برچسب شده آدم ترسو

6 روش برای داشتن یک زندگی بدون ترس و آزاد 26
19,071

۶ روش برای داشتن یک زندگی بدون ترس و آزاد

شما می توانید خود را از زندان ذهنی که ترس آنرا میسازد رها کنید. هر چیزی که ارزشِ داشتن دارد، باید برای بدست آوردنش تلاش کرد، و شما لایق داشتن یک زندگی بدون ترس و آزاد هستید. روشهای زیر به شما کمک می کند که ترسهای خود را تبدیل به آزادی کنید: ترس یک احساس است، نه یک واقعیت. این یک خبر خوب است و...
ترس را از زندگیتان بیرون کنید 3
4,818

ترس را از زندگیتان بیرون کنید

در کتب آسمانی می خوانیم که ترس از غیر خدا امری غیر منطقی است و اولین کلماتی که به زبان می آید این است: “فقط از خدا بخاطر عذابش در برابر اعمال ناشایست خود بترسید.” اجازه بدهید در این فصل این کلمات را به یاد بیاوریم و به بررسی نقش ترس در زندگی بپردازیم. یادم می آید وقتی بچه بودم یک روز وقتی داشتم دوچرخه...