برچسب شده استادم عاشقم شده

دردسرهای روابط عاشقانه بین استاد و دانشجو 80
40,681

دردسرهای روابط عاشقانه بین استاد و دانشجو

این روزها برقراری روابط عاشقانه بین استاد و دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیشتر از گذشته به چشم می خورد که بعضی به ازدواج می انجامد و برخی دیگر به شکست و سرخوردگی. این نوع روابط نیز مانند سایرین دارای مزایا و معایبی است که دو طرف باید از آنها مطلع باشند. اگر اصلاً تمایلی درمیان باشد، بهترین زمان برای شروع رابطه عاشقانه...