برچسب شده بخشش دیگران

بخشش: کینه ها و تلخی ها را دور بریزید 10
9,256

بخشش: کینه ها و تلخی ها را دور بریزید

وقتی کسی که دوستش دارید اذیتتان می‌کند، می‌توانید خشم، عصبانیت و حس انتقام‌جویی از او را در دلتان نگه دارید — یا اینکه او را ببخشید و از آن ماجرا بگذرید. تقریباً همه آدمها با رفتار یا حرف کسی ناراحت شده‌اند. شاید مادرتان از سبک بچه‌داری شما ایراد گرفته باشد، همکارتان در یک پروژه از شما سوءاستفاده کرده و یا همسرتان به شما خیانت کرده باشد....
بخشش یا انتقام ؟ 15
9,542

بخشش یا انتقام ؟

خرین باری که کسی کاری در حقتان انجام داد که اصلاً دوست نداشتید کی بود؟ اصلاً خوشایند نبود، نه؟ شاید آن فرد چیزی درموردتان گفت که درست نبود و الان اعتبار شما را پیش رئیستان از بین برده است. یا شاید کسانی که تصور می‌کردید دوستتان هستند، دیگر مثل قبل دوستانه رفتار نمی‌کنند. و دلیل آن این است که کسی چیزی درمورد شما پیش آنها...
چطور دیگران را ببخشیم و درموردشان قضاوت نکنیم 15
17,710

چطور دیگران را ببخشیم و درموردشان قضاوت نکنیم

اگر یاد بگیرید که چطور با محبت با افراد سرسخت برخورد کنید، از درون احساس بهتری پیدا می کنید و احتمال اصلاح شدن آن فرد نیز بیشتر است. خوشبختانه دو سوال هست که می تواند بلافاصله هر ناراحتی و آزردگی را به بخشش و قضاوت را به درک تبدیل کند. من آنها را سوالات دلسوزانه می نامم.
چرا باید دیگران را ببخشیم؟ 0
6,251

چرا باید دیگران را ببخشیم؟

بخشش ذات و گوهر معنویت است، چراکه ما را برای آزادی غایی و نهاییمان از رنج و عذاب ها آماده می سازد. بخشش مستلزم این است که تواناییمان در خودداری از قضاوت رشد یافته و خود را به دست سرنوشت نامعلوم بسپارد.