برچسب شده انتقام یا بخشش

بخشش: کینه ها و تلخی ها را دور بریزید 10
9,803

بخشش: کینه ها و تلخی ها را دور بریزید

وقتی کسی که دوستش دارید اذیتتان می‌کند، می‌توانید خشم، عصبانیت و حس انتقام‌جویی از او را در دلتان نگه دارید — یا اینکه او را ببخشید و از آن ماجرا بگذرید. تقریباً همه آدمها با رفتار یا حرف کسی ناراحت شده‌اند. شاید مادرتان از سبک بچه‌داری شما ایراد گرفته باشد، همکارتان در یک پروژه از شما سوءاستفاده کرده و یا همسرتان به شما خیانت کرده باشد....
بخشش یا انتقام ؟ 15
10,513

بخشش یا انتقام ؟

خرین باری که کسی کاری در حقتان انجام داد که اصلاً دوست نداشتید کی بود؟ اصلاً خوشایند نبود، نه؟ شاید آن فرد چیزی درموردتان گفت که درست نبود و الان اعتبار شما را پیش رئیستان از بین برده است. یا شاید کسانی که تصور می‌کردید دوستتان هستند، دیگر مثل قبل دوستانه رفتار نمی‌کنند. و دلیل آن این است که کسی چیزی درمورد شما پیش آنها...
انتقام عشقی: گرفتن یا نگرفتن؟ 32
31,236

انتقام عشقی : گرفتن یا نگرفتن؟

افرادی که در روابط عاشقانه وارد می شوند ممکن است از طرق مختلف دچار صدمات روحی و عاطفی گردند که این مسئله حس انتقام جویی را در برخی از آنها بیدار میکند. فرد صدمه دیده که به نوعی قربانی عشقی بحساب می آید به شدت تحت تاثیر عواطف خود قرار گرفته و در صدد تخلیه خشم و احساساتش برمی آید. صدمات عاطفی که می تواند...
بخشش یا انتقام؟ 8
12,721

بخشش یا انتقام؟

بخشیدن یعنی اینکه دیگر نخواهید انتقام بگیرید و نخواهید ببینید که متهم هم مثل شما چنین آسیبی ببیند. اما بخشش کور نیست. چون اعتماد از بین رفته است نمی توانید آنچه اتفاق افتاده را فراموش کنید. بااینکه ممکن است کسی که به اعتماد شما خیانت کرده را بخشیده باشید، اما اعتماد شما به آن فرد دیگر از بین رفته است.
چرا باید دیگران را ببخشیم؟ 0
6,750

چرا باید دیگران را ببخشیم؟

بخشش ذات و گوهر معنویت است، چراکه ما را برای آزادی غایی و نهاییمان از رنج و عذاب ها آماده می سازد. بخشش مستلزم این است که تواناییمان در خودداری از قضاوت رشد یافته و خود را به دست سرنوشت نامعلوم بسپارد.