برچسب شده آزار ظاهری

چطور آزار ظاهری سلامت روانی افراد را به خطر می‌اندازد 29
13,481

آزار ظاهری سلامت روانی افراد را به خطر می‌اندازد

در دنیایی که بر زیبایی ظاهری تکیه دارد، جای تعجب نیست که زنان بسیاری تحت آزارهای مربوط به مسائل ظاهری قرار گیرند. آزار ظاهری فقط یک اتفاق ساده نیست، می‌تواند به طرق مختلف بر سلامت فکری و روانی قربانی‌ها اثر بگذارد. متخصصین سلامت روان، آزار ظاهری و سلامت روانی را با هم مرتبط می‌دانند. کارن کونیگ مددکار اجتماعی می گوید که آزار ظاهری تاثیر منفی...