برچسب شده اختلافات خانوادگی

چطور با اختلافات خانوادگی کنار بیایید؟ 14
10,488

چطور با اختلافات خانوادگی کنار بیایید؟

در هر خانواده ای کم و بیش اختلافاتی وجود دارد، بر اساس نظریه ثابت شده روانشناسی، “اختلافات خانوادگی در حدّ طبیعی، بخشی از زندگیست که منشأ ایجاد آن تنوع و تفاوت شخصیت اعضای خانواده از نظر عقاید، باورها، سلیقه ها و … است”، امّا همواره راههایی موثر جهت کاهش استرس و برقراری آرامش نسبی به هنگام این درگیریها وجود دارد که در اینجا به چندی...
6 راه برای موفق شدن در مشاجرات 1
6,453

۶ راه برای موفق شدن در مشاجرات

بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردیتان – چه یک مرد قدرتمند با عقاید جسورانه باشید، چه یک فرد میانه رو و صلح طلب و یا یک انسان غیر فعال با هیکل ژله ای – حدس بزنید چه اتفاقی برای شما رخ می دهد؟ حتی اگر از سنگ هم ساخته شده باشید، شما به قرار ملاقات دعوت می شوید، به بحث و مشاجره کشیده می شوید...
چرا والدین نزاع می کنند؟ 0
5,181

چرا والدین نزاع می کنند؟

به احتمال زیاد اخیرا با پدر مادر خود بر سر مسائلی نظیر: طرز لباس پوشیدن، نحوه انجام تکالیف، دوستان، ساعات بازگشت به خانه، و بـطور کـلی همه چیز جر و بحث نموده ایـد. ولی دلیل این امر که آنها خودشان هم با یکدیگر بحث می کنند، چه می تواند باشد؟ اگر بشنوید کـه شـما تـنـها کسـی نیسـتید کـه بـا یـکی از والـدین خـود مشـاجـره مـی کـنـیـد، شـایـد کمی احساس راحـتی بـه...