برچسب شده الکتریسیته ساکن

نحوه از بین بردن الکتریسیته ساکن در بدن انسان 59
119,366

نحوه از بین بردن الکتریسیته ساکن در بدن انسان

زمستان باتمام ناملایمی هایش، الکتریسیته ساکن را نیز با خود بهمراه دارد. هـمه جا بـرق دار میشود: موها، لباس ها، دستـگیره ی دری کـه هـر روز بایـد بـه آن دست بزنید و  خلاصه بـهر کجا که رو میکنید، سرشار از الکتریسته است.  واقـعاً دردسر بزرگی است و تحملش دشوار می باشد؛ اما راهـهایی وجود دارد که به واسطه ی آن می توایند این درد سر زمستانی را تا آخرین...