برچسب شده آشنایی

10 آغازشگر برای دوستی 0
6,543

۱۰ آغازشگر برای دوستی

هرگز متوجه نخواهید شد چه وقت می تواند اتفاق بیفتد.    ممکن است درحال گذر از یک خیابان، مشغول غذا خوردن   در یک رستوران، قدم زدن در یک باشگاه شبانه و یا درحال  خوش و بش با دوستـتان بـاشـیـد کـه نـاگـهـان او پـیدایش   می شود. دختری زیبا که حسابی نظر شما را جلب کرده   و دوست دارید با او صحبت نمایید و به او پیشنهاد ازدواج...
آیین جشن گرفتن مناسبت ها 0
5,489

آیین جشن گرفتن مناسبت ها

آیــا همسرتان همیشه شکایت می کند که چرا شما مناســبت های مخــتـلف را جـــدی نمی گیرید و هیچ جشنی برگزار نـمی نمایید؟ آیا او از شـمـا انتظار دارد تا هر بار برایش فرش قرمز پهن کنید؟ خانمهــا معمولا  تمایل دارند تا مناسبتها را جشن بگیرند و خاطــره ها را بـرای همیشه جاودانه سازند، به همین دلیل تنـهـا کاری که لازم اسـت انجام دهید، همراهی همسران، و حاضر شدن در مجالس آنهاست....
4هفته اول آشنایی دوران نامزدی 0
5,832

۴هفته اول آشنایی دوران نامزدی

دیگر از این بدتر نمی شود. احساس مریضی می کنید، نمی توانید لب به غذا بزنید و نمی دانید که چه احساسی دارید و به چه فکر می کنید. اما فکرتان خیلی مشغول است. یک لحظه خوشحالید و یک لحظه ناراحت، احساس آشفتگی و بی ثباتی میکنید. چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ چهار هفته ی اولی است که با شوهر آینده تان قرار ملاقات گذاشته...