برچسب شده احساسات منفی

تأثیر احساسات بر سلامت جسمانی 0
2,562

تأثیر احساسات بر سلامت جسمانی

شواهد بسیاری نشان می‌دهد که بیماری‌های جسمانی احساسات انباشته شده‌اند که به‌صورتی واقعی و جسمی بر ما تأثیر می‌گذارند. با بیرون ریختن احساسات سرکوب‌شده و منفی که در بدنمان انباشته‌شده‌اند، می‌توانیم سلامتی را به جسم و روح‌مان برگردانیم. این‌جا روش‌هایی که ممکن است احساسات بر بدن‌مان تأثیر بگذارد را بازگو می‌کنیم. شما می‌توانید احساسات را هم مثل تغییرات فیزیولوژیک در بدنتان حس کنید، مثلاً  وقتی...
لحظات ناامیدی را پشت سر بگذاریم 1
4,527

لحظات ناامیدی را پشت سر بگذاریم

عواملی که باعث بروز احساسات منفی در ما میشوند، معمولاً نشانگر هستند تا سببی، اختلاف میان شما با یک دوست و یا یک عزیز، یک مشکل جسمی، یک مانع و یا یک خبر ناگوار در روزنامه. هرگاه دلگیر و ناامید شدید، این دو پرسش را از خود بپرسید: ۱-رویداد برانگیزنده این احساس در شما چه بوده است؟ ۲-و اینکه این رخداد با چه چیزهایی مرتبط...