برچسب شده افراد بی ادب

چطور با افراد سوء استفاده گر و متخاصم برخورد کنید 9
20,606

چطور با افراد سوء استفاده گر و متخاصم برخورد کنید

بفهمید که هر اشتباهی هم که کرده باشید و هرچقدر هم که طرف مقابلتان عصبانی باشد، هیچوقت مستحق بدرفتاری احساسی یا غیر آن نیستید. اگر وقتی دیگران رفتار توهین‌آمیز با شما دارند به خودتان شک دارید یا خودتان را مقصر می‌دانید، این می‌تواند دلیل خوبی باشد که نزد مشاور بروید تا علت آن را بفهمید.