برچسب شده افراطیون

روشهای برخورد با افراطی‌ گرایی 0
5,436

روشهای برخورد با افراطی‌ گرایی

در مناقشات بزرگ همیشه کسانی هستند که نسبت به مشکل رویکردی غیرمسالمت‌آمیز، جنگ‌طلبانه و خشن پیدا می‌کنند. انگار که باید آنقدر پیش روند تا حتماً به پیروزی برسند. بااینکه معمولاً می خواهند که به شکل قهرمان دیده شوند، اما افراطی‌‌ها جداً می‌توانند از خاموش شدن شعله مشاجرات جلوگیری کنند. افراطی‌گری پدیده‌ای پیچیده است، بااینحال پیچیدگی آن کمتر دیده می‌شود.