برچسب شده اولین قرار ملاقات

چگونه در اولین قرار ملاقات بیشترین تاثیر را بگذاریم؟ 6
12,350

چگونه در اولین قرار ملاقات بیشترین تاثیر را بگذاریم؟

گذاشتن تاثیری خوب در اولین قرار ملاقات برای ایحاد رابطه بـا دیـگران بسـیار مهم است. در مسائل کاری، تاثیر گذاری در اولـیـن قـــرار مـلاقـات بـرای ایـجـاد و بـرقـراری شـراکـت و رابطه ای سودمند و بادوام ضروری است. شــاید طرف مقابل قصد کار کردن با شما را نداشته باشد، امـا شما باز باید همه ی سعیتان را در جلب نظر او بکنید و خـود را بـهـتـرین...
10 نکته در مورد آداب گفتگو در قرارهای ملاقات 1
10,295

۱۰ نکته در مورد آداب گفتگو در قرارهای ملاقات

برای بار اول است که با خانمی آشنا می شوید و با او قرار ملاقات می گذارید؟ ایـن ۱۰ نکـتـه را دنـبــال کنید تا در نظر آنها جذاب و سرگرم کننده و در عین حال سرسخت و مقاوم جلوه کنید. ـــــــــــــــــــــ شماره ۱۰ ـــــــــــــــــــــ از تبدیل گفتگو به مصاحبه خودداری کنید بـیــشتر مردها اولین قرار ملاقات را به یک مصاحبه شغلی تبدیل می کنند و همان سوالات...