- مردمان - http://www.mardoman.net -

قدرت تجسم گرایی و تخیّل برای کاهش استرس

[1]

افکار ما همواره بر اعمال و رفتار ما تأثیر گذارند. اگر دائماً منفی بافی کنید و با افکار استرس زا ذهن خود را درگیر کنید، ناخودآگاه تبدیل به فردی بی روحیّه و غمگین می شوید. بطور مثال، اگر تصور کنید که کارهای شغلی و روزمره شما باعث بروز سردرد می شود، احتمالاً هرروز پس از پایان کاری با حالتی خسته به خانه می روید. همگی اینها نشان دهنده ی تأثیر مستقیم  قدرت فکر و تصورات بر واکنش های جسمانیست.

شما می توانید با نیروی تمرکز بر تصورات و افکار خود، موجب کاهش و در نهایت از بین رفتن استرس، نگرانی، آشفتگیهای مزمن شوید، همچنین با استفاده از نیروی تخیّل خود می توانید به درجات آینده نگری و قدرت تجسم گرایی دست پیدا کنید. طی کسب مهارتها و گذشت تنها چند هفته، قادرید بر این فن مسلط شوید. در ذهن خود مکان ها و برنامه های احتمالی یکی دو روز آینده را تصور و پیش بینی کنید، بهترین وقت برای این کار صبح زود قبل از اینکه از تختخواب خود بیرون بیایید، است.

مهارتها

برای شروع تجسم گرایی، روی یک صندلی یا جای راحتی بنشینید و چشمهایتان را ببندید، عضلات خود را آزاد بگذارید و از هرگونه گرفتگی رها کنید. زمانی که به حس آرامش رسیدید، مکان و زمان و اتفاقات خوشایندی را که دوست دارید، تصور کنید. برای مثال، آبشاری در یک کوهستان، آبی که با شدّت ولی زیبا از فراز کوهها به پایین می ریزد، درختان سرسبزی که در اطراف آن هستند، آسمان و نور خورشیدی که از میان درختان سایه می اندازد و … فرض کنید در این مکان با این مناظر، نفسی عمیق می کشید و از بوی نم آبشار و عطر درختان لذّت می برید. به صداهای اطراف گوش کنید، صدای خوردن آب به صخره ها، صدای پرنده ها و جیرجیرک ها، زیر پاهایتان چه حس می کنید؟ یا روی صخره و کوه هستید یا روی چمن های نمناک، تن خود را به آب خنک آبشار بزنید و از آن بنوشید. چه طمعی دارد؟

[1]

هر چه در عمق این تصورات بیشتر غوطه ور شوید، بدن شما آرامتر شده و استرس و خستگی از بدنتان بیرون می رود. به منظور تقویت حالات خود می توانید با خود جملاتی چون، “من دارم از اضطرابها خلاص می شوم”، “الآن کاملاً خونسرد و آرام هستم” را تکرار کنید.

مثال:

همواره از مکان های زیبا و دلپذیر آغاز کنید. در اینجا به مثالی از یک تمرین واقعی تجسم گرایی توجه کنید:

از بهترین جایی که دوست دارید آنجا باشید شروع کنید. راحت بنشینید یا دراز بکشید، نفسی عمیق بکشید. تمام استرسها و گرفتگی عضلات را برطرف کنید. از همین لحظه سفر رویایی شما شروع می شود، جایی که همیشه فکر می کردید در آنجا آرام می شوید.

به مناظر و صحنه های اطراف آن جا نگاه کنید. چه احساسی دارید؟ آرام و خونسرد هستید. به صداها، عطرها توجه کنید. کمی در مکان تصوّری خود راه بروید. به احساس درونی خود دقت کنید، با خود بگویید، “من از اینجا لذّت می برم و عاری از هر گونه نگرانی و آرام هستم” . با تکرار موارد فوق و جملات آرامش دهنده، به نتایج بیشتری می رسید.

پس از تجسم و استراحت کامل در فضای رویایی خود، به آرامی چشمهای خود را باز کنید. نفس های منظم و آرامی بکشید و لحظاتی را به آنچه که تصوّر کردید، فکر کنید و بعد از آن نیز تا جایی که وقت دارید به همان حالت استراحت کنید.

چگونگی رفع استرس با تصورگرایی

در ذهن خود، استرس را همچون فضایی پر از صداهای ناهنجاری چون، رعد و برق، شاخه و بوته های خشک، آسمانی قرمز، تاریکی مبهم و صداهای چکش مانند، تصور کنید، حال به ازای تمام این وجوه ناخوشایند، از صحنه ها و جایگزین های دلپذیر استفاده کنید، بطور مثال، بارشی ملایم به جای صدای رعد و برق، زمینی سرسبز و پر از درخت بجای بوته های خشک، آسمانی نیلی به جای آسمان قرمز و صدای پرندگان به جای صدای چکش وار اطراف. از این تمرین برای برطرف کردن گرفتگی عضلات نیز می توانید استفاده کنید.

[1]