- مردمان - http://www.mardoman.net -

چطور شرایط سیاسی را تحلیل کنید

[1]

دنیا محیط پیچیده ای است. اگر شهروند وظیفه شناسی باشید، احتمالاً دوست دارید که در سیاست درگیر شوید اما مطمئناً نمی خواهید طرفدار چیزی شوید که به آن اعتقادی ندارید. پس برای اینکه بفهمید چطور می توانید شرایط سیاسی جامعه ای که در آن زندگی می کنید را تحلیل کنید، مراحل زیر را مد نظر قرار دهید.

مراحل

 

قدم اول: اگر برایتان امکان دارد در کلاس علوم سیاسی شرکت کنید. قبل از انتخاب کلاس درمورد آن آموزشگاه و پیشینه استاد آن و مشارکت سیاسی او تحقیق کنید و یادتان باشد که اعتقادات او برای خود اوست. سعی کنید یک سبک تحلیلی قوی برای خودتان داشته باشید و ایدئولوژیتان را از کسی تقلید نکنید.

قدم دوم: گروههای داوطلب محلی و سازمانهای غیردولتی را برای شرکت در کارگاه ها و سخنرانی هایی با موضوعاتی که به آن علاقه دارید، انتخاب کنید. در این کارگاه ها شرکت کرده و سبک تحلیلی خودتان را در آن تمرین کنید.

قدم سوم: اینکه حرفهایی که دیگران میگویند صحت دارد را دستکم نگیرید. پول و جان های زیادی در سیاست سرمایه گذاری شده است و آدمهای مختلف می خواهند که شما را به سمت خودشان بکشند. تنبل بودن در تحقیق کردن باعث می شود دیگران بتوانند به راحتی دروغ هایشان را به شما بقبولانند. مراقب اطلاعاتی که از وکلاء، اخبار و کارشناس های احزاب و گروه های مختلف دریافت می کنید باشید.

قدم چهارم: درمورد موقعیت سیاسی که می خواهید تحلیل کنید، تا میتوانید مطالعه کنید. یادداشت برداری کنید و پاسخ این سوالها را درمورد چیزهایی که می خوانید به دست آورید:

[1]
– چه اطلاعاتی بی طرف و قابل اثبات است (چه کسی، چه چیزی، کجا، کی، چطور)؟
– چه اطلاعاتی تحلیلی است (چرا، چطور، به چه معنی است، چه کسانی متاثر از آن هستند، چطور باید واکنش دهید)؟
– چه کسی این اطلاعات را به شما میدهد (روزنامه، تلویزیون، سیاستمداران)؟
– از گفتن این اطلاعات به شما چه فایدهای می برند (فروش، آراء)؟
– آنها برای تفسیر این واقعیت ها به این صورت چه انگیزه سیاسی، مالی یا انگیزه دیگری دارند؟
– این انگیزه ها با اعتقادات شخصی شما چه سازگاری دارد؟
– آیا همه واقعیات آنها درست است (به منابع، دانشنامه ها، صورتجلسات، ویدئوهای خام و … نگاهی بیندازید)؟

– آیا کسی دیگر تفسیر دیگری از واقعیات آنها ارائه کرده است؟

قدم پنجم: با کسانیکه با نتیجه گیریهای شما درمورد آن موقعیت سیاسی هم عقیده اند حرف بزنید. ببینید چه چیزی آنها را متقاعد کرده است.

قدم ششم: با کسانیکه با نتیجه گیری های شما درمورد آن موقعیت سیاسی هم عقیده نیستند حرف بزنید. ببینید چه چیزی آنها را توجیه کرده است.

قدم هفتم: از کسی که درمورد آن موقعیت سیاسی دانش کافی دارد بخواهید اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهد. از نظرات آنها تشکر کنید و همان سبک تحلیلی خودتان را روی آن اجرا کنید.

نکات

 

• مراقب اصطلاحات باشید، آنها کلمات و ایده هایی هستند که تعریف مشخصی ندارند و برای ترساندن شما، بدون اینکه اطلاعات واقعی به شما بدهند، ساخته شده اند.

• کتابخانه دوست شماست.

• با موضوعاتی شروع کنید که به آن علاقه مندید. سیاست اصلاً خسته کننده نیست اما اگر بخواهید آن را به طور کامل بررسی کنید، باید به آن عادت کنید.

• غریزه تان هم دوست شماست.

هشدارها

 

بعضی ها واقعاً از حرف زدن درمورد سیاست بدشان می آید. شاید این افراد به نظر شما تنبل یا بی تفاوت باشند. شما هم شاید به نظر آنها آزاردهنده و پرمدعا برسید. یادتان باشد که دیدگاه سیاسی شما مانع از این نیست که انسانی مهربان و باملاحظه باشید.
[1]