برچسب شده ابراز محبت

برای اینکه بتوانید کارهای خوبتان را ادامه دهید به آن ها انرژی ببخشید 10
9,943

برای اینکه بتوانید کارهای خوبتان را ادامه دهید به آن ها انرژی ببخشید

هرچیزی برای اینکه بتواند بقاء داشته باشد و به زندگی ادامه دهد به انرژی نیاز دارد. این قانون شامل رفتار و کردار ما هم می شود. البته انرژیها همیشه باعث بقاء نمی شوند و بعضی از آنها بازدارنده هستند و مانند ترمز اتومبیل عمل می کنند.
101 راهکار برای ابراز عشق بدون رابطه جنسی 22
30,956

۱۰۱ راهکار برای ابراز عشق بدون رابطه جنسی

به او بگویید که دوستش دارید بغل کردن یا بغل شدن اطمینان پیدا کردن از این موضوع که به اندازه کافی برای او احترام و ارزش قائلید بوسیدن هنگامیکه دیگران در حال نگاه کردن به شما هستند بوسیدن زمانیکه مردم شما را نگاه نمی کنند به او بگویید که برایش ارزش قائل هستید دست های یکدیگر را بگیرید رفتن به یک دوچرخه سواری طولانی مدت...