- مردمان - http://www.mardoman.net -

انجام دادن کارها از روی عادت: قاتل خلاقیت

[1]

برخی افراد اغلب در محیط کار خسته و بی تفاوت به نظر می رسند. آن ها وظایف محوله خود را از روی عادت و به صورت تکراری انجام می دهند. در مورد حل مشکلات و افزایش بهره وری اظهار نظر نمی کنند، دقت و تسلط کافی بر روی عملکرد خود ندارند و گاهی پیش می آید که این افراد از اطلاعات و آگاهی اندکی در مورد وظایف خود برخوردارند و اکثر کارها را از روی سلیقه شخصی یا تقلید از دیگران به انجام می رسانند. آن ها معمولا به کار خود علاقه نشان نمی دهند ولی بیشتر این افراد تمایلی هم به تعویض کارشان ندارند.

بی تفاوتی و بی علاقگی به انجام امور موجب می شود تا فرد تدریجا تسلط خود را در انجام کارها از دست بدهد و از تخصصی که زمانی به آن اشراف کامل داشته است روزبه روز فاصله بگیرد. زیرا که عاملی مانند تغییر ودگرگونی متدهای کاری که ثمره پیشرفت برق آسای تکنولوژی در دهه های اخیر بوده است و آن طور که مشاهده می شود تا آینده نزدیک سیستم های سنتی را ریشه کن خواهد نمود مجالی برای بی تفاوت بودن افراد در کسب مهارت های جدید نمی دهد.

گزینه متضاد بی علاقگی، ابتکار و خلاقیت در کار است. افراد خلاق برخلاف دیگران میانه خوبی با عملکرد تکراری ندارند و هوشیارانه سعی می کنند تا به هرگونه اطلاعات و آگاهی در مورد کار خود دست یابند. آن ها با پیشرفت تکنولوژی رقابت دارند و در بعضی مواقع بر آن غلبه می کنند.

افراد موفق با در نظر گرفتن تمامی جوانب کاری نظیر: هزینه کم تر، راحتی بیشتر، سلامت کامل، کیفیت مطلوب تر، بازدهی بیشتر، رضایت مشتری، پیوسته مشغول یافتن راه هایی هستند که عملکردشان را دگرگون سازد. آن ها هیچ گاه منتظر نمی مانند تا دیگران راه کارهای جدیدی برایشان مشخص کنند و توان و ظرفیت ذهنی خود را در حدی می دانند که تولیدکننده تکنولوژی باشند نه مصرف کننده یا فروشنده آن.

برای این که فردی مبتکر و خلاق باشید  بهتر است:

–       هر کاری که به نظرتان نقص دارد و می توانید برای رفع آن راهکاری ارایه دهید، وقت را از دست ندهید.

–       اول از همه مطمئن شوید توسط فرد دیگری هدف شما تحقق نیافته باشد.

–       به کاری که انجام می دهید دقت و حساسیت داشته باشید.

–       در هرلحظه سعی کنید مشکلات و نقطه ضعف های روشی را که برای انجام کار انتخاب کرده اید پیدا کنید و درصدد ارایه راهکار و رفع آن ها تلاش کنید.

[1]

–       در مورد فایده و بازده کاری که می خواهید انجام دهیدتحقیق کنید و تصویری در ذهن بسازید و سپس نتیجه را با زحمات و مخارجش مقایسه کنید، آیا این کار ارزش انجام دادن را دارد؟

–       اطلاعات و آگاهی خود را در زمینه کاری که می خواهید انجام دهید تا مرز بی نهایت افزایش دهید.

–       وقتی کاری را انجام می دهید خود را جای مخاطب یا مشتری بگذارید، آیا ابتکارتان را می پسندید؟

–       ریسک پذیر باشید و از موانع و مشکلاتی که سر راه قرار دارد بیمی نداشته باشید. با حرکت قدرتمند خود موانع را کنار بزنید. یادتان باشد که اهداف بزرگ تر مشکلاتشان هم بزرگتر است و برای حل آن باید بزرگ تر از گذشته شوید.

–       موانع را بزرگ نمایی و کوچک نمایی نکنید، همانی که هست را ببینید.

–       سعی کنید کارهایتان با نوع مشابه خود متفاوت باشد و فرای تصور مخاطبان قرار بگیرد.

–       خودتان را با عقاید و تصورات غلط خود و دیگران محدود نکنید.

–       با در نظر گرفتن جوانب مختلف و آزمایش های گوناگون اول از صحت و درستی ابتکارتان مطمئن شوید بعد آن را ارایه دهید.

–       مشاوره کنید ولی با اظهار نظر دیگران راهتان را گم نکنید. با کسانی مشورت کنید که در آن زمینه تخصصشان از شما بیشتر است.

–       امیدوار باشید و اراده قوی داشته باشید.

–       آهسته پیوسه هدفتان را دنبال کنید نه گهی تند و گهی خسته.

–       وقتی مورد انتقاد قرار می گیرید نترسید، در کمال آرامش به نقدها فکر کنید و با بررسی جامع از آن ها نتایجی به نفع خود بگیرید.

–       وقتی از شما انتقاد درستی می شود خود را نبازید سعی کنید به اوضاع مسلط شوید. اگر آن لحظه توانیی پاسخ منطقی ندارید با اعتماد به نفس فراوان زمان پاسخگویی را به تعویق بیاندازید.

 امیر دشتکیان

[1]