- مردمان - http://www.mardoman.net -

متولدین ماه های و نوع قهوه ترجیهی

[1]

برج حمل (فروردین) 897

یک کلام، ختم کلام…سه فنجان اسپرسو حال قوچ ما را حسابی جا میاره!

برج ثور  (اردیبهشت)

898کاپوچینو…البته فنجانش حتماً باید اعیونی باشه. می دونید که متولدین این ماه چقدر مادی گرا هستند!

 

برج جوزا (خرداد)

899همه چیز باید دوتایی باشه! متولدین این ماه یک فنجان شیر قهوه ی دوبل سفارش می دهند.

برج سرطان (تیر)

900متولدین این ماه که افرادی راحت طلب و در جستجوی آرامشند، همانطور که در خانه روی صندلی راحتی خود ولو شده اند، از خوردن یک فنجان قهوه ی موکا (قهوه و شکلات) بسیار لذت خواهند برد.

برج اسد (مرداد)

901به قهوه ی خود کمی پودر شیر اضافه میکنند. باعث می شود بتوانند سخنرانی شان را بهتر ارائه دهند.

برج سنبله (شهریور)

902همه چیز باید با دقت و ظرافت انجام شود: متولدین این ماه طالب قهوه ی امریکایی هستند (قهوه ی معمولی خانگی اصلاً باب طبع آنها نیست).

برج میزان (مهر)

[1]

903لازم نیست به آنها یاد بدهید چطور عدالت را رعایت کنند…شیر و قهوه، هر دو به یک میزان، انتخاب آنها خواهد بود.«هاآنها

برج عقرب (آبان)

904همه چیز باید خالص باشد… بی بروبرگرد انتخاب این افراد قهوه ی بدون شیر یا شکر خواهد بود.

برج قوس (آذر)

905توی چله ی  زمستون، یک فنجان شیر کاراملِ یخی مناسب حال متولدین این ماه است.

برج جدی (دی)

906همیشه باید صرفه جو بود…متولدین این برج تصور میکنند که فقط یک فنجان قهوه ی اسپرسو برای رفع حاجت کافی است.

برج دلو (بهمن)

907از دیدگاه متولدین این ماه، چای تمشک جایگزین خوبی برای قهوه است. این افراد از مرزهای جامعه ی مدرن نیز فراتر می روند. به نظر آنها استفاده از کافئین کاملاً بی مورد است و برای سلامتی هم ضرر دارد.

برج حوت (اسفند)

908برای اینها چای همشه جایگزین خوبی برای قهوه بوده است. فراموش نکنیم که متولدین این ماه بالاتر از همه ی ما قرار دارند…در حین اینکه به آرامی به پشتی صندلی خود تکیه داده اند، آماده اند که بر موج آینده سوار شوند.

[1]