برچسب شده افسرده

همه چیز درباره افسردگی 0
7,465

همه چیز درباره افسردگی

در هر دوره یک ساله معین ۵/۹ درصد از مردم یا حدود ۸/۱۸ میلیون بزرگسال  امریکایی از یک بیماری افسرده کننده رنج می برند. هزینه اقتصادی برای این اختلال بالاست اما هزینه رنج بردن انسانها نمیتواند برآورد شود. افسردگی خطرناک می تواند زندگی خانوادگی بیمار را همچون زندگی خود فرد بیمار تباه کند. بیشتر مردم با یک بیماری افسرگی درمان را جستجو نمی کنند با...
درد و افسردگی 1
7,890

درد و افسردگی

دردهای جسمانی و ناراحتی های روانی درمانـهای تقریباً یکسانی دارند. درد، به ویژه اگر مزمن باشد، نه تنها باعث ایجاد مشکلات فـیزیکی در فرد می شود، بلکه برای احساسات و عواطف او نیز مـشکـل ســاز خـــواهـــد شد. در این حالت، شرایط ویژه ای برای فرد به وجود می آید که بر روی عملکرد ذهن، فکر، و رفتار او تاثیر گذاشته و ممکن اســـت او را به سمت تنهایی، کم تحرکی، و...