- مردمان - http://www.mardoman.net -

نکات ایمنی به هنگام زلزله

[1]

شاید تا به حال به این نکته فکر نکردید، امّا تنها با یادگیری نکات ایمنی ساده می توانید از صدمات احتمالی ناشی از زلزله جلوگیری کنید. در واقع در آن لحظه با یادآوری این موارد می توان جان خود و دیگران نجات دهید.

ایمنی پیش از زلزله:

·        به هنگام زلزله، بطور تقریبی تنها یک یا دو ثانیه وقت دارید تا با تمرکز بر اعصاب خود نکات ایمنی را با سرعتی هر چه بیشتر رعایت کنید.

·        به تک تک اعضای خانواده خود این نکات را آموزش دهید، اعم از: ۱- عکس العمل سریع به هنگام وقوع ۲- شناسایی نکات امن و جایگیری سریع ۳- دوری از کنار پنجره، آینه های قدّی، لوستر، شومینه و …

·        در دسترس قرار دادن وسایل اضطراری همچون، چراغ قوّه با باتری اضافه، رادیو با باتری اضافه، وسایل کمک های اولّیه، بطری آب و غذاهای کنسروی (حدّاقل برای دو هفته)، پتو، وسایل سوخت، مثل چوب، کبریت و …، سوپاپ های اطمینان جهت گاز شهری، آب و برق.

·        ایمنی ساختمان: شاید برخی ساختمان ها بطور کامل در مقابل زلزله ایمن نباشند، امّا خود شما می توانید با چیدن صحیح لوازم منزل و تزئینات داخلی، خطر آسیب های احتمالی را کمتر کنید، بطور مثال، از آویختن آیینه ها و تابلوهای سنگین قدّی در بالای تختخواب یا مبلمان جلوگیری کنید.

·        با ابزارآلات ایمنی، لوازم سنگینی چون، یخچال، بوفه و … را بروی زمین بست کنید.

·        از نگاهداری سوخت اضافی، چون نفت، بنزین و .. در منزل خودداری کنید.

[1]

·        خود و خانواده تان را در دوره های آموزش های لازم را به هنگام وقوع زلزله ثبت نام کنید.

·        بدانید که شیرهای اصلی گاز، آب و فیوزهای برق کجا هستند تا سریعاً نسبت به قطع آنها اقدام کنید.

به هنگام زلزله:

بعد از زلزله:

[1]