- مردمان - http://www.mardoman.net -

منابع نامرئی انرژی روحانی

[1]

این روزها انرژی مهمترین کالای موجود در بازار است. در هر دوره ای از زندگی به آن نیازمندیم، چه مادی باشد، چه فیزیکی و حتی معنوی. با اینکه این نیرو نامرئی است اما نه تنها اقتصاد جهان، بلکه اقتصاد زندگی همه ی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

انرژی مقوله ای بسیار بزرگ است. تولید آن شغل هایی ایجاد می کند که بازار را دگرگون می کند. درآمدی ایجاد می کند که با آن شرکت ها و دولت ها را می توان تغذیه کرد. بدون این نیروی انرژی نامرئی، موتورها از کار متوقف می شوند و همه ی جنبه های زندگی تحت تاثیر قرار می گیرند.

می دانیم که در زندگی انتخاب ما از غذا و ورزش سوخت بدن ما را تامین می کنند. انتخاب انرژی درون داد، میزان انرژی برون داد را تحت تاثیر قرار می دهد. مهم است که ببینیم چه چیز سوخت روح ما را تامین می کند. در جنبه ی معنوی زندگی نیز انرژی اهمیت فوق العاده ای دارد. طریقه ای که ما بدان سوخت روحمان را تامین می کنیم، بر سلامت ما تاثیر می گذارد. با افزایش استرس در زندگی و رابطه هایمان، افراد از درون احساس کمبود می کنند.

تحقیقات کثیر انجام شده برای کشف انرژی معنوی به اثبات رسانده است که این نیز به مسئله ای مهم بدل شده است. همه می خواهند تا پریشانی حاصل از این خلاء و کمبود درونی را برطرف کنند. فروش وسایل و لوازمی که گفته می شود برای صاحب خود شانس می آورد و همچنین شعارهای تبلیغاتی نشان از  این آگاهی معنوی است. وعده ی آرامش به ازای ریالهایی که پرداخت می کنید بسیار زیاد است. و هنوز این عطش برای معنویت بیشتر و بیشتر می شود.

[1]

سوخت دادن به روح

آرامش روحی از مجموعه ای از استانداردهای مذهبی یا آیین و پرستش و یا اشیاء خاص ایجاد نمی شود. البته ممکن است این چیزها تا مدت کمی راحتی را به ارمغان بیاورند…اما تغذیه دادن و تقویت واقعی روح درون ما فقط از طریق رابطه با خدا ایجاد میشود. کارهای معنوی از دعوت خدا برای تقسیم سفر زندگی با ما ناشی می شود.

میلیون ها نفر در سراسر جهان می دانند که آرامش درونی زمانی حاصل می شود که ما درمی یابیم محتاج بخشش حداوند هستیم. فقط لازم است به او ایمان داشته باشیم و از او بخواهیم تا در همه ی صحنه های زندگی همراه ما باشد. تغییر زندگی ها نشانگر قدرت خداوندی است…تغییر زندگی هایی که یک زمان پوچ و ناامیدانه بود…تغییر ازدواج هایی که حتی تصور نمی کردند تغییر یافتن برای آنها ممکن باشد.

ایمان به خدا منبع قدرت و امید است. او سرچشمه ی همه ی آن چیزهایی است که ما برای تقویت و سوخت رسانی به روحمان نیاز داریم. فقط اوست که می تواند این خلاء درونی ما را پر کند.

اگر امروز احساس ناامیدی و پوچی می کنید، چرا به سراغ خداوند نمی روید؟ او میتواند همه ی روح شما را با زندگی و انرژی جدید پر کند. امروز قدم ایمان را بردارید. مطمئن باشید که هیچگاه پشیمان نخواهید شد! به اندازه ی خواندن همین دعا ساده است…

خداوندا، من گاهی از نظر روحی احساس پوچی می کنم. در روزمرگی سرگردان شده ام. من مطمئنم که تو به یاری و کمک من می آیی. مرا ببخش که به راه خود رفتم. از تو می خواهم تا همراه من باشی و زندگی جدید به روح من دهی. از امروز به بعد من را راهنمایی کن….

[1]