برچسب شده افراد بی کفایت

7 عادت افراد ناکارآمد 14
16,816

۷ عادت افراد ناکارآمد

میشه عادت‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که مفید هستند، اما اینبار می‌خواهیم ۷ عادتی را برایتان مطرح کنیم که تا می‌توانید باید از آنها دوری کنید. درست مثل شناختن عاداتی که برایتان مفید است، خیلی مهم است که عاداتی که موجب عقب افتادن شما می‌شود را هم بشناسید. اکثر این ۷ عادت خیلی راحت می‌توانند جزئی از زندگی روزمره شما شوند، بدون اینکه حتی...
عادات افراد بی کفایت 9
6,599

عادات افراد بی کفایت

۱- افکار، گفتار و کردارشان منفی است. آنها تنها مشکلات را می بینند. آنها از گرمای آفتاب گله میکنند، به باران دشنام میدهند و باد را بخاطر آشفته کردن موهایشان به باد انتقاد میگیرند. آنها تصور میکنند که تمام انسانها بر ضد شان هستند. اینگونه افراد همواره مشکلات را بازگو میکنند اما به راه حل نمی اندیشند. کم اهمیت ترین مشکلات، دشواریها و ناکامیها را...