- مردمان - http://www.mardoman.net -

روشهای غلبه بر دردها و ناراحتی ها

[1]

درد و ناراحتی افکاری هستند که در ذهن شما به وجود می آیند و گاهی قویتر از آن به نظر میرسند که بتوان برآنها غلبه کرد. کسانی که کنترل کمی روی عمل خود دارند وقتی با این افکار و احساسات روبرو میشوند میتوانند با استفاده از مراحل زیر کم کم بر آن غلبه کنند. بسیاری از افراد میتوانند احساسات خود را سرکوب و درد و غم را پنهان کنند اما با یک اندیشه کنترل شده و اراده قوی میتوان درد، غم و احساسات را تاحد زیادی نادیده گرفت. البته نادیده گرفتن درد و احساسات شما را تبدیل به فردی شکست ناپذیر نمیکند اما باعث میشود محکمتر و شجاع تر شوید. این نوع احساسات آزار دهنده هستند و افرادی با روح، جسم و ذهن ضعیف نباید به آن مبتلا شوند.

۱٫ همراهی کنید. هرکسی یک مکانیزم طبیعی و البته لازم برای نادیده گرفتن غم و احساسات منفی دارد. کار بزرگی که باید بکنید این است که  وقتی آمادگی دارید کاملا به احساسات خود توجه کرده و به آنها رسیدگی کنید. هر چند که گاهی اوقات لازم  است که آنها را برای مدتی نادیده بگیرید. مثلا وقتی که افکار برای مقابله خیلی قدرتمند هستند و شما آماده مقابله نیستید. یا زمانی که  پای نیازهای اساسی در میان است نظیر نیاز برای بقا یا تلاش برای کسب درآمد یا گفتگو در مورد یک موقعیت سخت با افرادی که با شما موافق نیستند و یا محفاظت از خودتان در برابر خطرات زود گذر .

۲٫ مخالفت کنید. به این هشدارها توجه کنید. مخفی کردن احساسات میتواند پیشرفت شما را به تاخیر بیندازد و از اعتماد و رابطه سالم شما با دیگران جلوگیری کند.

۳٫ خشم خود را کنترل کنید. قبل از هر چیزی مهمترین مسئله خشم است. خشم درونی مانعی برای تفکر است. بر روی خشم خود تمرکز نموده و با آن مقابله کنید.

[1]

۴٫ اگر میخواهید بدون هیچ غم و اندوهی زندگی کنید احساس خود تان را هر چه که هست متوقف کنید، بعد از این که توانستید خشم خود را به قدر کافی کنترل کنید بدون ناراحتی بخودتان بگویید: اهمیت نده. این گام بعدی در آگاهی است و دلیل آن این است که خودتان را در افکار و احساسات غرق نکنید. سعی کنید اهمیتی ندهید و بگویید من زندگی ام را کنترل میکنم. جسور و قوی باشید. این افکار را از سرتان بیرون کنید و اگر شما اجازه ندهید هیچ چیز نمیتواند شما را آزار دهد.

۵٫ درد و استرس های ذهنی به خاطر درد جسمی را فراموش کنید. این روش قدری متفاوت تر است زیرا اکنون شما باید تا  تمام شدن درد و رنج جسمی صبر پیشه کنید. این روش به این معنا نیست که خود را نادیده بگیرید.  فقط باید وقتی آسیبی میبینید احساس درد را قبول کنید. از دیگران کمک بگیرید یک دوست یک همکار و ترجیحا شخصی بزرگتر از خودتان.

۶٫ تمرکز. اکنون شما باید حقیقتی را در زندگی خود دریابید و روی آن تمرکز کنید. آن حقیقت این است که تمام احساسات شما از افکار و خیالاتی سر چشمه میگیرد که در ذهن شماست و به شما میگوید چه چیز درست و چه چیز نادرست است، درست شبیه یک جرقه و یا قلقلک. آنچه که شما  باید انجام دهید  این است که درک کنید با هدایت و کنترل فکر میتوانید کار نادرست را به درست، غم را به شادی و…تبدیل کنید. تمام کاری که شما باید با درد و غم انجام دهید این است که به خود بگویید این چیزها آسیبی نمیرسانند. به نظر ساده میرسد اما  سخت تر از آن است فکر میکنید.

۷٫ از سخنان الهام بخش کمک بگیرید. نکات و سخنان  الهام بخش را پیداکنید . به ترانه هایی با اشعار و محتوای قوی گوش کنید

۸٫ دانید که پایان شب سیه سپید است و شما برای همیشه گرفتار رنج و غم نخواهید بود.

 مترجم: زهرا شریعتی

[1]