برچسب شده بخشش

چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشید 0
4,491

چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشید

وقتی کسی در حق‌تان بدی می‌کند، اولین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد انتقام گرفتن است. تصور ما این است که با وارد کردن ضربه‌ای مشابه به آن فرد، احساس بهتری پیدا خواهیم کرد. بااینکه این کار باعث می‌شود خودِ بیمارمان برای مدتی کوتاه حال بهتری پیدا کند، ولی در طولانی‌مدت این‌طور نخواهد بود. انتقام گرفتن رفتارهایی که به شما آسیب می‌زند را از بین نمی‌برد،...
بخشش: کینه ها و تلخی ها را دور بریزید 10
9,663

بخشش: کینه ها و تلخی ها را دور بریزید

وقتی کسی که دوستش دارید اذیتتان می‌کند، می‌توانید خشم، عصبانیت و حس انتقام‌جویی از او را در دلتان نگه دارید — یا اینکه او را ببخشید و از آن ماجرا بگذرید. تقریباً همه آدمها با رفتار یا حرف کسی ناراحت شده‌اند. شاید مادرتان از سبک بچه‌داری شما ایراد گرفته باشد، همکارتان در یک پروژه از شما سوءاستفاده کرده و یا همسرتان به شما خیانت کرده باشد....
بخشش یا انتقام ؟ 15
10,324

بخشش یا انتقام ؟

خرین باری که کسی کاری در حقتان انجام داد که اصلاً دوست نداشتید کی بود؟ اصلاً خوشایند نبود، نه؟ شاید آن فرد چیزی درموردتان گفت که درست نبود و الان اعتبار شما را پیش رئیستان از بین برده است. یا شاید کسانی که تصور می‌کردید دوستتان هستند، دیگر مثل قبل دوستانه رفتار نمی‌کنند. و دلیل آن این است که کسی چیزی درمورد شما پیش آنها...
بخشش یا انتقام؟ 8
12,410

بخشش یا انتقام؟

بخشیدن یعنی اینکه دیگر نخواهید انتقام بگیرید و نخواهید ببینید که متهم هم مثل شما چنین آسیبی ببیند. اما بخشش کور نیست. چون اعتماد از بین رفته است نمی توانید آنچه اتفاق افتاده را فراموش کنید. بااینکه ممکن است کسی که به اعتماد شما خیانت کرده را بخشیده باشید، اما اعتماد شما به آن فرد دیگر از بین رفته است.
بخشش: راهی تضمینی جهت نوع دوستی 3
6,819

بخشش: راهی تضمینی جهت نوع دوستی

تا به حال در مورد کودکانی که سر چهارراه یا در کوچه و خیابان معصومانه از شما درخواست کمک یا خرید اجناسشان را داشته اند تامل کرده اید. به افرادی که در شرایطی خاص از شما تقاضای مساعدت یا بخشش داشته اند چطور؟ آیا موفقیت ها و پیروزی هایی که در اجرای برنامه هایتان  از طرف کائنات به شما هدیه شده است را به خاطر...
چرا باید دیگران را ببخشیم؟ 0
6,647

چرا باید دیگران را ببخشیم؟

بخشش ذات و گوهر معنویت است، چراکه ما را برای آزادی غایی و نهاییمان از رنج و عذاب ها آماده می سازد. بخشش مستلزم این است که تواناییمان در خودداری از قضاوت رشد یافته و خود را به دست سرنوشت نامعلوم بسپارد.
چرا بخشیدن دیگران سخت است؟ 0
5,684

چرا بخشیدن دیگران سخت است؟

رفتارهای انسانی نشان میـدهد کـه مردم وقتی از کسی ضـربه مـی بـیـنند، پیوسته در جستجوی انتقامند. غـرور و اعـتـمـاد بـه نـفـسـمـان لطـمـه دیـده اسـت. انـتـظـــارات و رویـاهـایـمـان نـابـود شـده انـد. چـیـزی کـه بـرایـمان بسیار ارزشـمـنـد اسـت را از دسـت داده ایــم. بــه هـمـیـن دلـیل اســت که می خواهیم تلافی و جبران همه این صدمات را در بیاوریم. امـا مـوانـع دیـگری هـم بـر سـر راه گـذشت و بخشایش ما وجـود دارد. افـکار و...
آیا عفو و گذشت هیچ پیامدی نباید داشته باشد؟ 0
5,160

آیا عفو و گذشت هیچ پیامدی نباید داشته باشد؟

من در حال کشمکش با بخشش و گذشت هستم. می دانم که بخشیدن کسی جزئی از مرحله ی خودسازی است اما آیا بخشیدن یک فرد به این معنا است که باید با او مانند دوستان نزدیکم رفتار کنم؟ (مثلاً در برابر فردی که باعث رنجش من شده است) آیا بخشش و گذشت به این معنا است که هیچ عواقبی برای فردی که مرتکب اشتباه می...
سخاوتمند زندگی کنید 0
6,875

سخاوتمند زندگی کنید

 بـه مـحض اینکه به اندازه ای بزرگ شدم که دستم به کلید چـراغ بـرق بـرسـد، پـدر و مـادرم قیمت و بهای آن را به من تـذکر دادنـد و خـاطـر نـشـان کـردنـد کـه بـرای مـصـرف بــرق می بـایـست پـول پـرداخـت شـود. در حـقـیقت، خیلی زود مـتـوجـه شـدم کـه بـه ازای هـمـه چـیز در این دنیا باید پول پرداخت کرد. بـه خـوبی اولین آموزش هایم در مورد روش های اداره پـول را بـه...
روشهای عذرخواهی 0
6,615

روشهای عذرخواهی

وضعیت اینگونه می باشد: سکوت، جوابهای سـربـالا درب قفل شده اتاق خواب، پریشـان خـاطـری، در ایـن شرایط میخواهید موی سر خود را بکنید، رک بگوییـم،  دیگر فکری بنظرتان نمیرسد و نمی دانید چه بکنید. عذرخواهی از همسر یا نامـزدتان ممکن است مشکل   بنظر برسد بخصوص زمانی که بر سر موضوعی با همچندین بار مخالفت کرده باشید. ممکن اسـت در خـودتوان گفتن “متاسفم” را نبینید و...