برچسب شده آموزش قبل از حاملگی

مسائلی که قبل از بارداری باید به آنها فکر کنید 21
78,596

مسائلی که قبل از بارداری باید به آنها فکر کنید

حاملگی دو هفته قبل از وقت قاعدگی شما اتفاق می افتد. این یعنی ممکن است تاوقتی سه هفته باردار هستید، متوجه آن نشده باشید. این درحالی است که جنین در هفته دوم تا هشتم بعد از بارداری بسیار آسیب پذیر است. این زمانی است که اندام های نوزاد شما (مثل قلب) شروع به شکل گرفتن می کند. هر چیزی که می خورید، می نوشید، سیگاری...