- مردمان - http://www.mardoman.net -

فال : طالع بینی عدد زندگی – بخش دوم

[1]

اگر قرار بود زندگی را دوباره شروع کنم آنرا همینطور که بوده می خواستم؛ فقط چشمانم را کمی بیشتر باز می کردم.”

_جولز رنارد_

قول داده بودیم که در این بخش با ارائه توضیح بیشتر درمورد اعداد زندگی، آنها را در رسیدن به هدف زندگیشان یاری کنیم. به این منظور، هر یک از اعداد را با جزئیات بیشتر توصیف می کنیم و راه چاره هایی مخصوص به هر کدام ارائه می دهیم. این اعداد اصلی ۱ تا ۹، همگی در درون تک تک ما عمل می کند. در عین حال اعدادی که تشکیل دهنده ی عدد تولد ما هستند به صورت انگیزه ها، باورها، ترسها، ذوق ها، و امکانات وجودیمان اثر عمیق تری بر زندگی ما دارند.

وقتی ما معنی این اعداد را بفهمیم، و یک عدد دقیق تولد داشته باشیم، شاه کلیدی در دست داریم که درب هدف زندگی را برویمان می گشاید و به ما کمک می کند زندگی های دیگران را نیز درک کنیم.

“حتماً ابتدا قسمت اول مقاله  عدد زندگی مطالعه شود.”

۱:  خلاقیت و اعتماد

افرادی که با انرژی ۱ کار می کنند، به این دنیا آمده اند تا انرژی خلاقه ی مثبت را متجلی سازند. در عین حال از آنجا که هدف زندگیمان ما را به مبارزات مخصوصی میخواند، ۱ ها باید به احساس عدم امنیت و تمایل به حذف کردن، کنار کشیدن یا هدر دادن این انرژی از طریق رفتارهای عادتی و اعتیادی که به همراه آن می آید، فائق شوند.

۱ ها می توانند انرژِی خلاقه ی خود را از طریق هنرهای سنتی مثل موسیقی، نمایشگری، رقص، نوشتن، نقاشی، مجسمه سازی، و دیگر هنرهای ظریفه یا حرفه های مختلف در درمانگری، کار و تجارت، گل کاری، و رسیدگی به باغچه ها، حل مسائل و مشکلات، طراحی، ورزش، بچه داری و بزرگ کردن آنها، یا هر نوع دیگر بیان خلاقه، متجلی سارند.

تمام آنها که ۱ را در عدد تولدشان دارند، لازم است در خود احساس اعتماد به نفس ایجاد کنند که به آنها قدرت خطر کردن و قدم گذاشتن به جاده های خلوت را بدهد.

افرادی که با ۱ کار می کنند انرژی های درونی خود را با فوریت مخصوصی احساس میکنند، یا جلوی آن را می گیرند و احساس می کنند تحت فشارند.

کوهی که ۱ ها باید به آن صعود کنند، خلاقیت و اعتماد است. آنها باید در این میدانها از موانع مخصوصی بگذرند تا بتوانند انرژی خلاقه ی خود را به طور کامل متجلی سازند.

انرژی پویای ۱ ها باید در درجه ی اول بیان شده و رها شود. اگر این انرژی به صورت های سازنده یا مثبت از طریق ورزش های مختلف یا کارهای خلاقه بیرون نیاید، به صورت منفی و ناسازگار بیرون می آید. به هر صورتی که باشد این انرژی راهی برای بیرون زدن خود پیدا می کند. به عبارت دیگر ۱ ها یا به صورت مثبت خلاق هستند و یا منفی.

۱ ها اغلب به دلیل احساس عدم امنیت یا نیاز به تایید دیگران انرژی خلاقه ی خود را آنقدر بیان نمی کنند تا فشار به حدی می رسد که انرژی ها به صورت غیرمستقیم رها می شوند. بیشتر اوقات ازطریق اعتیاد به الکل، توتون، دیگر داروهای مخدر، غذا یا امور جنسی بروز می کند.

وقتی ۱ ها به اعتمادی برسند که در برابر اشتباه، سختی ها و عقب رانده شدن در راهشان باز به تمرین ادامه دهند مهارتشان بیشتر شده و با گذشت زمان بهتر میشوند و خلاقیتشان می تواند تمام و کمال به بیان درآید. خواه خلاقیت آنها شکل شعر گفتن به خود بگیرد یا گلیم بافی، هنرهای ظریفه یا فیلم سازی.

در حوضه ی سلامتی باید گفت که اکثر ۱ ها به سمت غذاهای پرحجم مثل پروتئین و چربی گرایش دارند. وزن اضافی بدن نشان دهنده ی انرژی خلاقه ی مسدود شده است، اما ممکن است دلائل دیگری هم داشته باشد. آنها وقتی احساس تحت فشار بودن، یاس یا عدم امنیت کنند، وزنشان بالا می رود. مخصوصاً وقتی ورزش نمی کنند. باوجود اینکه برای اکثر مردم رژیم سبزیجات بسیار خوب است، ۱ ها با رژیمی از سبزیجات خالص، میوه ها و حبوبات احساس می کنند سبک سر یا هوایی شده اند. آنها لازم است به تجربه دریابند که چه روش زندگی یا رژیم غذایی برایشان بهتر است.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۱ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

به احساس عدم امنیت به صورت مانعی نگاه کنید که شما را به مبارزه میطلبد تا از روی آن بپرید.
از طریق کار یا سرگرمیهایتان راه های مثبتی برای بیان و به جریان انداختن انرژیهایتان استفاده کنید.
برای آزاد ساختن انرژی های به دام افتاده و کمک به پاک شدن از دیگر رفتارهای اعتیادی، عادت کنید به طور منظم و هر روز ورزش کنید.
با خلق روشهایی برای خدمت در دنیا به الهامات و اندیشه هایی خوب برسید.

دستیابی به خلاقیت و اعتماد به نفس

۱٫  به آدمی که می شناسید فکر کنید یا به یک قهرمان فیلم یا داستان یا تاریخ. یک آدم نمونه که به وفور از خود خلاقیت و اعتماد به نفس نشان می دهد.

۲٫  خود را جای او تصور کنید. مطمئن از قدرتهایتان، با اعتماد به نفس کافی برای پذیرفتن خطر، یک دینام خلاقیت.  شما در چه راه مخصوصی می توانید این کیفیات را به مرحله ی عمل آورده و خلاقیت بیشتری به زندگی بیاورید؟

۲:  همکاری و تعادل

آن افرادی که ۲ عدد هدف زندگیشان است، به این دنیا آمده اند تا محدوده های مسئولیت خود را روشن ساخته و کار کردن با دیگران را همراه با هماهنگی، تعادل و کمک متقابل بیاموزند. از آنجا که لازمه ی رسیدن به هدف، یک صعود است، آنها که ۲ هدف زندگیشان می باشد، برای ایجاد تعادل بین اجبار مسئولیت درونی نسبت به دیگران و نیازهای خودشان مبارزه ای در پیش دارند.

یکی از راه های ساده ای که ۲ ها می توانند از طریق آن شروع به خلق احساس درونی تعادل و یگانگی کنند این است که لباسهایی با رنگ های روشن متضاد بپوشند که با هم هماهنگی دارند.

معنی همکاری و پشتیبانی حقیقی برای ۲ ها اغلب این است که خودشان کمتر کار کنند و بگذارند دیگران بیشتر انجام دهند و از این طریق به کشف قدرتها، امکانات وجودی و مسئولیت های خودشان برسند.

همان ویژگی هایی که ۲ ها را به صورت امدادگران بزرگ اجتماع درمی آورد، باعث میشود که آنها نتوانند به خودشان برسند. بس که می خواهند برای دیگران مفید باشند بیشتر اوقات نیازهای خود را فدای نیازهای دیگران می کنند و از حد فداکاری عاشقانه هم فراتر رفته به جای امدادگری سالم به صورت برده ی دیگران درمی آیند. احساسات و نیازهای خود را انکار کرده یا آن را دست کم می گیرند و در آخر فقط کارهایی را میکنند که خودشان یا دیگران فکر می کنند که باید بکنند.

برای ۲ ها کلید یافتن تعادل در همکاری، آموختن اختلاف بین کمک به دیگران و بردگی برای آنهاست.

تا وقتی ۲ ها موفق نشده اند برای سلامت خود مرزهایی را بنیان گذارند، باید از موقعیت هایی که در ان مورد سوء استفاده ی جسمی، عاطفی، یا جنسی قرار میگیرند اجتناب کنند.

برای موفقیت در حل کشمکش های بیرونی و رسیدن به هماهنگی و تعادل، ۲ ها باید اول مسئله ی ناسازگاری درونی خود را حل کنند. لازمه ی رسیدن به تعادل ذهنی و عاطفی برای ۲ ها قبول مبارزه ای جدی است. وقتی برای تصمیم گیری ارزش های متضاد را سبک و سنگین کنند، برایشان انتخاب یکی در مقابل دیگری بسیار دشوار خواهد بود.

این افراد بدنی پرطاقت و عضلانی دارند، دارای قدرت بدنی ذاتی و بنیه ای قوی همراه با طاقت، صلابت و پشتکار هستند اما قدرت آنها ممکن است به صورت کله شقی، عدم انعطاف یا تنش ظاهر شود. به این دلیل مدیتیشن، رقص و یوگا و ورزش های رزمی برایشان بسیار مفید است.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۲ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

فرق بین کمک و بردگی را درک کن. بیاموز چه وقت بگویی بله و چه وقت بگویی نه.
یاد بگیر که همراه با تغییرات جریان یابی، در زندگی رها و همیشه قابل انعطاف باشی و بگذاری چیزهایی که جزء مسئولیت تو نیست کنار برود.
هر روز زمان مشخصی را به کشش، تفکر و مدیتیشن بگذران.
وقتی می خواهی در مورد عملی تصمیم بگیری ار سرت استفاده کن اما با احساسات درونیت پیش برو.

دستیابی به همکاری و تعادل

۱٫  در مورد شخصی فکر کن که در همکاری از خود تعادل نشان می دهد؛ هم به نیازهای خود احترام می گذارد و هم به نیازهای دیگران. اگر چنین شخصی را میشناسی که چه بهتر و گرنه قهرمان یک فیلم، کتاب یا شخصیت تاریخی را با چنین صفاتی در نظر خود مجسم کن.

۲٫  خود را به صورت آن شخص ببین و تصور کن احساس هماهنگی درونی می کنی و هم مسئول خودت هستی و هم پشتیبان دیگران. هماهنگ به سوی هدف های متقابل در محدوده ی روشن و متناسب با حدود و مرزها. از چه طریق می توانی این  را به مرحله ی عمل درآوری و در زندگیت هماهنگی بیشتر به وجود آوری؟

۳:  بیان و حساسیت

افرادی که برای رسیدن به هدف زندگیشان روی عدد ۳ کار میکنند به این دنیا آمده اند تا احساسات و عواطفشان را در جهت مثبت به کار گیرند و آنها را به صورت بیان فردی و قلبی مثبت در جهان بیان کنند. از آنجا که رسیدن به این هدف مستلزم پذیرش مبارزاتی است، افراد ۳ ابتدا باید با مشکلاتی چون بیان محدود و تحریف شده و همچنین حساسیت شدید عاطفی و شک و تردید مربوط به آن مواجه شوند. اینگونه افراد دارای قدرت بیان زیادی هستند. از آنجا که در زندگی نمی توان چیزی را به آسانی به دست آورد،  ها هم با مسائل مختلفی که مربوط به احساسات عاطفی آنهاست مواجه می شوند. احساساتی چون تردید و ترس و تمایل به تحریف احساسات.

انرژی بیان ۳ ها دارای قدرت اجتماعی بسیار زیادی است. این افراد بر گروهی تاثیر میگذارند و به افراد دیگری احساس وابستگی می کنند.. اینها خودشان را از طریق سخنرانی، نقاشی، پیکرتراشی، بازیگری، نویسندگی و یا دیگر مهارتها بیان می کنند. معمولاً این کارها را یکی یکی آغاز می کنند و همینکه اعتمادشان به توانایی هایشان افزایش یافت ا بیان احساس خود و تحت تاثیر قرار دادن دیگران چون خانواده، دوستان یا افراد گروهشان رضایت خاطر می یابند. تدریس، نویسندگی (مثلاً روزنامه نگاری) و تمرینات بدنی نیز به ۳ ها این امکان را می دهد که عواطف پرقدرتشان را ابراز کنند.

کلید موفقیت ۳ ها پرورش درک احساس دیگران و اجتناب از دلسوزی برای آنهاست.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۳ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

با تمرین پرسش از خود مثل اینکه من چه احساسی دارم و اکنون چه نیازی دارم احساسات و نیازهایتان را مستقیماً بیان کنید.
درمورد موضوعی در برابر جمع صحبت کنید و یا در فرصتی راه بیان شخصی خود را از طریق هنرهای رزمی یا وزنه برداری یا رقص و ایروبیک کشف کنید. به این ترتیب به شما کمک می شود تا بعد قابل انبساط و مثبت خود را احساس کنید.
بار دیگری که با تردیدی مواجه شدید منصفانه با ان برخورد کنید و از آن بگذرید.

دستیابی به حساسیت و بیان

۱٫  درمورد کسی که می شناسید یا شخصیت فیلم و داستان یا تاریخ فکر کنید و او را که قدرت بیان روشن، صادقانه و قدرتمندانه ی احساسات خود را دارد و در عین حال نسبت به شنوندگان حساس و هماهنگ است در نظر مجسم کنید.

۲٫  خود را به جای آن شخص تصور کنید که با احساس اطمینان به توانایی هایتان و اعتماد به نفس و خاطر جمعی به اینکه هنرمندانه و با حساسیت تمام، سطوح احساسات و شادیها و غم هایتان را با دیگران دی میان می گذارید دارید برای جمعی صحبت کنید. به چه شیوه های خاصی می توانید این کیفیات را به مرحله ی عمل درآورده و چیزی مهمتر و بزرگتر را در زندگی بیان کنید؟

۴:  ثبات و مراحل

افرادی که با ۴ به عنوان هدف زندگیشان کار می کنند به این جهان آمده اند تا با طی مراحل تدریجی به سوی اهداف انتخاب شده به ثبات و امنیت برسند. دستیابی به امنیت و یک پایه ی محکم، برای هر کسی هدف خوبی است، در عین حال برای ۴ ها این موضوع قلب هدف زندگی آنها را تشکیل می دهد. از آنجا که انجام آنچه به خاطرش به این جهان آمده ایم لزوماً آسان نیست، آنها که ۴ عدد هدف زندگیشان است در حوضه های ثبات، تعهد، صبر، روشن بودن و اشتیاق تعقیب مراحلی که در راه رسیدن به اهدافشان وجود دارد و گاهی آهسته و خسته کننده هم هست، با مسائل مشخصی روبه رو می شوند.

قبل از اینکه ۴ ها بتوانند در جهان بیرون به ثبات برسند لازم است دروناً به احساس ثبات بدنی، عاطفی و ذهنی رسیده باشند. و این اولین قدم اساسی به سوی رسیدن به اهدافشان در جهان است. ضرب المثل “آمادگی درست از اجرای ضعیف جلوگیری می کند” برای ۴ ها یادآور خوبی است. این آمادگی ممکن است شامل پاک شدن از مسائل ناگفته شان با والدین یا دیگر اعضاء خانواده شان که در اوایل زندگی به صورت بنیان ساختمان وجودیشان عمل کرده اند، باشد. همچنین لازمه ی آمادگیشان ممکن است تعهد به یک رابطه، یا تعهد به یک خط شغلی باشد، به عبارت دیگر پابرجا ماندن. چون هیچ درختی قبل از اینکه ریشه هایش را به عمق خاک بفرستد نمی تواند شکوفه کند، برای ۴ هایی که هنوز شروع به درست کردن هدف زندگیشان نکرده اند، اولین کار لازم این است.

کسانی که انرژی ۴ کار می کنند در شغلهایی مربوط به ساختمان و بنیانگذاری شرکت ها که تامین کننده ی زندگی بسیاری از مردم است پیشرفت می کنند. آنها به عنوان واسطه ی معاملات در کار املاک و کالاهای تجارتی و خدماتی نیز موفق خواهند بود.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی۴ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

هدف ها و تعهدات بزرگ را به قدم های کوچک تقسیم کنید و بر آنها غلبه کنید.
قدرت خود را با انعطاف پذیری بدنی و ذهنی متعادل سازید.
هر کاری را که به عهده می گیرید، خوب آماده شوید، تعهد بپذیرید و قدم به قدم آن را دنبال کنید.
وقتی می خواهید تصمیم بگیرید به احساسات درونی خود اعتماد کنید.

دستیابی به ثبات قدم و مراحل

۱٫  درمورد کسی که می شناسید یا شخصیت فیلم و داستان یا تاریخ فکر کنید، یک نقش نمونه که با خوب آماده شدن و دنبال کردن مراحل به سوی هدفش به ثبات و امنیت کلی رسیده است.

۲٫  خود را جای او در نظر بگیرید. ثابت قدم، پابرجا، با جهت گیری روشن و برداشتن یک قدم در هر مرحله و دانستن اینکه دستیابی به آنچه ارزویش را دارید فقط بستگی به زمان دارد. ببینید از چه طریق می توانید این کیفیات را به مرحله ی عمل درآورید و ثبات بیشتری به زندگیتان ببخشید.

۵:  آزادی و انضباط

[1]

افرادی که با انرژی ۵ به عنوان هدف زندگیشان کار می کنند به این جهان آمده اند تا از طریق انضباط، دقت و عمق تجربه به آزادی درونی برسند. در عین حال به دلیل اینکه راهی که ما را به هدف زندگیمان می رساند ممکن است سراشیب و صخره ای باشد، آنها ۵ هدف زندگیشان است در هر دو حوضه ی آزادی و انضباط با مشکلاتی روبه رو می شوند. آنها بین وابستگی و عدم وابستگی دچار نوسان می شوند و با وجود اینکه ممکن است به طور موقت یا حتی قهرمانانه انضباط را به عمل درآورند، خیلی زود حوصله شان از یکنواختی سر می رود.

در نهایت نوعی تجربه ی آزادی درونی به صورت فضیلتی دائمی در ۵ ها بروز می کند که بدون آن در هر وضعیتی که باشد احساس می کنند که در زندانند و با وجود این هیچ چیز نمی تواند در بندشان بکشد. این آزادی درونی در جهان به صورت اعتماد به نفس و استقلال عمل متجلی می شود. تا وقتی ۵ ها به تشخیص حس آزادی درونی و بیرونی که از نظم و توجه سرچشمه می گیرد نرسیده باشند گرفتار حالات متناقضی بین وابستگی فوق العاده و عدم وابستگی عکس العملی می شوند.

تلاش در طلب آزادی و استقلال بیشتر ۵ ها را به جستجوی پهنای تجربه ی آزادی میکشاند، درحالیکه آنها به این دنیا آمده اند تا عمق آزادی را تجربه کنند. انضباط و توجه، ۵ ها را به تجربه ی عمیق تر آزادی می رساند.

بیشتر ۵ ها با دست هایی چالاک و انگشتانی چابک و فرز به این دنیا آمده اند. آنها می توانند خیاطی کنند، به سرعت آموختن آلات موسیقی را بیاموزند، با سیخ و میخ خوب کار می کنند و چیز درست می کنند. ۵ ها به سرعت یاد می گیرند و به سرعت می فهمند، هر چیزی را یکبار و دبار انجام می دهند و بعد به نظر می رسد قبلاً بلد بوده اند. خیلی زود حوصله شان سر می رود، تنوع پایه ی زندگی آنها را تشکیل میدهد.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۵ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

برای پایه ریزی انضباط شکل های ساده ای از کارهای روزمره را برای خود معین کنید. اطمینان حاصل کنید که کارهای روزمره را با تنوع می آمیزید.
اجازه ندهید دلزدگی شما را از رفتن به عمق موضوعات و فعالیت ها باز دارد.
بین دو قطب وابستگی و عدم وابستگی تعادل ایجاد کنید.
سعی کنید در بیان آنچه می خواهید یا نیاز دارید روراست باشد.

دستیابی به آزادی و انضباط

۱٫  درمورد کسی که می شناسید یا شخصیت فیلم و داستان یا تاریخ فکر کنید که به نسبتی از آزادی و عمق تجربه از طریق لنضباط مداوم در طول زمان دست یافته است.

۲٫  خود را مانند آن شخص در نظر آورید که حتی در کوران وظایف و مسئولیت ها هم متمرکز بوده و احساس آزادی می کند. از هر طریق می توانید این کیفیات را به مرحله عمل درآورید و جزء عادات خود سازید و از ان طریق انضباط و آزادی را به زندگی خود وارد کنید؟

۶:  بینش و پذیرش

کسانیکه با عدد ۶ به عنوان هدف زندگی کار می کنند به این دنیا آمده اند تا بار دیگر ایدآلهای بلندشان را با واقعیات عملی وفق دهند و خودشان، نیایشان و لحظه ی حال را از ریق تصویر وسیعتر کمال ذاتی زندگی ببینند. آنها که ۶ هدف زندگیشان است لازم است به تمایلات کمال لبانه ی خود غلبه کرده و اولویت های حقیقی خود و تصویر بزرگتر را به یاد داشته باشند، نه اینکه روی جزئیات کوچک سواس نشان دهند. هدف زندگی مانند کوهی است که می خواهیم به قله ی  ان صعود کنیم و ۶ ها در این صعود با مسائل، مشکلات و مبارزاتی در زمینه ی ایدآلیسم و کمال طلبی شان مواجه میشوند از جمله قضاوت در مورد خود و دیگران و نتیجه ی آن که ناامیدی از خودشان و دیگران است.

هر چه بیشتر ۶ ها در کمال درونی خودشان ساکن شوند به کمال وسیعتری در دنیا دست می یابند. وقتی ۶ ها به صورت مثبت عمل کنند، می توانند به دیگران کمک کنند تا کما و زیبایی درونی خود و جنبه ی مثبت زندگی را ببینند. به تدریج آنها نور کمالی را که از دنیای اشکال به این جهان می تابد، درک خواهند کرد.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۶ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

وقتی با کمال طبیعی خود روبه رو می شوید، به یاد این کلمات بیفتید: “این به اندازه ی کافی خوب هست.”
به یاد داشته باشید چیزی ه به حساب می آید کاری نیست که می کنید بلکه این است که چگونه ان کار را انجام می دهید.
قبول کردن هر رویدادی و بردن بهترین استفاده از آن را بیاموزید، همچنین پاسخ خود را همانگونه که هست قبول کنید.
بگذارید تصورات شما دباره اینکه چه کسی می توانید بشوید به شما لهام بخشد و شما را به پیش براند. در عین حال از  زندگی حال خود لذت ببرید.

۷:  اعتماد و گشاده دلی

افرادی که روی عدد ۷ به عنوان هدف زندگیشان کار می کنند به این دنیا آمده اند تا به نور یا روح درونی خودشان، دیگران و مراحل زندگیشان به اندازه ای اعتماد کنند که به احساس امنیتی برسند که قلبشان را به روی دنیا باز کنند و زیبایی درونیشان را با دنیا قسمت کنند.

آنچه به خاطر به عمل درآوردنش به این جهان آمده ایم معمولاً آسان به دست نمی آید، در عین حال آنها که عدد زندگیشان ۷ است در زمینه ی اعتماد و گشاده دلی با موانع و مشکلاتی روبه رو می شوند.

انرژی ۷ ها به سوی درون جریان می یابد. با وجود اینکه ممکن است در زمینه های متعددی در دنیا به موفقیت برسند اما عمیق ترین انگیزه ها و تقدیرشان در کار پردازش درونی است تا دستاوردهای بیرونی. بیشتر ۷ ها—حتی انها که از موفقیت در کارشان لذت می برند—شغل دوران زندگی قسمتی از یک جستجوی وسیعتر و عمیقتر است خواه تا به حال از ان اگه شده باشند یا نشده باشند. بسیاری از ۷ ها کار می کنند تا بتوانند پول به دست اورند و به دنبال علائق دیگر بروند. کار اولیه ی آنها در درون انجام می گیرد.

این افراد تمایل به استقلال داشته و اغلب انسانهای تنهایی هستند. حتی اگر در ظاهر دوستدار جمع به نظر آیند به ندرت مراحل خصوصی درون خود را با دیگران در میان میگذارند، چون ناخودآگاه می ترسند یا خجالت زده می شوند. بعضی از ۷ ها که فاقد مرزهای لازم هستند همه چیز را در میان می گذارند و بعد احساس رنجش، گول خوردگی و یا مورد سوء تفاوهم قرار گرفتن می کنند.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۷ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

وقتی سوالی دارید از خودتان بپرسید: “چی میشد اگر می دانستم؟” و بعد ببینید چه جوابی می آید.
آخرین سعی خودتان را به عمل آورید تا آنچه را که واقعاً در قلبتان است در میان بگذارید.
به نیاز خودتان برای تنهایی احترام بگذارید، اما جرات کوچک در میان گذاشتن گشاده دلانه ی احساساتتان را هم بپذیرید.
به غرائز و الهامات خود اعتماد کنید. شما متخصص بدن و زندگی خودتان هستید.

دستیابی به اعتماد و گشاده دلی

۱٫  درمورد کسی که می شناسید، یا یک شخصیت از یک فیلم، کتاب یا تاریخ فکر کنید. یک نمونه که با مردم راحت و رها است و به آنها اعتماد می کند، که افکار و احساسات عمیقش را بدون احتیاط و ترس آشکار می سازد و به دانش الهامی خودش اعتماد دارد.

۲٫  خود را جای آن شخص تصور کنید. احساس امنیت و ارتباط با دیگران داشته باشید، راحت و باز باشید. ببینید از چه راه هایی می توانید این کیفیات را به مرحله ی عمل در آورید و اعتماد گشاده دلی بیشتری به زندگیتان ببخشید؟

۸:  وفور و قدرت

افرادی که با انرژی ۸ به عنوان هدف زندگیشان کار می کنند به این دنیا آمده اند تا با فراوانی، قدرت و تشخص زندگی کرده و از موفقیت های خود در راه خیر عموم استفاده کنند.

در عین حال از آنجا که هدف زندگی ما در ذات خود چالش هایی برایمان به ارمغان می آورد، آنها که ۸ عدد زندگیشان است باید در ارتباط با پول، قدرت، مقام، کنترل نیروهای درونی و بیرونی و تشخص، مشکلات را از پیش پای خود بردارند. تمام ۸ ها باید برای رسیدن به موفقیت در برابر ترسهای متضاد و دو پهلو و باورهای ناخودآگاه محرکات آنی که باعث می شوند آنها از موفقیت های مادی بپرهیزند، انگیزه های درونی و گاهاً سرکوب شده ی خود را هم آشتی دهند.

در بعضی از ۸ ها موضوعات مربوط به پول غالبند، بعضی دیگر با موضوعاتی درمورد قدرت، کنترل، مقام یا تشخص روبه رو می شوند. در طول حرکت ۸ ها به سوی قله، تمام زمینه ها باید مورد مطالعه قرار گیرد، متعادل و روشن شوند. افرادی که با عدد ۸ کار می کنند باید ابتدا دروناً به تجربه ی وفور، قدرت و اخترام دست یابند تا بتوانند این کیفیات را به صورتی موثر در دنیا به ظهور برسانند.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۸ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

از طریق ورزش های رزمی یا از راه دیگری که باعث می شود شما بتوانید با قدرت و قاطعیت درونی خود به طور سازنده ای به سلوک و عملکرد برسید، به این قدرت ها واقعیت بخشید.
مسئولیت هرگونه وفور و فقدان را در زندگی خود به عهده گیرید.
ببینید حقیقتاً درمورد دارایی، قدرت و مقاطع عالی چه نظری دارید؟
نعمات خود را بشمارید و قدر وفوری را که همین الان در زندگی دارید بدانید. بخشی از نعمات خود را با دیگران قسمت کنید.

دستیابی به فراوانی و قدرت

۱٫  درمورد کسی که می شناسید، یا یک شخصیت از یک فیلم، کتاب یا تاریخ فکر کنید. یک نمونه ی شخصیتی که تجلی دهنده ی دارایی و دهش سخاوتمندانه است، کسی که از موانع و مشکلات مربوط به پول گذشته و می تواند هر جا که لازم باشد با قاطعیت عمل کند.

۲٫  خود را جای آن شخص تصور کنید: حقیقتاً در فراوانی بدون هیچگونه احتیاط و توجهی به پول با احساس قدرت درونی خود و تقسیم آن به صورت مثبت با دیگران، از چه راه هایی می توانید این کیفیات را به مرحله ی عمل در آورید و وفور بیشتری به زندگیتان وارد کنید؟

۹:  تمامیت و عقل

کسانی که روی عدد ۹ به عنوان هدف زندگیشان کار می کنند به این دنیا آمده اند تا با هماهنگی با بالاترین حالت تمامیت وجودیشان زندگی کنند و زندگی خود را در خط خِرد الهام قلبیشان قرار داده و به دیگران با نمونه وجودی خودشان روحیه بدهند. چون انجام وظایف این جهان ما با چالش هایی همراه است، آنها که عدد زندگیشان ۹ می باشد، در حوضه های تمامیت و عقل دچار موانع و مشکلاتی می شوند.

با وجود اینکه در همه ی ما امکان رهبری کردن دیگران وجود دارد، ۹ ها می توانند رهبری را به خالص ترین صورت ممکن یعنی رهبری از طریق الگو قرار گرفتن، نشان دهند. آنها که با ۹ کار میکنند با نیروی جذبه ای به این جهان می آیند که دیگران را به سوی خود می کشانند. بنابراین در نهایت یا دیگران را به صورت مثبت رهبری می کنند یا منفی.

آنها باید تشخیص دهند که نمونه ای که از خود ارائه می دهند و نوع زندگیشان، چه خوب و چه بد از طرف دیگران مورد تقلید قرار می گیرد. اگر ۹ ها به صورتی غیراخلاقی حرف بزنند یا عمل کنند، در روابط سوال برانگیز جنسی قرار گیرند، یا عادات ناسالمی از خود بروز دهند، باید در نظر داشته باشند که با اعمال خود دارند چه چیزهایی را به دیگران می آموزند.

البته تمام ۹ ها نقش معلم یا رهبر را بر عهده نمی گیرند، بعضی از آنها ممکن است کابینت ساز، نجار، موسیقیدان یا حتی پستچی باشند. یعنی ممکن است در هر شغلی وارد شوند. اما وقتی با دیگران روبه رو می شوند و رابطه برقرار می کنند، مردم به آنها به عنوان یک رهبر نگاه می کنند.

فهرست عملکرد

اعمال زیر می تواند در زندگی ۹ ها تحولات زیادی به وجود آورد:

به عقاید و انتخاب های دیگران احترام بگذارید اما بالاتر از همه به قلب خود گوش فرا دهید.
قبل از گرفتن هر تصمیمی از خودتان بپرسید: “نفس برتر من در این مورد چه می گوید؟”
به خاطر داشته باشید که نقش شما در ندگی هر چه که باشد و خواه آن را دوست داته باشید یا نه، شما با مثال وجودی خود دیگران را رهبری می کنید.

دستیابی به تمامیت و عقل

۱٫  در مورد کسی که می شناسید، یا یک شخصیت از یک فیلم، کتاب یا تاریخ فکر کنید. یک نقش نمونه که با مثال وجودیش رهبری می کند، کسی که زندگیش، تمامیت و عقلش به دیگران الهام بخشد.

۲٫  خود را جای او در نظر گیرید. با زندگی براساس اصول برتر، خوشحال از خدمت به یک هدف بالاتر. ببینید از چه راهی می توانید این کیفیات را به مرحله عمل در آورید و عقل برتر و درستی را به زندگیتان وارد کنید؟

باتوجه به کلیه ی مطالبی درمورد اعداد در بالا ذکر شد، نتیجه گیری کلی که به ذهن تک تک ما می رسد این خواهد بود که اگر می خواهیم تقدیرمان را در جهان متجلی سازیم، ابتدا باید آن را در درون خود به وجود آوریم.

اگر به صورت یکی از ۱ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است خلاقیت و اعتماد به نفس را به این دنیا بیاوریم، ابتدا باید به تجربه ی جریان درونی برسیم.
اگر به صورت یکی از ۲ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است که به حقیقت همکاری و تعادل دست یابیم، ابتدا باید تعادل و تمامیت را در روحمان استوار سازیم.
اگر به صورت یکی از ۳ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است بیان و حساسیت مثبت را در دنیا جاری سازیم، ابتدا باید بتوانیم با عمیق ترین احساسات خود رابطه برقرار کنیم.
اگر به صورت یکی از ۴ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است پایه گذار ثبات بوده و از مراحل پیروی کنیم، ابتدا باید برای ساختن ثبات درونی مراحل روشنی را در درون به عمل آوریم.
اگر به صورت یکی از ۵ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است به آزادی و انضباط دست یابیم، ابتدا باید خودمان برای رسیدن به آزادی درونی، انضباط را به کار بریم.
اگر به صورت یکی از ۶ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است نیروی تصور و بینش و پذیرش را در جهان ابراز کنیم، ابتدا باید کمال زندگی خودمان را قبول کنیم.
اگر به صورت یکی از  ۷ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است اعتماد و گشاده دلی را به جهان عرضه داریم، ابتدا باید به خودمان اعتماد کنیم و زندگی و قلبمان را بگشاییم.
اگر به صورت یکی از ۸ ها در این جهان زندگی می کنیم و قرار است به وفور و قدرت در جهان دست یابیم، ابتدا باید وفور درونی خود را تجربه کنیم.
اگر به صورت یکی از ۹ ها در این جهان زندگی می کنیم تا تمامیت و خرد را به جهان بیاوریم، ابتدا باید اصول برتر را در درونمان بیابیم.

“هرگز برای شدن آنچه می توانستیم بشویم، دیر نیست.”

_جورج الیوت_

[1]