمبود هزینه های ازدواجش مراجعه کند و پولی قرض بخواهد و حاجتش را انسانی دیگر که قدرت مالی دارد برآورده کند؟ آیا کسانی که چنین دعایی میکنند و متمول هستند حاظرند در تهیه جهیزیه یک دختر دم بخت شرکت کنند؟

انسانها دعا میکنند و از خدا میخواهند که همه گرسنگان را سیر کند. اما چند درصد از آنها شب غذایی تهیه و به نیازمندان واقعی اهدا میکنند؟ آیا آنها تصور کرده اند که خداوند با این دعا غذایی حاضر نموده و از آسمان بر گرسنگان نازل میکند و یا بسیاری را وسیله این عمل قرار میدهد. افرادی که حاضرند برای تفنن به گران قیمت ترین رستورانها رفته و پولی معادل سیر کردن ده ها نفر را تنها برای یک مهمانی خانوادگی صرف کنند.

خدایا! هیچ انسانی را بدون سرپناه قرار نده! چه تعداد از این افراد صاحب خانه و دارای مستاجر هستند و میتوانند با کمی انعطاف و از خود گذشتگی بسیاری را دارای سرپناه ارزان کنند؟

البته که خداوند بر تمامی این دعاها قادر است ولی او میخواهد که این دعاها با مشارکت خود انسانها برآورده شوند. کسانی که میتوانند وسیله باشند و در برآوردن دعای خویش قدم بر میدارند بسیار مورد محبت و الطاف خداوند میباشند. این الطاف بسیارند و ممکن است دیده نشوند ولی واقعاً وجود دارند و قابل لمس هستند. بهترین عبادات و محبوب ترین آنها نزد پروردگار کمک کردن به همنوع و گذشتن از حق خود به نفع دیگران است. اگر انسانی دعایی کند که خود نیز بتواند در برآوردن آن شرکت کند، باید در این راه قدم بگذارد و در راه رضای آفریدگارش کوشش کند. در این صورت است که میتواند احساس کند که قادر مطلق چگونه راه را برایش باز میکند و موانع را از سر راهش برمی دارد و محبتش را نثار وی میکند. عبادت واقعی نزد خداوند، عبادتی عملی و بدون ریا است. پس بکوشیم با دعاهایمان و برداشتن قدمهای موثر موجبات برآوردن آنها توسط خداوند و نیز رضایت او را فراهم آوریم. این گونه جهانمان را بهتر کنیم. آمین!

[1]