برچسب شده الگوی مصرف

نقش بانوان در اصلاح الگوی مصرف خانواده 3
6,669

نقش بانوان در اصلاح الگوی مصرف خانواده

پیشبرد تکنولوژی یا کشف راهکارهای جدید و اصلاح روش ها، باعث سهولت و تسریع در انجام کارها می شود و به همان نسبت موجب صرفه جویی در هزینه و افزایش بهره وری خواهد شد، سلامت روانی و جسمی افراد پایدارتر و تسلط بر کارها بیشتر خواهد بود، کیفیت مطلوب تر و کمیت افزایش خواهد یافت و در نهایت باعث پیشرفت بازرگانی و صنعتی یک اجتماع...