- مردمان - http://www.mardoman.net -

با افزایش اعتماد به نفس، استرس خود را کاهش دهید

[1]

هموراه در مقالات مختلف به رابطه ی موثر ورزش و کاهش استرس و بهبود آن برای هر فرد اشاره شده است .  استرس و اعتماد به نفس با هم رابطه ای معکوس دارند ( بطور مثال افزایش یکی از از این دو باعث کاهش دیگری و بالعکس می شود)، و در نهایت در هر فرد انعکاسی متفاوت ایجاد میکند.

مطالعات پی در پی نشان می دهد که افزایش اعتماد به نفس ، در کاهش میزان استرس بسیار موثراست  . محققین همچنان معتقدند ، استرس مزمن ( استرس پست سرهم که هیچ حالت آرامشی بین آن نباشد ) منجر به کاهش اعتماد به نفس می شود . طبق شواهد موجود ، شما با سعی در بالا بردن اعتماد به نفس ، خود بود به خود ، مضرات استرس را کاهش می دهید و درمقابل ، همزمان با کاهش تدریجی  اعتماد به نفس ، استرس خود عاملی جهت مضاعف کردن سیر این کاهش می شود.

واقعا” چه طور می شود و چرا رابطه ی این دو عامل اینچنین است ؟ یکی از دلایل ، خود معنای این دو حالت از نظر علمی است . اعتماد به نفس ، شناخت و باور ارزشهای فردی است توسط خود شخص که این موضوع به خودی خود جای بحث دارد. در واقع اعتماد به نفس ، باورها و تصویر توانایی ها ی ما است و حسی است که هر فرد نسبت به خود دارد . باید بدانیم که استرس  همان  واکنش هر فرد نسبت به برخورد با یک وضعیتی است که فرد مجبور است خود را با آن  وفق دهد ، بنابراین در مواجه شدن با موقعیتی جدید ، براحتی می توانیم آن را با باور توانانی های خود که همان اعتماد به نفس است ،مهار کنیم .

بخش دیگر این دلایل ، مربوط به پذیرش باورهای ما در مورد نحوه ی زندگی و قبول آن به معنای واقعی است . با اعتماد به نفس بالا ، توانایی برای تحمل عوامل استرس زا افزایش یافته و متعاقبا” جهت اجتناب از آنها و  ترمیم وضعیت موجود ، بدنبال راه حال های مناست می گردیم.چرا که ما معتقدیم اینقدر شایستگی داریم که رنج ناشی از استرس را تحمل نکنیم .

[1]

So what’s going on here?

تا اینجا دریافتیم که افزایش اعتماد به نفس ، کاهش استرس را بدنبال دارد ، حال سوال این است که چگونه می توان این اعتماد را قبل از شروع حالات استرس و جهت خنثی کردن عوامل آن ، افزایش دهیم .

تئوری های مختلف و پیچیده ای در مورد این موضوع مطرح شده است ، در اینجا به سه راهکار ساده که نتیجه تحقیقات مرکز روان درمانی دانشگاه تکزاس است اشاره می کنیم :

۱-     به ندای ضمیر ناخود آگاه خود توجه نکنید : اینکه دائما” به شما می گوید که نمی توانید این کار را انجام دهید !

۲-     خود را پرورش دهید : از نظر  روحی و جسمی خود را تقویت کنید.

۳-     از کسان دیگر کمک بگیرید : بدانید که چه کسی می توانید شما را در این کار یاری دهد ، طی کردن این راه به تنهایی خیلی موفقیت آمیز نیست .

بدلیل متفاوت بودن حالات و موقعیت زندگی هر فرد ، لازم نیست که در اجرای راهکارهای فوق ، آنها را به ترتیب اجرا کنید ، می توانید این راه حل ها را در یک زمان و با تعاملی دقیق ، انجام دهید ، بطور مثال ، همزمان ، بدون توجه به ندای منفی درونی خود ، روح و جسم خود را پرورش دهید و در این راه از کمک دیگران نیز بهره ببرید. 

البته صرف نظر از مزایای تعامل این عوامل ، تک تک موارد فوق ، جایگاه ویژه ای برای خود دارند و مقالات و راهکارهایی جداگانه ای با شرح جزئیات چگونگی نیل به این اهداف منتشر شده است . برای مثال بطور کامل بررسی کرده اند که چطور می توان بر ضمیر ناخود آگاه خود که مسبب ایجاد افکار منفی است مبارزه کنیم ، و در آخر رعایت دقیق و علمی این موارد پلی خواهد بود برای رسیدن ما به یک زندگی ایده آل و دلخواه.

[1]