برچسب شده افراد تنبل

7 عادت افراد ناکارآمد 14
16,809

۷ عادت افراد ناکارآمد

میشه عادت‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که مفید هستند، اما اینبار می‌خواهیم ۷ عادتی را برایتان مطرح کنیم که تا می‌توانید باید از آنها دوری کنید. درست مثل شناختن عاداتی که برایتان مفید است، خیلی مهم است که عاداتی که موجب عقب افتادن شما می‌شود را هم بشناسید. اکثر این ۷ عادت خیلی راحت می‌توانند جزئی از زندگی روزمره شما شوند، بدون اینکه حتی...