- مردمان - http://www.mardoman.net -

فال : طالع بینی عدد زندگی

[1]

مراحل تعیین عدد زندگی

۱٫ اطمینان حاصل کنید که تاریخ تولدی که در دست دارید کاملاً دقیق و درست باشد. برای نشان دادن مراحل انجام عمل، من تاریخ تولد خودم که ۳۰ آگوست ۱۹۸۳ است را مثال می زنم.

۲٫ تاریخ تولد را به عدد بنویسید، به هر ترتیبی که بنویسید تفاوتی نمی کند اما برای اینکه ترتیب ثابتی را رعایت کنید، اول شماره ی ماه، بعد روز و بعد سال را به صورت کامل بنویسید. ۸/۳۰/۱۹۸۳

۱٫ ژانویه ۵٫ مه ۹٫ سپتامبر

۲٫ فوریه ۶٫ ژوئن ۱۰٫ اکتبر

۳٫ مارس ۷٫ ژوئیه ۱۱٫ نوامبر

۴٫ آوریل ۸٫ آگوست ۱۲٫ دسامبر

۳٫ بین تک تک رقم ها علامت + بگذارید، حتی صفرها؛ بعد تمام رقم ها را با هم جمع کنید تا به حاصل جمع برسید. در مثال ۸/۳۰/۱۹۸۳ اینطور عمل می کنیم.

۳۲ = ۳+۸+۹+۱+۰+۳+۸

۴٫ وقتی تمام رقم های تاریخ تولد را با هم جمع کردید و به یک حاصل جمع رسیدید، بین دو عدد حاصل جمع هم علامت + بگذرید و آنها را با هم جمع کنید.

۵ = ۲+۳ = ۳۲

۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، یا ۱۲

۵٫ یکبار دیگر جمع بستن خود را کنترل کنید تا مطمئن شوید دقیقاً عدد زندگی درست را به دست آورده اید.

انرژی های هر یک از اعداد

(۱) خلاقیت و اعتماد به نفس
(۲) همکاری و تعادل

(۳) بیان و حساسیت
(۴) ثبات قدم و مراحل

(۵) آزادی و انظباط
(۶) بینش و پذیرش

(۷) اعتماد و گشاده دلی
(۸) وفور و قدرت

(۹) تمامیت و عقل
(۰) استعدادهای درونی

آنها که عدد زندگیشان دو رقمی است، انرژی درونیشان از ترکیب دو عدد به دست میآید. مثلاً آنکه عدد زندگی ۱۰ است، ترکیبی از انرژی ۱ و انرژی ۰ می باشد. ۱۱ مشخص کننده دو مرتبه ۱ است که تمام مشکلات و ویژگی های عدد یک را دو برابر قوی تر می کند.

بدون درنظر گرفتن عدد تولدمان، همه ی ما سهمی از تمام مشکلات همراه با اعداد ۱ تا ۹ را در خود داریم. با وجود آنکه ممکن است آگاهانه با بعضی یا تمام این انرژی ها ارتباط داشته باشیم، اما انرژی عدد زندگی خودمان در دراز مدت تاثیر بسیار بیشتر و شدیدتری بر زندگیمان دارد.

مشکلات، موانع و موقعیت های مناسب

عدد تولد ما اشاره دارد به مسائل و امکانات. قبل از اینکه بتوانیم به امکانات برسیم، باید مسائل را حل کنیم. از آنجا که هدف زندگیمان به آسانی به دست نمی آید، بسیاری از ۱ ها در ابتدا فاقد اعتماد به نفس لازم برای خلاقیت می باشند. بسیاری از ۲ ها بیش از حد همکاری می کنند و بعد خود را کنار میکشند. خیلی از ۳ ها در مورد بیان احساساتشان دچار مشکلاتی هستند؛ بسیاری از ۴ ها دچار کمبود ثبات هستند و مراحل را در نظر نمی گیرند. خیلی از ۵ ها ظاهراً احساس آزادی نمی کنند و به نظر منضبط نمی آیند. بسیاری از ۶ ها در مورد قبول خودشان و قضاوت دیگران گرفتار مشکل می شوند. خیلی از ۷ ها به خودشان اعتماد نمی کنند و نسبت به دیگران گشاده دل نیستند. بسیاری از ۸ ها نسبت به وفور و قدرت رابطه ای ناهماهنگ دارند؛ و خیلی از ۹ ها در نشان دادن تمامیت در طول زمان گرفتار مشکل می شوند.

همه ی ما در جهان به ذوق ها و استعدادها دسترسی داریم و هیچیک از این انرژی ها حق انحصاری یک گروه نیست. مثلاً خلاقیت انحصار به ۱ ها ندارد، نیروی بیان تنها منحصر به ۳ ها نیست و یا وفور و قدرت تنها حق ۸ ها نمی باشد.

اعداد، بازتابنده ی وعده های درونی می باشند، چون همراه با هر عدد تولد، انگیزه های ریشه دار روانی در جهت به عمل آوردن آن سرنوشت می آید. و با این انگیزه های باطنی که با عدد تولد ما همراهست، ترس های ناخودآگاه از موفقیت هم هست. ترس از سوء استفاده از نیرویی که برای بیان آن به این دنیا آمده ایم. تنش پویایی که بین انگیزه ها و ترسهای ما وجود دارد، نمایشنامه ی زندگی ما را به وجود می آورد.

به عبارت دیگر، همه ی ما برای به عمل آوردن هدف زندگیمان و رسیدن به قله ی کوهی که باید از آن بالا برویم راهی در پیش داریم. اما وقتی بالاخره به آن هدف رسیدیم، انرژی های عدد تولدمان را به صورتی بسیار مثبت و بسیار نیرومند به ظهور می رسانیم. در همان زمانی که کوه را پیش رویمان قرار دادند، ظرفین صعود از آن را نیز در اختیارمان گذاشتند، حتی با وجود اینکه ممکن است نقطه ی شروع ما باتلاق های پست باشد، بالاخره تا آرمانها می توانیم بالا برویم. پس هر یک از ما قبل از اینکه بتوانیم به آنچه سرنوشت به ما وعده کرده است برسیم، باید به موانع و مشکلاتی که در راهمان قرار دارد غلبه کنیم.

زمانیکه راه زندگیمان را کشف و خود را وقف صعود از آن راه کردیم، خود به خود نیروی الهام بخشی را هم که ما را به سعی برای رسیدن به قله می خواند خواهیم یافت. وقتی به عقل تجربی که به سختی به دست آوردیم مجهز شدیم و موانع را از جلوی راهمان کنار زدیم، می توانیم شروع کنیم به تحقق بخشیدن به هدف زندگیمان.


معنای اعداد

در معرفی انرژی ها، مشکلات و معانی هر یک از ارقام، باید به خاطر داشته باشید که انگیزه ها و قدرت های همراه با هر یک از اعداد ممکن است تا به حال به ظهور رسیده باشند و یا فعلاً تا مدتی پنهان بمانند. عواملی مانند تاریخ خانوادگی، عادات شخصی و ارزش نهادن به خود ممکن است بر زمان ظهور این انرژی ها تاثیر بگذارند.


۱: خلاقیت و اعتماد

وقتی مانعی در جلوی جریان انرژی نباشد، به صورتی طبیعی انرژی خلاقه تبدیل به دستاوردهای واقعی می شود. وفور چنین انرژی به ۱ ها قدرت می دهد که در هر کاری که میکنند خلاقیت خود را به ظهور برسانند، همین انرژی مانند رودخانه ای روان نیاز به حرکت و بیان دارد و اگر راه های مناسب برای جریان یافتن آن به وجود نیاید ممکن است خود را به صورت اعتیادهای خطرناک و ویرانگر به ظهور برساند.

۲: همکاری و تعادل

انرژی ۲ ها از آنها منبع قدرت، پشتیبانی و همکاری در خدمت به خلق می سازد. اما آنها ابتدا باید حدود و مرزها و سطوح مسئولیت های خود را مشخص کنند و اگرنه ممکن است در کمک کردن به دیگران زیاده روی کرده و بعد سرخورده، خود را کنار بکشند. لازم است آنها از زیاده روی در خدمت کردن که منجر به رنجش و مقاومت خودشان می شود خودداری کنند.

۳: بیان و حساسیت

لازمه ی اجرای هدف زندگی ۳ ها آوردن بیان سازنده ی احساسی به این دنیاست و این کار با درمیان گذاردن احساسات و عقایدشان از مستقیم ترین، مثبت ترین و صادقانه ترین روش ممکن انجام می پذیرد. آنها نیاز دارند که راه هایی برای به عمل آوردن قدرت های بیانگر و حساسیت هایشان در راه بالا بردن دیگران، نه تحقیر کردن آنها، استفاده کنند.

۴: ثبات و مراحل

همانطور که در هر ساختمان و خانه ای می بینیم، ۴ ها هم باید یک زیربنای محکم و پابرجا بسازند و بعد با طی مراحل گام به گام بعدی به سوی کامل کردن هدف های خود پیش روند. ۴ ها با متعادل ساختن قدرت با انعطاف پذیری و تجزیه و تحلیلی، می توانند به هدف هایشان برسند.

۵: آزادی و انضباط

افرادی که با انرژی ۵ کار میکنند، نوزایی مجدد خود را در جستجوی آزادی از طریق طیف وسیعی از تجربیات مستقیم به دست می آورند. گاهی این کار آنها را در به عهده گرفتن بیش از حد رهنبری میکنند. آنها به این دنیا آمده اند تا از طریق انضباط، توجه و تمرکز به عمق تجربیات دست یابند. آنها ممکن است بین دو سر حد وابستگی بیش از حد و استقلال بیش از حد در نوسان باشند تا وقتی به آزادی درونی خودشان برسند.

۶: بینش و پذیرش

بینش زیبایی، پاکی و ایدآل های برترِ آنها که با نیروی ۶ کار می کنند ممکن است از طریق قضاوت درمورد خودشان، دیگران و دنیا آلوده شود. هدف آنها باید تشخیص کمال برتر یا متعادل در هر کس یا هر چیز باشد. در عین حال که خودشان و دیگران را قبول می کنند به سوی ایدآلهای برتر حرکت کنند.

۷: اعتماد و گشاده دلی

آنها که با عدد ۷ کار می کنند، ذهن های بسیار نافذی دارند. آنها از زیبایی دنیای بیرون، زمین، دریا، گل ها، باد و آسمان لذت می برند. آنها به این دنیا آمده اند تا به عقل و عشق درونی خودشان اعتماد کنند و تا آن حد به روح برتری که در درونشان در کار است ایمان داشته باشند که از “پناهگاهشان” بیرون آیند و با گشاده دلی احساساتشان را با دیگرا در میان بگذارند.

۸: وفور و قدرت

بیشتر ۸ ها یا در طلب پول، قدرت، کنترل، مقام و شهرت هستند و یا از آنها می گریزند. در همین حوزه هم هست که بزرگترین مبارزات و بزرگترین رضایت برای آنها وجود دارد. آنها به این دنیا آمده اند تا با به کار بردن وفور و قدرت در خدمت یک هدف برتر باشند نه اینکه آن را هدف خود بدانند.

۹: تمامیت و عقل

هدف زندگی ۹ ها، آنها را به سوی برترین تمامیت می خواند. درحقیقت توقعش این است که ۹ ها با قرار گرفتن در خط اصول برتر و الگو قرار دادن خود، به دیگران الهام بخشند. آنها با عمق و جاذبه ی طبیعیشان اغلب در مقامهای رهبری قرار می گیرند و به صورت نمونه های تمامیت، تعادل، و عقل و یا به صورت نمونه ی فاقد آن صفات زندگی می کنند.

جنبه های مثبت و منفی اعداد

هدف زندگی

بصورت مثبت

بصورت منفی

۱٫ خلاقیت و اعتماد

انرژی و الهامات برترش را در راه های خلاقه و
کمک به کار می اندازد. به خودش مطمئن است.

احساس بسته بودن، باز داشته شدن و یاس میکند،
احساس حقارت، بیماری، بیحالی، و سنگینی و ناامنی دارد و احتمالاً معتاد است.

۲٫ همکاری و تعادل

در مورد محدودیت ها و مرزهای شخصی خود حس روشنی
دارد. به خودش و دیگران به یک نسبت کمک می کند.

احساس غرق شدگی و پایمال شدگی دارد، مقاوم است
و عکس العمل نشان می دهد. کار را با همکاری بیش از حد شروع می کند و بعد ناگهان خود
را کنار می کشد.

۳٫ بیان و احساسات

بیانی صمیمانه، از ته دل، و تعالی بخش دارد. با
الهام بخشی، حساسیت و شادمانی ارتباط برقرار می کند.

[1]

احساس افسردگی و ناامیدی میکند، بیش از حد حساس
است، شکایت و انتقاد می کند و بسیار به خود شکاک است.

۴٫ ثبات و قبول مراحل

به خوبی آماده می شود و قدم به قدم پیش می رود.
صبورانه راهش را ادامه می دهد. منطق را با احساسات متعادل میسازد.

همه چیز را یکباره و همین الان می خواهد. از
روی پله ها می پرد. زیاده خواه، عجول، و گیج است. ثبات قدم و پشتکار کمی دارد.

۵٫ آزادی و انضباط

مواهب و ذوق های مختلفی را به صورتی متمرکز به
کار می گیرد. برای رسیدن به استقلال انضباط عملی دارد.

بین وابستگی بیش از حد و عدم وابستگی در نوسان
است، پرشان است، بیش از حد تلاش می کند، متظاهر و بلوف زن است.

۶٫ بینش و پذیرش

تصویر بزرگتر را می بیند، بخشنده و صبور است،
کارش را عالی انجام میدهد بدون اینکه در دام کمال گرایی بیفتد. خودش و دیگران را
قبول میکند.

بیش از حد منتقد است. خودش و دیگران را با
معیارهای کمال طلبانه قضاوت می کند، در جزئیات کم اهمیت غرق می شود.

۷٫ اعتماد و گشاده دلی

به درونی ترین احساساتش اعتماد میکند. آنقدر به
دیگران اعتماد دارد که قلب خود را به روی او بگشاید. از نظر احساسی خطر می کند و
احساساتش را در میان می گذارد.

احساس تلخی، گول خوردگی، و دیوانگی دارد. از
ذهنش به عنوان یک سپر استفاده می کند. به خودش و دیگران اعتماد ندارد.

۸٫ وفور و قدرت

از وفور و تاثیرگذاری بدون ترس یا سوء استفاده
لذت می برد. مواهب الهی را با دست و دلبازی و عاقلانه با دیگران قسمت می کند.

از مشکلات مربوط به پول، قدرت، و شهرت هم می
ترسد و هم گرفتار آنهاست. برای خود کارشکنی می کند.

۹٫ تمامیت و عقل

در خط اصول برتر زندگی می کند. با مثال وجودیش
دیگران را رهبری می کند. تجلی دهنده ی عمق، جذابیت، و عقل است.

اهداف برتر را گم کرده، احساس تنهایی و بریدگی
می کند. در ذهنیتش گم شده و ارتباط خود را با قلب و رهبر الهامیش از دست داده است.

۰٫ استعدادهای درونی

از مواهب حساسیت، قدرت، بیانگری، و الهام در
خدمت به دیگران و برای اهداف برتر استفاده می کند.

بیش از حد حساس و عصبی است، کله شق، با زبانی
طعنه زن و نیشدار، در مقابل احساسات درونی و الهامات گیج است.

با وجود اینکه هیچ عدد خاصی بر مشکلات یا امکانات انحصار بخصوصی ندارد، میتوانیم عمومی ترین تمایلات و کیفیات همراه با هر یک از این اعداد را خلاصه کنیم. این تمایلات در کسانی که آن ارقام را در هر جای تولدشان دارند، ظهور می کند.

بصورت منفی:

بصورت مثبت:

تحول انرژی ها: از ناتوانی به قدرت

هر یک از اعداد دارای طیفی از کیفیات هستند که از منفی ترین تمایلات
(ناتوانی ها) تا صفات مثبت (توانایی ها) را در بر میگیرد:

صورتک هایی که به چهره می زنیم…

احساس درونی ما، از جمله انگیزه های ناخودآگاه، آرزوها و ترس ها همیشه در سطح خود را نشان نمی دهند. اغلب ما به تدریج چهره ی خود را با نقاب اجتماعی میپوشانیم که اغلب کاملاً با احساس درونیمان متفاوت است و درست نقطه ی مقابل آنچه را در درونمان حس می کنیم را نشان می دهد. این نقابها باعث سوء تفاهم شده و ارتباط متقابل مردم را با یکدیگر را مشکل می سازد. این نقابها بر سلامتی، روابط اجتماعی و کار ما تاثیر می گذارند.

هر یک از اعداد کیفیات ذاتی را آشکار می کنند که بر زندگی ما رنگ می زنند. اما نقابی که به چهره می زنیم اغلب با حقیقت درونی ما متفاوت است.

بندهای بالا تصویری کلی را ترسیم کرد. البته مقصود این نیست که این مطالب در مورد همه کس صدق می کند، بلکه به این نکته اشاره دارد که اکثراً ظاهر و باطن مردن مثل قطب های متضاد عمل می کند، و نشان می دهد که گاهی اوقات عمیق ترین مشکلات و ترسهای زندگی ما به ندرت خود را در ظاهر ما نشان می دهند.

اگر می خواهیم از مشکلات و ترس های زیربنایی شخصیتی خود رها شویم، باید آنها را تشخیص داده و با آنها روبه رو شویم. نقاب اجتماعی ما ممکن است بما کمک کند “بهترین چهره” خود را به دیگران نشان دهیم، اما فقط وقتی ما موجودیت زخم پذیر و شکست ناپذیر زیر ماسک خود را شناختیم می توانیم ارتباطی صادقانه همراه با تفاهم و آرامش با دیگران برقرار کنیم و با نیازها، آرزوها و انسانست عمیق خود زندگی کنیم. آنگاه درمی یابیم که زندگی ما مثبت یا منفی نیست بلکه مثبت و منفی
است.

در قسمت بعدی اعداد را در به مرحله ی عمل در آوردن هدف زندگیشان راهنمایی می کنیم.

پس منتظر مقاله ی بعدی ما باشید.

[1]