برچسب شده اختلال قلب

ورزش و سلامتی قلب 0
7,500

ورزش و سلامتی قلب

مهم نیست که چقدر به رژیم غذاییتان توجه دارید، اگر ورزش نکنید حتماً در معرض ابتلا به بیماری های قلبی قرار می گیرید. ورزش نکردن یکی از بدترین عوامل ابتلا به بیماری های قلبی هم در زنان و هم در مردان است، درحالیکه ۷ نفر از هر ۱۰ نفر از افراد بزرگسال ورزش نمی کنند. برای ورزش کردن لازم نیست حتماً بروید و در باشگاه...
اختلالات قلب : عمل های جراحی مرتبط با قلب 5
24,044

اختلالات قلب : عمل های جراحی مرتبط با قلب

آنژین صدری(ANGINA PECTORIS): درد قفسه سینه که به علت کاهش جریان خون و اکسیژن رســانی  به عضلات قلب پدید می آید. عضلات قلب توسط دو شـریـان کـرونـری(CRONARY) خـونـرسـانی می گـردنــد. چنانچه این شریان ها تــنگ وباریک گردند، با کاهش جریان خـون اکسیژن رسانی به عضلات قلب نیز کاهش می یابد. تـنـگ شـدن خـون عـمـدتـا بـه عـلت تـصلب شریان هـا و یا آتـرواسـکـلـروز(ATHEROSCLEROSIS) ایـجـاد می گـردد....