برچسب شده اعتبار

روشهای حفظ اعتبار و شهرت 0
6,424

روشهای حفظ اعتبار و شهرت

اعتبار یک شرکت، بنیاد آن را در بر میگیرد، حقیقتاً هیچ کس حاضر نیست با یک شرکت بی اعتبار، داد و ستد یا تعاملی داشته باشد و در مقابل اگر شما یا شرکتتان از اعتبار و شهرتی بنام، برخوردار باشید، همگی گرد شما جمع می شوند، این در حالیست که به دلیل رقابت موجود در بازار، این چگونگی مهارت شماست که سرنوشت شما را در...
اعتبارتان را خودتان میسازید 0
4,172

اعتبارتان را خودتان میسازید

آیا کسی از شما هست که فردی را سراغ داشته باشد که همه از او به خوبی یاد میکنند و وقتی صحبت از او به میان می آید می گویید: “آدم خوبی است”؟ حتماً سراغ دارید. این فرد همان شخصی است که به میهمانی ها دعوتش می کنید، دوست دارید دامادتان شود، و همه ی این ها به این دلیل است که او فرد خوشنامی...