- مردمان - http://www.mardoman.net -

جملات الهام بخش برای زندگی (۶)

[1]
به هیچکس اجازه ندهید احساسات شما را جریحه دار کند. باید روی پای خود بایستید و مبارزه کنید. کسانی وجود دارند که حاضرند هر کاری انجام دهند تا شکست شما را ببینند. هرگز نگذارید به هدفشان برسند. سرتان را بالا نگه دارید، بر چهره تان لبخندی بنشانید و محکم بمانید.


.
.

[1]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۸) [2]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۷) [3]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۶) [4]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۵) [5]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۴) [6]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۳) [7]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۲) [8]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۱) [9]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۰) [10]

جملات الهام بخش برای زندگی (۹) [11]

جملات الهام بخش برای زندگی (۸) [12]

جملات الهام بخش برای زندگی (۷) [13]

جملات الهام بخش برای زندگی (۶) [14]

جملات الهام بخش برای زندگی (۵) [15]

جملات الهام بخش برای زندگی (۴) [16]

جملات الهام بخش برای زندگی (۳) [17]

جملات الهام بخش برای زندگی (۲) [18]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱) [19]

[1]