برچسب شده اخلاق

اخلاقیات: مطلق یا نسبی
6,134

اخلاقیات: مطلق یا نسبی

به نظر می‌رسد انسانها درک بسیار کمی از مفهوم اخلاقیات نسبی و مزیت آن داشته باشند. ازاینرو بیشتر به تعریف و توضیح این مفهومات می‌پردازیم. تعریف پایه اخلاقیات مطلق این است که یکسری قوانین اخلاقی وجود دارند که مطلق و جهانی هستند. اخلاقیات نسبی اما در جهت مقابل است: اینکه اخلاقیات مطلق نیستند؛ به موقعیت بستگی دارند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که سعی کنیم تعریف...
تحمیل اخلاقیات با توسل به زور: تصوری خیالی
6,335

تحمیل اخلاقیات با توسل به زور: تصوری خیالی

افرادی که خود را متولی آموزش تعلیمات اجتماعی و ارتقای سطح امنیت فرهنگی میدانند، باید مطلع باشند که اصولاً القای معنویات و اصول انسانی با خشونت و اجبار گرایی در تضاد مطلق قرار دارد و تاثیرات این نوع رفتار موقتی است و تا زمانی عمل میکند که قوه قهریه به عنوان ضمانت اجرایی بصورت مداوم مشهود باشد.
چطور اخلاقیات مختلف بر جامعه مدرن کنونی اثر می گذارند؟ 3
6,307

چطور اخلاقیات مختلف بر جامعه مدرن کنونی اثر می گذارند؟

اخلاقیات نشانگر دوگانگی خوب و بد هستند: اخلاقیات سیستمی با ارزشهای اخلاقی خاص است که با اشارات و تلویحات فرهنگی، دنیوی و مذهبی بعنوان راهنمایی برای کنترل و تدوین رفتارهای انسانی، توسط خود او قرار داده شده است.
12 راه برای کنترل احساسات در محل کار 5
7,267

۱۲ راه برای کنترل احساسات در محل کار

همه ی ما با افرادی روبه رو شده ایم که کنترل احساساتشان را سر کار از دست می دهند، درها را می کوبند، سر همکاران یا مشتریان فریاد می زنند و چیزهایی میگویند که خیلی زود پشیمان می شوند. اشخاصی را دیده ایم که در جلسات کاری نمیتوانند جلوی عصبانیت خود را بگیرند چون با عقاید و نظراتشات مخالفت شده است یا اینکه فرد دیگری...
چرا خانمها دمدمی هستند؟ 1
5,268

چرا خانمها دمدمی هستند؟

اکثر خوانندگان مرد سایت مردمان شکایت دارند که چرا: “ما نمی توانیم همسر و یا نامزد خود را به درستی درک کنیم؛ برای چند هفته او فوق العاده است و با عشق و محبت به نظر می رسد و با من و اطرافیانش با بخشندگی کامل رفتار می کند. اما بعد، یکدفعه در یک چشم به هم زدن او تغییر حالت پیدا می کند و...