برچسب شده اخلاقیات

آیا جامعه مدرن رو به انحطاط است؟ 1
6,000

آیا جامعه مدرن رو به انحطاط است؟

مقدمه باور عموم بر این است که جامعه مدرن به شدت رو به انحطاط است. ازجمله مشکلات آن می‌توان به بالا رفتن میزان جرم و جنایت، طلاق، ارتباط‌جنسی نوجوانان، بارداری نوجوانان، اعتیاد به موادمخدر، جنگ (به ویژه در قرم بیستم) و انحطاط کلی اخلاقیات و اعتقادات مذهبی و از این قبیل اشاره کرد. همچنین این نگرانی وجود دارد که علوم و تکنولوژی مدرن به گسترده‌تر...
چطور اتیکت کاری‌ تان را حفظ کنید 4
8,504

چطور اتیکت کاری‌ تان را حفظ کنید

برخورد با دیگران و کنار آمدن با آنها در کار اهمیت بسیار زیادی دارد. یادگیری اتیکت محل‌کار کمک بسیاری به ساده‌تر کردن زندگی شما خواهد کرد. سخت تلاش کنید که با همه مهربان باشید، بدون اینکه کسی احساس کند دوستش ندارید. در مکالمات که خطاب به شماست شرکت کنید اما در مواردی غیر از این سکوت اختیار کنید.
اخلاقیات: مطلق یا نسبی
6,133

اخلاقیات: مطلق یا نسبی

به نظر می‌رسد انسانها درک بسیار کمی از مفهوم اخلاقیات نسبی و مزیت آن داشته باشند. ازاینرو بیشتر به تعریف و توضیح این مفهومات می‌پردازیم. تعریف پایه اخلاقیات مطلق این است که یکسری قوانین اخلاقی وجود دارند که مطلق و جهانی هستند. اخلاقیات نسبی اما در جهت مقابل است: اینکه اخلاقیات مطلق نیستند؛ به موقعیت بستگی دارند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که سعی کنیم تعریف...
سنت و مدرنیته : تفاوتها و تشابهات 1
7,371

سنت و مدرنیته : تفاوتها و تشابهات

سنت و مدرنیته متناقض یا منحصر به‌ فرد نیستند. فقط دو دسته مختلف می باشند که می‌توانند به طور مفیدی با هم تعامل داشته باشند. از سنت هنوز هم در اکثر موارد بعنوان “مسائل مربوط به گذشته” بدون هیچ حقانیت معاصر یاد می‌شود و مدرنیته را معمولاً با مدرنیسم اشتباه می‌گیرند. در اینجا می‌خواهیم درمورد ارتباط و مفهوم سنت در وضعیت معاصر آن صحبت کنیم.
تحمیل اخلاقیات با توسل به زور: تصوری خیالی
6,335

تحمیل اخلاقیات با توسل به زور: تصوری خیالی

افرادی که خود را متولی آموزش تعلیمات اجتماعی و ارتقای سطح امنیت فرهنگی میدانند، باید مطلع باشند که اصولاً القای معنویات و اصول انسانی با خشونت و اجبار گرایی در تضاد مطلق قرار دارد و تاثیرات این نوع رفتار موقتی است و تا زمانی عمل میکند که قوه قهریه به عنوان ضمانت اجرایی بصورت مداوم مشهود باشد.
چطور اخلاقیات مختلف بر جامعه مدرن کنونی اثر می گذارند؟ 3
6,306

چطور اخلاقیات مختلف بر جامعه مدرن کنونی اثر می گذارند؟

اخلاقیات نشانگر دوگانگی خوب و بد هستند: اخلاقیات سیستمی با ارزشهای اخلاقی خاص است که با اشارات و تلویحات فرهنگی، دنیوی و مذهبی بعنوان راهنمایی برای کنترل و تدوین رفتارهای انسانی، توسط خود او قرار داده شده است.
نظام ارزشهای اخلاقی در محیط کار 1
9,929

نظام ارزشهای اخلاقی در محیط کار

اخلاقیات در کار” عبارتند از: “دیدگاهی در مورد زندگی که سبـب افـزایش سخت کوشی و بالا بردن انضباط فردی می شود و شما را به سمت موفقیت و کامیابی عمومی سوق می دهد. کامیابی جـز در سایه خداوند بدست نخواهد آمد و نشانه ای از الطاف الـــهی است.” اعتقاد به هر چیزی که داشته باشید (البته اگر اصـلاً اعتــقادی داشته باشید) و به هـر خدایی که ایمان آورده باشید (اگر اصـلاً...