برچسب شده بای پولار

اختلال شخصیتی پارانوئید 8
13,191

اختلال شخصیتی پارانوئید

افرادیکه دچار اختلال شخصیتی پارانوئیدی هستند، به طور کل دچار بی‌اعتمادی فراگیر و شکاکیت به دیگران هستند. فرد مبتلا به این اختلال معمولاً همیشه باور دارد که انگیزه‌های دیگران مشکوک و حتی بدخواهانه است. افراد مبتلا به این اختلال تصور می‌کنند که دیگران قصد ضربه زدن، آسیب رساندن به آنها و فریبشان را دارند، حتی اگر هیچ شواهد و مدارکی برای اثبات آن در دست...
پارانویا: نابود کننده زندگی 1
7,299

پارانویا: نابود کننده زندگی

نـگـرانی شـمـا را بیـمـار می کند، اضطراب شما را عصبی مـی کند، تـرس می تواند شما درست در همان جایی که قـرار داریــد فلج کند و این احساسات روی هم رفته چندان خـوشاینـد بـه نـظـر نمی رسند. اینطور نیست؟ البته نکته جـالـب این جـاست که ایـن احـساسـات معـمـولا مـوقتــی هـستند و خـیـلی زود از هـم می پاشند. اگرچه شرایـطی وجــود دارد کـه در آن وجـود نــگــــرانـی،...
سندرم پلاسیبو 0
5,576

سندرم پلاسیبو

سندرم پلاسیبو عبارت است از زنـدگی کـردن خودآگاه و یا نـاخودآگاه افراد در حـال و هـوای رابطـه پیـشیـن. در عـــلـم پزشـکـی پلاسیـبو و یا “دارونما” دارویی است هم شکل و هـم طـعـم داروی اصـلـی امــا بی اثر. در روابط، پلاسیبو به بـاز آفـرینی شریک زندگی سابق با استفاده از یک فرد دیگر اطلاق میگردد. غالب اوقات این عمل بطور ناخودآگاه توسط فرد صورت می گیرد. شخصی که درگیر یک سندرم پلاسیبو...