- مردمان - http://www.mardoman.net -

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۷)

[1]
دخترها مثل سیب های روی درخت هستند. بهترین هایشان در بالاترین نقطه درخت قرار دارند. برخی پسرها نمی خواهند به بهترین ها برسند چون می ترسند سقوط کنند و زخمی شوند، بنابراین به سیب های پوسیده روی زمین که خوب نیستند اما به دست آوردنشان آسان است، اکتفا می کنند. سیب های بالای درخت فکر می کنند مشکل از آنهاست درحالی که آنها فوق العاده اند. آنها فقط باید منتظر آمدن پسری بمانند که آن قدر شجاع و لایق باشد که بتواند از درخت بالا بیاید. 


.
.

[1]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۸) [2]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۷) [3]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۶) [4]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۵) [5]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۴) [6]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۳) [7]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۲) [8]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۱) [9]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۰) [10]

جملات الهام بخش برای زندگی (۹) [11]

جملات الهام بخش برای زندگی (۸) [12]

جملات الهام بخش برای زندگی (۷) [13]

جملات الهام بخش برای زندگی (۶) [14]

جملات الهام بخش برای زندگی (۵) [15]

جملات الهام بخش برای زندگی (۴) [16]

جملات الهام بخش برای زندگی (۳) [17]

جملات الهام بخش برای زندگی (۲) [18]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱) [19]

[1]