- مردمان - http://www.mardoman.net -

چطور خودتان را فردی تحصیل کرده نشان دهید

[1]

با کمک این مقاله میتوانید یاد بگیرید که چطور احترام دیگران را در محل کار، مدرسه، دانشگاه یا اجتماعات دیگر به دست آورید.

مراحل

۱٫ موقع حرف زدن با دستورزبان صحیح صحبت کنید. جملات را کامل بیان کنید، در مواقع مناسب مکث کنید، و کلمات اضافی را از حرفهایتان حذف کنید.

۲٫ در حرف زدنتان از کلمات تکراری پشت سر هم استفاده نکنید. دایره لغاتتان را گسترش دهید تا بتوانید با حداقل کلمات به بهترین صورت منظورتان را برسانید.

۳٫ از عبارات عامیانه مخصوصاً عباراتی که موجب ناراحتی کسی می شود، استفاده نکنید.

۴٫ صادق باشید.

۵٫ قسم نخورید/فحش ندهید.

۶٫ قبل از ارائه نظراتتان، مخصوصاً وقتی می خواهید توصیه ای بکنید، خوب و با دقت به حرف طرف مقابل گوش دهید.

۷٫ از کسی به خاطر اطلاعاتی که نمی خواهد عنوان کند، پرس و جو نکنید.

۸٫ ظاهری آراسته و مرتب داشته باشید. لباسهایتان را اتو بزنید، دقت کنید که همه دکمه هایتان بسته باشد، موهایتان را تمیز و مرتب نگه دارید، کفش هایتان را واکس بزنید و ناخن ها و دندانهایتان را هم تمیز نگه دارید.

۹٫ سروقت سر قرارها حاضر شوید.

۱۰٫ عادات بد مثل ناخن جویدن یا دست کردن در موهایتان را کنار بگذارید.

۱۱٫ قبل از برداشتن وسایل دیگران حتماً اجازه بگیرید.

۱۲٫ وسایلتان را تمیز و مرتب نگه دارید.

[1]

۱۳٫  زنگ موبایلتان را طوری انتخاب کنید که وقتی به صدا درمی آید در حضور دیگران احساس خجالت نکنید.

۱۴٫ مودب باشید. از الفاظ مودبانه مثل، “سلام”، “لطفاً”، “متشکرم” و “عذر می خواهم” استفاده کنید.

نکات

·      این قوانین را در خانه آنقدر تمرین کنید تا برایتات شکل عادت بگیرند.

·      به اطراف خود خوب دقت داشته باشید.

·      همیشه لبخند روی لبهایتان داشته باشید.

·      دو برابر آنچه حرف می زنید، گوش دهید.

·      به جای “آره” از “بله” استفاده کنید.

هشدارها

·      هیچوقت وانمود نکنید کسی هستید که نیستید.

·      هیچوقت سعی نکنید خودتان را برتر و بالاتر از طرف مقابل نشان دهید.

·      سعی کنید دیگران را اذیت نکنید.

·      به مقدسات بی حرمتی نکنید.

·      اگر چیزی را متوجه نمی شوید، قبل از اینکه طرف مقابل درمورد آن از شما سوال کند، بلافاصله توضیح بیشتر بخواهید.

·      غیبت نکنید.

·      قبل از تعریف یک لطیفه یا خاطره با خودتان فکر کنید که مبادا کسی را آزار دهد.

·      وقتی می خواهید بحثی را تغییر دهید، مراقب باشید که بی ادبانه جلوه نکند.

·      هیچوقت ارزشهایتان را به خطر نیندازید.

[1]