برچسب شده باور غلط

۱۰ باور عمومی درمورد ازدواج که نباید باورشان کنید 0
8,641

۱۰ باور عمومی درمورد ازدواج که نباید باورشان کنید

اینجا به ۱۰ باور متداول درمورد ازدواج اشاره می‌کنیم که نباید باورشان کنید. براساس گزارشی از مرکز تحقیقاتی پیو (Pew)، این روزها تعداد افرادی که ازدواج نکرده‌اند و نمی‌خواهند ازدواج کنند، روز به روز بیشتر می‌شود که دلایل آن مشخص نیست. اهداف شغلی، موقعیت‌های مالی و انتخاب‌های عمومی شیوه زندگی و همچنین پیام‌هایی که از طرف دوستان، خانواده و رسانه‌ها دریافت می‌شود، بر نگرش افراد...
7 باور غلط در مورد مواد غذایی 0
8,118

۷ باور غلط در مورد مواد غذایی

از قـدیم گفتـه اند، شمـا نشـانـگر آنـچه هسـتـیـد کــه می خورید، امـا ایـن گفتـه چنـدان هم صحیح نیست. مـمــکن اسـت کســی ســبـزیـجات بـخـورد امـا هـیـچ شباهتی به کلم نداشته باشد. همینطور غارنشینان بـا اینـکه مــاموت و فیل به عنوان غذا می خوردند، اما هیـچوقت عاج در نـیاوردند. هـویج هـم بـا ایـنـکـه برای بیـنایی بسیـار مــفید است، اما به شما بینایی نمی دهد کـه بتـوانید درون هـمـه چـیـز را هـم مـثـل اشـعه ایکس و...