برچسب شده اهداف ازدواج

هدفگذاری برای ازدواج چگونه است
11,385

هدفگذاری برای ازدواج چگونه است

باید توجه داشت که مسئله هدفگذاری به ویژه در سطح فردی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تک تک افراد می بایست به منظور بهبود کیفیت زندگی خود اهدافی را برای خود معین نمایند. همه ما از ارزش تلاش برای رسیدن به اهداف با اطلاع هستیم، بدیهی است وقتی ذهن خود را بر روی موضوع خاصی متمرکز می کنیم، طبیعتاً نتیجه بهتری می گیریم. حال...
ضرورت و لزوم ازدواج در جامعه 0
6,399

ضرورت و لزوم ازدواج در جامعه

از ایـنکه مـرا امروز پـذیرفته اید که در مورد یکی از مشکلات مـهم جـامـعـه امـروزی برایتان سخن بگویم، کمال تشکر را دارم. ایـن مقولـه پـر اهـمیت، چـیـزی نیـست جـز مسـئـله “ازدواج”. چند سال پیش درمورد “اهمیت صداقت در روابط” صحبت کردم. اکنون قصد دارم تا شما را با “اهمیت ازدواج” آشنا کنم. ازدواج یـکی از حـقایقی است کـه از فاکتـورهـای اسـاسی ایـجـاد هر جامعه سالمی به شمار می رود. این موضوع...