برچسب شده افت فشار خون

روشهای غیر پزشکی برای پایین آوردن فشار خون 3
44,460

روشهای غیر پزشکی برای پایین آوردن فشار خون

دارو و رژیم غذایی تنها راه چاره برای درمان فشارخون بالا نیست. تنفس عمیق، مدیتیشن، ورزش، و حتی شستن ماشینتان هم می تواند به شما برای این منظور کمک کند. تصور می کنید که کنترل فشارخونتان بدون  استفاده از دارو، تلاش و پشتکار زیادی بطلبد. بیشتر مردم وقت کافی برای این منظور اختصاص نمی دهند. در این مقاله میخواهیم راه هایی را برای کنترل فشار...