- مردمان - http://www.mardoman.net -

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۰)

[1]

یک…
یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛
یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛
یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛
یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛
امید می تواند رافع روحتان باشد؛
یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛
یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد؛

امروز آن "یک" باشید…


.
.

[1]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۸) [2]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۷) [3]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۶) [4]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۵) [5]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۴) [6]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۳) [7]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۲) [8]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۱) [9]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۰) [10]

جملات الهام بخش برای زندگی (۹) [11]

جملات الهام بخش برای زندگی (۸) [12]

جملات الهام بخش برای زندگی (۷) [13]

جملات الهام بخش برای زندگی (۶) [14]

جملات الهام بخش برای زندگی (۵) [15]

جملات الهام بخش برای زندگی (۴) [16]

جملات الهام بخش برای زندگی (۳) [17]

جملات الهام بخش برای زندگی (۲) [18]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱) [19]

[1]