- مردمان - http://www.mardoman.net -

اصول اقتصاد و تجارت در دنیای مدرن

[1]

[1]

تعجبی نیست که ” اصول اقتصاد ” مفاهیم متفاوتی دارد. دو مفهوم اصلی از “اصول” وجود دارد:

۱۰ اصل علم اقتصاد مانکیو

افراد چطور تصمیم گیری می‌کنند

اقتصاد به طور کل چطور عمل می‌کند

افراد چطور رابطه برقرار می‌کنند

۱۰ اصل علم اقتصاد اسلِم‌بک (Slembeck)(بعنوان یک اصل)

· کمیابی: اقتصاددانان موقعیت‌هایی را مطالعه می‌کنند که در آن تقاضا یا نیاز از ابزار بالاتر است. درنتیجه، افراد مجبور به انتخاب کردن می‌شوند.

· عقلانیت: تصور می‌شود که انتخاب‌ها و تصمیمات مردم را هدایت می‌کند. آنها به طور سیستماتیک همه مزایا یا معایب همه انتخاب‌ها را بررسی می‌کنند.

· اولویت‌ها: افراد اولویت های مشخص و ثابتی دارند که به آنها این امکان را می‌دهد برای همه انتخاب‌ها تسهیلاتی را در نظر بگیرند و گزینه‌ای را انتخاب کنند که تسهیلات بیشتری داشته باشد.

· محدودیت ها: افراد با موانعی مواجه می‌شوند که نمی‌توانند خودشان آنها را تغییر دهند و درنتیجه باید آنها را بعنوان چیزی ثابت بپذیرند (مثل بودجه، هزینه ورودی و از این قبیل). بیشینه سازی همیشه محدود به محدودیت‌هاست.

ادغام چهار نکته اول، “رویکرد انتخاب منطقی” علم اقتصاد نئوکلاسیک را می‌سازد.

[1]